FF E-mailové účty a pošta

Vedle automaticky zřizovaných celouniverzitních poštovních schránek má každý student nebo zaměstnanec Filozofické fakulty MU možnost požádat o zřízení e-mailové schránky @phil.muni.cz. Pro její vytvoření použijte požadavkový formulář.

Filozofická fakulta MU využívá pro správu elektronické pošty dva systémy:

  1. Microsoft Office 365 (dále jen „O365“)
  2. fakultní server

Systémy se liší především v tom, kde je pošta fyzicky uložena. Adresa má v obou případech tvar jmeno@phil.muni.cz.

V souladu s celouniverzitní i fakultní strategií vytváříme od září 2019 nové poštovní schránky už výhradně v O365. Poštu do O365 si mohou převést všichni, kteří doposud používali poštu na fakultním serveru. V souvilosti se směrnicí o používání informačních technologií na MU jsme vypracovali stránku, popisující správné postupy pro práci s pracovními e-maily a daty.

Komu je schránka @phil.muni.cz určena

Schránku může na požádání využívat jakýkoliv student nebo zaměstnanec FF MU (podrobnosti popisujeme v následujícím bodě). Při vzniku této adresy na ni lze směrovat i poštu z IS MU (tedy z učo@mail.muni.cz)

1. Fakultní pošta v Microsoft Office 365

Jednou ze služeb Microsoft Office 365 je správa elektronické pošty. Poštovní zprávy v této schránce jsou uloženy v takzvaném cloudu, tj. ve vzdáleném úložišti poskytovatele služby.

Výchozí adresa pro e-mailovou schránku uživatele v O365, je UČO@muni.cz. Tato je vytvořena všem studentům i zaměstnancům automaticky.

Na vyžádání uživatele lze schránku nastavit tak, aby používala fakultní označení (jmeno@phil.muni.cz). Technici CIT tuto schránku nastaví a následně ji budete moci používat jako svou primární pracovní schránku – používat bude koncovku @phil.muni.cz avšak pošta bude nadále fyzicky uložena v prostředí O365. 

Používat je potom možné jak UČO@muni.cz tak i jmeno@phil.muni.cz. Především zaměstnancům je však doporučeno používat druhou zmíněnou variantu, která je lépe zapamatovatelná a prezentuje fakultní identitu. Pro adresáty je v takové adrese také snazší identifikovat pracoviště, z nějž pocházíte. Na tuto adresu si můžete také přesměrovat poštu z IS MU (tj. UČO@mail.muni.cz).

Výhody pošty v O365

  • Možnost uživatelského nastavení automatické odpovědi v době nepřítomnosti – bez nutnosti psát správci poštovního serveru.
  • Snadné využití mobilního klienta Microsoft Outlook pro Android nebo iOS (v případě iOS možno využít i defaultního poštovního klienta od Apple).
  • O365 lépe rozpoznává nevyžádanou poštu.
  • Online rozhraní Outlook je přizpůsobeno i pro mobilní telefony.

Čtení pošty z webového rozhraní O365

Pro čtení pošty ve webovém rozhraní se přihlašte zadáním UČO@muni.cz. Budete přesměrováni na stránku jednotného univerzitního přihlášení – zde poté zadejte své UČO a primární heslo. Více o přihlašování v O365 najdete v návodu.

Pošta v O365 používá pro čtení pošty online prostředí Outlooku (tzn. nelze použít rozhraní Roundcube jako u pošty na fakultních serverech). Výhodou je kompatibilita s mobilními telefony a tablety.

Čtení pošty pomocí nainstalovaného e-mailového klienta

Základním nástrojem pro práci s e-mailovou schránkou v O365 je program Outlook. Je možné použít také jiné programy pro správu pošty, ale jejich použitím nebude možné využít všechny funkcionality, které O365 nabízí. Pro přihlášení zadejte přihlašovací jméno ve tvaru UČO@muni.cz. Následně budete přesměrováni na stránku jednotného univerzitního přihlášení – zde pak zadejte své UČO a primární heslo. Více o přihlašování v O365 najdete v návodu.

Instalaci desktopového klienta na kancelářských PC provádí technici CIT. Na notebooku nebo domácím PC si program nastavíte dle návodu.

Zánik schránky O365

Studentské účty jsou platné po celou dobu studia a po jeho ukončení je převeden do režimu prodloužené životnosti, jehož doba je 300 dnů. Následně je účet převeden na účet absolventský.

Zaměstnanecký účet je platný po dobu trvání zaměstnaneckého poměru, přičemž po jeho ukončení je převeden do režimu prodloužené životnosti na 300 dnů.

Podrobnosti o účtech O365 a jejich životnosti najdete na stránce Typy účtů Microsoft Office 365.

Po zániku schránky se veškerá data smažou a pošta na tuto adresu nebude doručována.

2. Fakultní pošta na serverech FF

Pošta je uložená na serverech FF (server rosret). Při nastavování e-mailových klientů je nutné v tomto případě zadávat informace o serveru a protokolu IMAP a SMTP.

Vždy je nutné znát přihlašovací jméno, tzn. jméno obsažené ve vaší e-mailové adrese jméno@phil.muni.cz (není to tedy UČO ani alias), a heslo, které si nastavíte sami prostřednictvím formuláře v IS MU: Změna hesla pro systémy Filozofické fakulty (nepoužíváte tedy ani primární ani sekundární heslo).

Čtení pošty z webového rozhraní Roundcube

Pro používání webového rozhraní se přihlašujete pomocí fakultního přihlašovacího jména a hesla pro systémy FF.

Čtení pošty pomocí nainstalovaného e-mailového klienta

Konfiguraci poštovních klientů obvykle provedete zadáním požadovaných údajů. Kromě jména a hesla je mnohdy požadováno i zadání dalších informací jako název serveru nebo port.

Pošta na fakultním serveru

Přístup k fakultní poště pomocí poštovního klienta a protokolu IMAP

Pro tento způsob doporučujeme zvolit poštovního klienta Mozilla Thunderbird nebo Microsoft Outlook.

Nastavení příchozí pošty (IMAP)

Varianta 1

Server: mail.phil.muni.cz
Port: 143
Použít jméno a heslo: Ano
Zabezpečení: STARTTLS

Varianta 2

Server: mail.phil.muni.cz
Port: 993
Použít jméno a heslo: Ano
Zabezpečení: SSL/TLS

Nastavení odchozí pošty (SMTP)

Server: mail.phil.muni.cz
Port: 465
Použít jméno a heslo: Ano
Zabezpečení: SSL/TLS

Pošta v O365

Při aktivaci schránky v O365 pro správu fakultní pošty nastaví technici CIT schránku tak, že pro příjem i odesílání pošty je automaticky, bez zásahu uživatele, používána fakultní adresa jmeno@phil.muni.cz, pošta je však fyzicky uložena v prostředí O365.

Další informace k poště v O365 včetně pokynů pro přihlášení v aplikacích třetích stran naleznete výše v záložce Schránka O365.

Uživatelé e-mailu na FF si také mohou nechat nastavit automatickou odpověď v době nepřítomnosti (nastavuje CIT). 


Převod pošty ze serveru FF do O365

Celofakultní přenos pošty do O365 bude probíhat postupně. Pokud máte zájem o přenos pošty již nyní, napište nám – vaši dosavadní poštu přesuneme z fakultního serveru do O365 a provedeme potřebná nastavení.

Zánik fakultní poštovní schránky

Při ukončení pracovního poměru nebo ukončení studia e-mailová schránka s adresou @phil.muni.cz přechází do režimu prodloužené platnosti (300 dní) a následně zanikne. Uživateli bude v tomto případě doručena zpráva s informací, kdy bude schránka zrušena úplně.

V případě nutnosti se lze domluvit na zachování adresy po omezenou dobu (případně na přesměrování pošty).

Po zániku schránky se veškerá data smažou a pošta na tuto adresu nebude doručována.

Návody

Časté otázky

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.