FSS E-mailové účty a pošta

Zaměstnanci i studenti FSS si mohou požádat o zřízení e-mailové schránky v doméně fss.muni.cz. Schránka má obvykle tvar prijmeni@fss.muni.cz

Získání schránky

Pro vytvoření e-mailové schránky @fss.muni.cz vyplňte požadavkový formulář na zřízení schránky. Schránku vám vytvoříme a zároveň nastavíme její propojení s univerzitními Office 365. Pomůžeme vám nastavit i poštovního klienta pro přijímání a odesílání pošty. 

Aliasy
K e-mailovým schránkám lze zřídit aliasy – alternativní virtuální adresy, které poštu neukládají ale přeposílají na existující fyzickou e-mailovou schránku. U žádosti o zřízení aliasu nebo vizitkové adresy uvéďte název aliasu a datum, do kterého má být aktivní. Rozesílací seznamy vám vytvoříme po dohodě.

Skupinové schránky
Pokud potřebujete více e-mailových adres nebo chcete, aby do jednoho mailboxu mohlo přistupovat více osob, potom požádejte o vytvoření skupiny v Office 365.

Konfigurace poštovních klientů

Technicky zdatnější uživatelé si mohou již existující univerzitní e-mailové schránky importovat do poštovních klientů (např. Microsoft Outlook nebo Mozilla Thunderbird).

@fss.muni.cz

Příchozí pošta

Outlook
Uživatelské jméno: UČO@muni.cz (přesměruje na jednotné přihlášení, kde zadáte pouze UČO)
Heslo: primární heslo

Aplikace třetích stran, které používají účet Microsoft Office (např. Mozilla Thunderbird, Apple Mail, Android Gmail...)
Uživatelské jméno: UČO@muni.cz
Heslo: heslo pro Microsoft Office 365/aplikace nepodporující jednotné přihlášení (nastavíte v INETu)

Protokol IMAP
načítá zprávy do mezipaměti

Server: outlook.office365.com
Port: 993
Zabezpečení: TLS

Protokol POP3
stahuje celé zprávy offline

Server: outlook.office365.com 
Port: 995 
Zabezpečení: TLS

Odchozí pošta

Outlook
Uživatelské jméno: UČO@muni.cz (přesměruje na jednotné přihlášení, kde zadáte pouze UČO)
Heslo: primární heslo

Aplikace třetích stran, které používají účet Microsoft Office (např. Mozilla Thunderbird, Apple Mail, Android Gmail...)
Uživatelské jméno: UČO@muni.cz
Heslo: heslo pro Microsoft Office 365/aplikace nepodporující jednotné přihlášení (nastavíte v INETu)

Protokol SMTP
Server: smtp.office365.com 
Port: 587 
Zabezpečení STARTTLS

@apps.fss.muni.cz

Pro přijímání pošty Google Mail v aplikaci Outlook je nutné využít pomocnou aplikaci "G-Suite for Outlook". Pro pomoc s jejím nastavením kontaktujte CIKT FSS.

Pro přijímání pošty Google Mail v jiných klientech je nutné tuto volbu nejprve aktivovat - viz návod: Čtení zpráv z Gmailu v jiných e-mailových klientech pomocí protokolu POP a Čtení zpráv z Gmailu v jiných e-mailových klientech pomocí protokolu IMAP.

Příchozí pošta

Uživatelské jméno: jméno@apps.fss.muni.cz
Heslo: přidělené heslo

Protokol IMAP
načítá zprávy do mezipaměti

Server: imap.gmail.com
Port: 993
Zabezpečení: SSL (OAuth2)

Protokol POP3
stahuje celé zprávy offline

Server: pop.gmail.com 
Port: 995 
Zabezpečení: SSL

Odchozí pošta

Protokol SMTP
Server: smtp.gmail.com
Port: 587 (STARTTLS), 465 (SSL)
Uživatelské jméno: jméno@apps.fss.muni.cz
Heslo: přidělené heslo
Zabezpečení TLS/STARTTLS anebo SSL

Protokol SMTP - univerzitní server
Server: relay.muni.cz
Port: 465
Uživatelské jméno: UČO@IS.MUNI.CZ (velkými písmeny)
Heslo: sekundární heslo
Způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos
Zabezpečení: SSL/TLS

Podmínky poskytnutí služby

E-mail může být vytvořen pouze zaměstnancům a studentům FSS. Protože se počítá s propojením e-mailu s Office 365, může mít každý zájemce jen jednu e-mailovou schránku v doméně fss.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.