Microsoft Office 365


Automatická odpověď v době nepřítomnosti

1
Přihlaste se k webovému rozhraní o365

Login: učo@ucn.muni.cz (pro zaměstnance před 7/2015)
Login: učo@mail.muni.cz (pro zaměstnance od 7/2015)
Heslo: sekundární heslo

2
Klepněte na
ikonu Pošta

3
V pravém horním rohu klepněte na ikonu Nastavení a z místní nabídky vyberte Automatické odpovědi

4
Zatrhněte položku Posílat automatické odpovědi a Posílat odpovědi jenom během tohoto časového období. Tím si nastavíte časový interval vaší nepřítomnosti

 

Pro automatickou odpověď všem odesílatelům je nutné napsat/zkopírovat text do obou oken  jak pro odesílatele v mé organizaci, tak pro externí odesílatele