FF E-mailové účty a pošta

Vedle automaticky zřizovaných celouniverzitních poštovních schránek má každý student nebo zaměstnanec Filozofické fakulty MU možnost požádat o zřízení e-mailové schránky @phil.muni.cz. Pro její vytvoření použijte požadavkový formulář.

Filozofická fakulta MU využívá pro správu elektronické pošty dva systémy:

  1. Microsoft Office 365 (dále jen „O365“)
  2. fakultní server

Systémy se liší především v tom, kde je pošta fyzicky uložena. Adresa má v obou případech tvar jmeno@phil.muni.cz.

V souladu s celouniverzitní i fakultní strategií vytváříme od září 2019 poštovní schránky novým zaměstnancům už výhradně v O365. Poštu do O365 si mohou převést i zaměstnanci, kteří doposud používali poštu na fakultním serveru. V souvilosti se směrnicí o používání informačních technologií na MU jsme vypracovali stránku, popisující správné postupy pro práci s pracovními e-maily a daty.

1. Fakultní pošta v Microsoft Office 365

Jednou ze služeb Microsoft Office 365 je správa elektronické pošty. Poštovní zprávy v této schránce jsou uloženy v takzvaném cloudu, tj. ve vzdáleném úložišti poskytovatele služby.

Výchozí adresa, automaticky vytvořená pro e-mailovou schránku uživatele v O365, je UČO@muni.cz

Při aktivaci schránky v O365 pro správu fakultní pošty nastaví technici CIT schránku tak, že pro příjem i odesílání pošty je automaticky, bez zásahu uživatele, používána fakultní adresa jmeno@phil.muni.cz, pošta je však fyzicky uložena v prostředí O365.

Výhody pošty v O365

  • Možnost uživatelského nastavení automatické odpovědi v době nepřítomnosti – bez nutnosti psát správci poštovního serveru.
  • Snadné využití mobilního klienta Microsoft Outlook pro Android nebo iOS (v případě iOS možno využít i defaultního poštovního klienta od Apple).
  • O365 lépe rozpoznává nevyžádanou poštu.
  • Online rozhraní Outlook je přizpůsobeno i pro mobilní telefony.

Čtení pošty z webového rozhraní O365

Pro čtení pošty ve webovém rozhraní se přihlašte zadáním UČO@muni.cz. Budete přesměrováni na stránku jednotného univerzitního přihlášení – zde poté zadejte své UČO a primární heslo. Více o přihlašování v O365 najdete v návodu.

Pošta v O365 používá pro čtení pošty online prostředí Outlooku (tzn. nelze použít rozhraní Roundcube jako u pošty na fakultních serverech). Výhodou je kompatibilita s mobilními telefony a tablety.

Čtení pošty pomocí nainstalovaného e-mailového klienta

Základním nástrojem pro práci s e-mailovou schránkou v O365 je program Outlook. Je možné použít také jiné programy pro správu pošty, ale jejich použitím nebude možné využít všechny funkcionality, které O365 nabízí. Pro přihlášení zadejte přihlašovací jméno ve tvaru UČO@muni.cz. Následně budete přesměrováni na stránku jednotného univerzitního přihlášení – zde pak zadejte své UČO a primární heslo. Více o přihlašování v O365 najdete v návodu.

Instalaci desktopového klienta na kancelářských PC provádí technici CIT. Na notebooku nebo domácím PC si program nastavíte dle návodu.

2. Fakultní pošta na serverech FF

Pošta je uložená na serverech FF (server rosret). Při nastavování e-mailových klientů je nutné v tomto případě zadávat informace o serveru a protokolu IMAP a SMTP.

Vždy je nutné znát přihlašovací jméno, tzn. jméno obsažené ve vaší e-mailové adrese jméno@phil.muni.cz (není to tedy UČO ani alias), a heslo, které si nastavíte sami prostřednictvím formuláře v IS MU: Změna hesla pro systémy Filozofické fakulty (nepoužíváte tedy ani primární ani sekundární heslo).

Čtení pošty z webového rozhraní Roundcube

Pro používání webového rozhraní se přihlašujete pomocí fakultního přihlašovacího jména a hesla pro systémy FF.

Čtení pošty pomocí nainstalovaného e-mailového klienta

Konfiguraci poštovních klientů obvykle provedete zadáním požadovaných údajů. Kromě jména a hesla je mnohdy požadováno i zadání dalších informací jako název serveru nebo port.

Pošta na fakultním serveru

Přístup k fakultní poště pomocí poštovního klienta a protokolu IMAP

Pro tento způsob doporučujeme zvolit poštovního klienta Mozilla Thunderbird nebo Microsoft Outlook.

Nastavení příchozí pošty (IMAP)

Varianta 1

Server: mail.phil.muni.cz
Port: 143
Použít jméno a heslo: Ano
Zabezpečení: STARTTLS

Varianta 2

Server: mail.phil.muni.cz
Port: 993
Použít jméno a heslo: Ano
Zabezpečení: SSL/TLS

Nastavení odchozí pošty (SMTP)

Server: mail.phil.muni.cz
Port: 465
Použít jméno a heslo: Ano
Zabezpečení: SSL/TLS

Uživatelé e-mailu na FF si také mohou nechat nastavit automatickou odpověď v době nepřítomnosti (nastavuje CIT). 


Převod pošty ze serveru FF do O365

Celofakultní přenos pošty do O365 bude probíhat postupně. Pokud máte zájem o přenos pošty již nyní, napište nám – vaši dosavadní poštu přesuneme z fakultního serveru do O365 a provedeme potřebná nastavení.

Zánik poštovní schránky

Při opuštění školy e-mailová adresa @phil.muni.cz zaniká (lze se však domluvit na zachování adresy po omezenou dobu nebo přesměrování pošty).

Návody

Časté otázky

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).