FF E-mailové účty a pošta

Každý student nebo zaměstnanec Filozofické fakulty MU má možnost požádat o zřízení e-mailové schránky @phil.muni.cz. Pro její vytvoření použijte požadavkový formulář.

Přihlášení

Existují dva způsoby, jak se dostanete do své poštovní schránky s adresou jméno@phil.muni.cz:
1) pomocí poštovního klienta a protokolu IMAP
2) přes webové rozhraní

Vždy je nutné znát přihlašovací jméno, tzn. jméno obsažené ve vaší e-mailové adrese jméno@phil.muni.cz (není to tedy UČO ani alias), a heslo, které si nastavíte sami prostřednictvím formuláře v IS MU: Změna hesla pro systémy Filozofické fakulty (nepoužíváte tedy ani primární ani sekundární heslo).

Podrobnosti o správném nastavení v e-mailovém klientu naleznete v návodu konfigurace a import poštovního účtu.

Uživatelé mailu na FF si také mohou nechat nastavit automatickou odpověď v době nepřítomnosti.

Přístup k fakultní poště přes webové rozhraní - časté dotazy

Neivdím odeslanou poštu

Není důvod k obavám, pošta nezmizela, jen se změnily výchozí názvy složek se zvláštním významem.

SquirrelMail

Klient používá lokální nastavení složek: odeslane / koncepty / smazane

Roundcube

Klient používá systémové nastavení složek: Sent / Draft / Trash

Systémově řešení je přesunout emaily ze složky odeslane do složky Sent (případně ještě v Sq. změnít názvy složek). Řešení pomocí přejmenování je možné také, ale ...

Varianta "mám svoje názvy" - v tomto případě je nutné nastavit speciální složky stejně jako v ostatních klientech - změna se nastaví po přihlášení v

Nastavení -> Vlastnosti -> Speciální složky

Převod kontaktů

Pokud potřebujete převést kontakty, napište nám přes formulář.

Konfigurace poštovních klientů

Konfiguraci poštovních klientů obvykle provedete zadáním požadovaných údajů. Kromě jména a hesla je mnohdy požadováno i zadání dalších informací jako název serveru nebo port.

Údaje pro manuální konfiguraci pošty

Přístup k fakultní poště pomocí poštovního klienta a protokolu IMAP

Pro tento způsob doporučujeme zvolit poštovního klienta Mozilla Thunderbird nebo Microsoft Outlook.

Nastavení příchozí pošty (IMAP)

Varianta 1

Server: mail.phil.muni.cz
Port: 143
Použít jméno a heslo: Ano
Zabezpečení: STARTTLS

Varianta 2

Server: mail.phil.muni.cz
Port: 993
Použít jméno a heslo: Ano
Zabezpečení: SSL/TLS

Nastavení odchozí pošty (SMTP)

Server: mail.phil.muni.cz
Port: 465
Použít jméno a heslo: Ano
Zabezpečení: SSL/TLS

Server

Pošta na FF využívá pro zpracování pošty server rosret.

Zřízení fakultního účtu

Pokud ještě nemáte vytvořený fakultní účet, lze ho zřídit zasláním požadavku.

Fakultní pošta v Microsoft Office 365

Jednou ze služeb Microsoft Office 365 (dále jen O365), které mohou zaměstnanci FF bezplatně využít, je správa elektronické pošty. Výchozí, automaticky vytvořená adresa pro e-mailovou schránku uživatele v O365 je UČO@muni.cz.

Poštovní zprávy v této schránce jsou uloženy v tzv. cloudu, tj. ve vzdáleném úložišti poskytovatele služby. Základním nástrojem pro práci s e-mailovou schránkou v O365 je program Outlook, který má vedle klasické aplikace pro PC také podobu klienta spouštěného ve webovém prohlížeči.

E-mailovou schránku v O365 lze také použít ke kompletní správě fakultní schránky jmeno@phil.muni.cz – v tom případě je namísto výchozí adresy (uco@muni.cz) pro příjem i odesílání pošty automaticky používána fakultní adresa (jmeno@phil.muni.cz), pošta je však fyzicky uložena v prostředí O365. Pokud máte o tuto službu zájem, napište nám – vaši dosavadní poštu přesuneme z fakultního serveru do O365 a provedeme potřebná nastavení.

Mezi výhody pošty v O365 patří možnost nastavit si automatickou odpověď v době nepřítomnosti sám/sama bez nutnosti psát správcům poštovního serveru.

Návody

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).