Microsoft 365


Návod: Zakládání a správa skupin zabezpečení s podporou pošty

Co jsou a k čemu slouží najdete na stránce Skupiny zabezpečení s podporou pošty.

Manuální správa členů
 • Členy mohou být jednotliví uživatelé nebo jiné existující skupiny (včetně členů skupin Peruna, které se nepřenášejí do Microsoft 365).
 • Členy přidává a odebírá vlastník skupiny.
 • Jsou vhodné například pro projektové, zájmové nebo jinak ad-hoc vznikající týmy, jejichž členy je třeba udržovat ručně.

Založení skupiny

 • Přejděte do správy skupin v INET a klikněte na tlačítko Přidat skupinu.
 • Zadejte jméno (krátké – minimálně 6, doporučujeme maximálně 15 znaků, jen písmena a číslice) – toto jméno bude použito v e-mailové adrese skupiny ve tvaru zadane-jmeno@group.muni.cz.
 • Zadejte „zobrazované jméno“ – bude se zobrazovat v adresáři jako jméno odesilatele a podobně. Mělo by mít délku cca do 40 znaků a vhodně popisovat skupinu. Například „projekt XY, LF“, „Kontaktní osoby pro vnější vztahy, MU“, „Manažeři projektu XY, biologický ústav PřF“.
 • Zadejte dobu platnosti skupiny. Je možné ji kdykoliv později změnit.
 • Klepněte na Uložit. Zobrazí se okno s možností nastavení dalších parametrů (viz níže). Po nastavení parametrů klepněte na Uložit. Vytvoření skupiny trvá cca 60–120 minut.

Přidání dalších vlastníků a členů

 • Mezi vlastníky lze přidat další uživatele a to pomocí UČO nebo příjmení.
 • Další členy lze vyhledat a přidat pomocí UČO nebo příjmení.
 • Do skupiny je možné přidat také jiné skupiny zabezpečení s podporou pošty a to přes tlačítko Přidat skupinu.

Nastavení skupiny

E-mailové adresy
 • Výchozí adresa je ve tvaru zadane-jmeno@group.muni.cz.
 • Fakultní správci mohou skupině přidělit další e-mailovou adresu ve formě aliasu.
 • Vlastníci mohou mezi přidělenými adresami vybrat tu, která se bude u mailů skupiny zobrazovat jako odesílací.
Vlastníci
 • Vlastníci mají právo v INET upravovat vlastnosti skupiny, přidávat a odebírat členy a další vlastníky. Skupina musí mít vždy alespoň jednoho vlastníka. Pokud poslední vlastník přestane působit na univerzitě, pak se vlastníkem automaticky stává vedoucí „garantujícího pracoviště“. O této skutečnosti je vedoucí informován mailem.
Garantující pracoviště
 • Garantující pracoviště je pracoviště, které za skupinu odpovídá. Pokud na MU přestane působit poslední vlastník skupiny, pak se stává vlastníkem vedoucí garantujícího pracoviště. O této skutečnosti je vedoucí informován mailem.
Členové
 • Osoby, kterým jsou zasílány kopie mailů zaslaných na adresu skupiny a kteří dostávají oprávnění přidělená skupině.
 • Další oprávnění:
  • Odeslat jako: oprávnění, které členovi umožňuje odeslat e-mail, odcházející přímo z adresy skupiny – není tedy poznat, že jej odeslal člen.
  • Poslat jménem: oprávnění, které členovi umožňuje odeslat e-mail jménem skupiny, v poli odesilatele je tato informace uvedena.
Životní cyklus ručně plněných skupin
 • Vznikají založením.
 • Existují po dobu nastavené platnosti. 30 dnů před koncem platnosti vlastníci dostávají mail s upozorněním.
 • Platnost skupiny je možné kdykoliv změnit.
 • Po uplynutí data platnosti jsou zrušeny.
Automatické udržování členů přes skupinu v IS

Vytvoření skupiny a napojení na skupinu v IS

 • Doporučujeme konzultovat s fakultním IT oddělením.
 • Skupinu zabezpečení s podporou pošty založte stejně, jako v případě skupiny s ruční správou členů (viz záložka Manuální správa členů).
 • V ISu vytvořte skupinu s plnící funkcí podle svých potřeb.
 • Napište na it@muni.cz požadavek na napojení skupiny v ISu na vytvořenou manuální skupinu. V žádosti uveďte identifikaci obou skupin (parametry Jméno a Zobrazované jméno z INET a Název a Zkratka z IS).
Existující skupina v systému Perun

Pokud máte z dřívějška vytvořenu skupinu v systému Perun a chcete ji začít přenášet do MS 365, napište požadavek na it@muni.cz a uveďte v něm následující informace:

 • Jak se jmenuje skupina v Perunu a odkaz na skupinu v Perunu (ve tvaru https://perun.aai.muni.cz/organizations/363/groups/cislo_skupiny).
 • Jaká má být mailová adresa před @group.muni.cz (např. jmeno_skupiny pro výslednou adresu jmeno_skupiny@group.muni.cz) - musí být bez mezer, háčků, čárek a speciálních znaků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.