Osobní certifikáty


Potřebujete elektronicky podepisovat dokumenty, šifrovat e-mailovou komunikaci? Nejen v rámci akademické sféry osobním certifikátem můžete prokazovat svoji identitu a tím např. prokazovat, že e-mail byl odeslán vámi. Osobní certifikáty jsou vydány důvěryhodnou certifikační autoritou přes službu Trusted Certificate Service. Pro vybrané pracovní povinnosti na MU lze získat také kvalifikovaný zaměstnanecký certifikát, který je akceptován orgány státní správy.

V jakých případech lze certifikáty použít?

  • ověřování, kdy je třeba ověřit identitu osoby či objektu,
  • ochrana soukromí zajišťující, že informace budou dostupné jen určeným osobám,
  • šifrování, při kterém jsou informace skryty způsobem nerozluštitelným pro neoprávněné osoby,
  • digitální podpisy zajišťující neodvolatelnost a integritu zprávy.

Srovnání poskytovaných certifikátů

  Osobní kvalifikovaný certifikát  Osobní certifikát Géant TCS
Certifikační autorita  
Použití  Komunikace s úřady, bankami, státní správou,
elektronické podepisování smluv.
  Podepisování a šifrování e-mailu,
autentizace vůči webovým či jiným serverům.
Získání certifikátu    prostřednictvím aplikace Osobní certifikáty (INET) prostřednictvím portálu CESNET. 
Cena  vydání je zpoplatněno (ceník) vydání je bezplatné

Revokace (odvolání) certifikátu

V případě, že se privátní klíč vašeho certifikátu dostane do nepovolaných rukou, je nutné certifikát odvolat. 

  • Osobní kvalifikovaný certifikát je možné revokovat přímo z aplikace Osobní certifikáty (revokace proběhne jak v úložišti certifikátů, tak u Certifikační autority). 
  • Osobní certifikát TCS nemůžete odvolat přímo, ale pouze prostřednictvím pověřeného zástupce MU. Kontaktujte jej prostřednictvím e-mailu na adrese tcs-ra@muni.cz. Nezapomeňte sdělit důvod odvolání spolu se sériovým číslem certifikátu, aby nedošlo k nedorozumění.

Další informace

Podobné služby

Návody

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.