Serverové certifikáty


Pro servery Masarykovy univerzity je možné získat serverové certifikáty GÉANT's Trusted Certificate Service (TCS), dříve TERENA Certificate Service. Výhodou těchto certifikátů je, že uživatelé nejsou nuceni si doinstalovávat certifikát certifikační autority, kterou je v tomto případě DigiCert. Vydání certifikátu je bezplatné.

Informace pro vedoucí ICT center (správce DNS domén)

Za správce DNS domény je považován vedoucí ICT centra příslušné fakulty nebo jiného pracoviště. V případě potřeby může tuto pravomoc delegovat na jiného zaměstnance nebo poskytnout registrační autoritě seznam zaměstnanců, kteří mohou žádat o certifikáty bez dalšího potvrzování správcem DNS domény. V případě potřeby kontaktujte podporu.

Revokace (odvolání) certifikátu

V případě, že se privátní klíč vašeho certifikátu dostane do nepovolaných rukou, je nutné certifikát odvolat. Serverový certifikát TCS nemůžete odvolat přímo, ale pouze prostřednictvím pověřeného zástupce MU. Kontaktujte podporu a nezapomeňte sdělit důvod odvolání spolu se sériovým číslem certifikátu, aby nedošlo k nedorozumění.

Návody

 

Získat serverový certifikát

Zobrazí návod jak postupovat.

revokovat certifikát

Určeno pro
IT expert, zaměstnanec

Dostupnost
na online požádání 


Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
+420 549 49 7722
helpdesk@ics.muni.cz


Našli jste chybné/neúplné informace?
Pomozte nám zlepšit kvalitu obsahu

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.