Microsoft 365


Možnosti spolupráce s externími partnery

Pro spolupráci s externími partnery je možné využít

 1. možnost anonymní spolupráce. Ta je vhodná pro méně intenzivní krátkodobou ad-hoc spolupráci. Umožňuje jen sdílení souborů a složek a spolupráci nad dokumenty v OneNote a Sharepointu a účast ve videokonferencích Teams.
 2. identity externích partnerů z Microsoft 365 organizace, na které působí - toto je doporučená varianta, účtům je možné přidělovat oprávnění k dokumentům a složkám, členství ve Skupinách M365 a týmech Teams, bližší informace viz níže.
 3. soukromé účty Microsoft jednotlivých partnerů. Je možné využít podobně, jako identitu z domovské organizace.
 4. pokud partner nemá možnost využít účet z vlastní organizace nebo osobní účet, je možné mu na MU vytvořit sponzorovaný účet v M365 Masarykovy univerzity. Pak má k dispozici stejné možnosti, jako zaměstnanci a studenti MU.

Zpřístupnění dokumentů a složek

Dokumenty a složky z OneDrive pro firmy, "Souborů" ve Skupinách Microsoft 365 a dokumentových knihoven Sharepointu můžete partnerovi bez účtu v M365 MU sdílet:

 • Přes účet Microsoft 365 organizace, ve které partner působí - pokud organizace Microsoft 365 používá a na účet je navázána funkční e-mailová schránka
 • Přes soukromý účet u Microsoftu (jak získat soukromý účet?)
 • Zasláním odkazu na e-mailovou adresu, na kterou adresát při pokusu o přístup k dokumentu nebo složce dostane ověřovací kód
 • Vytvořením anonymního linku pro sdílení dokumentů a složek

Kde jsou které možnosti sdílení k dispozici

 • V osobním úložišti OneDrive je automaticky možné použít všechny uvedené typy sdílení
 • V úložišti Skupin Microsoft 365 je ve výchozím stavu povoleno sdílení přes účty Microsoft 365, soukromé účty Microsoft a ověřené e-mailové adresy. O povolení anonymních odkazů je potřeba požádat IT ServiceDesk
 • U pracovních prostorů Sharepoint určuje nastavení možnosti sdílení žadatel při zakládání nového prostoru Sharepoint. O změnu nastavení je možné požádat IT ServiceDesk.

Další informace o sdílení dokumentů

Microsoft Teams

Zpřístupnění Skupin Office 365

Standardní (Outlook) a Teams skupiny Office 365

(viz Skupiny Microsoft 365)

Externím členem Skupiny Microsoft 365 se může stát

 • partner s účtem Microsoft 365 organizace, ve které působí - pokud organizace Office 365 používá a na účet je navázána funkční e-mailová schránka
 • partner se soukromým účtem Microsoft (jak získat soukromý účet?)

Partner má potom přístup k webu Skupiny Microsoft 365, úložišti ("Souborům"), OneNote, Planneru, Teams a Stream. Nemá přístup ke schránce a kalendáři skupiny a nemůže přidávat komentáře k úkolům v Planneru.

Viva Engage (Yammer) skupiny Microsoft 365

Externisté nemohou být členy Viva Engage (Yammer) skupin Microsoft 365. Mohou mít přísup k externím skupinám Viva Engage (Yammeru), které ale neobsahují skupinu Microsoft 365.

Zpřístupnění pracovních prostorů SharePointu

Pracovní prostory SharePointu je možné sdílet

 • Přes účet Microsoft 365 organizace, ve které partner působí - pokud organizace Microsoft 365 používá a na účet je navázána funkční e-mailová schránka
 • Přes soukromý účet u Microsoftu (jak získat soukromý účet?)

Externista pak může využívat všechny součásti prostoru SharePoint, ke kterým dostane oprávnění.

Komunikace

Viva Engage (Yammer)

Teams

 • Do komunikace v Teams je možné přidat externisty z Microsoft 365 jiných organizací i uživatele soukromých účtů Microsoft (jak získat soukromý účet?).

Další součásti Microsoft 365

Poštovní schránky

 • K poštovním schránkám Microsoft 365 v současné době není možné externím účtům umožnit přístup.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.