Microsoft Outlook


Sdílené schránky

Sdílené schránky se využívají k vytvoření skupinové e-mailové adresy s automatickým přeposláním na předem definovanou skupinu uživatelů, případně pro jednoho uživatele k rozlišení daného typu příchozích zpráv. 

Co je sdílená schránka? 

Jedná se o speciální typ poštovní schránky v Office 365, která se používá jako

a. Týmová schránka – samostatná schránka pro skupinu osob (např. pracoviště, projektový tým), které potřebují komunikovat jménem této skupiny a mít týmovou poštu oddělenou od svých osobních mailů a dostupnou všem členům týmu. Má vlastní adresu, např. poradna@fakulta.muni.cz, sekretariat@fakulta.muni.cz
b. Schránka pro pracovní pozici/funkci – samostatná schránka pro oddělení osobní komunikace od komunikace z pozice funkce (např. rektor@muni, dekan@fakulta)

Jak sdílená schránka funguje?

  • nemá vlastní identitu (přihlašovací jméno/heslo), uživatel se k nim dostane pomocí vlastního přihlášení (učo@muni.cz, heslo) na základně nastavených oprávnění
  • má vlastní e-mailovou adresu (např. sekretariat@fakulta.muni.cz)
  • všichni členové schránky si mohou schránku zobrazit nebo připojit do svého poštovního klienta – všichni tak vidí všechny doručené i odeslané zprávy
  • členové mohou ze schránky odesílat se svou adresou nebo adresou schránky

Založení a správa sdílené schránky

  • O založení nebo změny sdílené poštovní schránky požádejte IT podporu na svém pracovišti.

Použití sdílené poštovní schránky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.