Microsoft 365


Skupiny zabezpečení s podporou pošty

K čemu slouží

“Skupiny zabezpečení s podporou pošty” umožňují hromadně členům skupiny (např. pracoviště nebo projektového týmu):

 • přidělovat oprávnění k dokumentům a složkám, kalendářům a dalším objektům,
 • přidělovat role v prostorech Sharepointu,
 • zasílat maily.

Členové skupiny mohou být vkládáni buď ručně, nebo automaticky podle určitých pravidel.

Skupina zabezpečení s podporou pošty:

 • neobsahuje vlastní poštovní schránku, zprávy se jen přeposílají všem členům skupiny na jejich adresy. Pokud chcete společnou schránku pro tým, použijte sdílenou schránku.
 • není Skupina Microsoft 365. Skupiny Microsoft 365 jsou “prostory” pro týmy, mají automaticky vytvořenu (podle typu skupiny Microsoft 365) schránku, týmové úložiště Sharepoint a Planner. Skupinu Microsoft 365 zvolte, pokud chcete pro tým zároveň se skupinou vytvořit i prostor pro maily, dokumenty a Planner.

Skupiny zabezpečení s podporou pošty v Microsoft 365 vs. skupiny v Perunu

Systém pro správu identit a řízení přístupu (Perun) je centrální systém pro správu skupin na MU. Skupiny v Perunu je možné použít v řadě služeb na MU pro přidělování přístupu nebo různých oprávnění.

 • Všechny skupiny zabezpečení dostupné v Office 365 MU (viz níže) jsou zároveň zavedeny v systému Perun a jsou dostupné pro ostatní služby

 • Ne všechny skupiny dostupné v Perunovi jsou dostupné v Office 365. Dostupné jsou skupiny založené přes INET a dále vybrané skupiny vytvořené pro celou MU, viz níže. V současné době není možné libovolnou skupinu v Perunu přenést do Office 365.

Ukázky použití

V ukázkách níže je vidět přidělení oprávnění ke složce, kalendáři nebo rozeslání mailu celé skupině fiktivního „projektu XY“.

Přidělení oprávnění ke složce

Bez popisku

Přidělení oprávnění ke kalendáři skupině

Bez popisku

Bez popisku

Zaslání mailu skupině

Bez popisku

Bez popisku

Typy skupin

Manuální skupiny 

 • Může je vytvořit kterýkoliv zaměstnanec MU.
 • Členy přidává a odebírá vlastník skupiny.
 • Jsou vhodné například pro projektové, zájmové nebo jinak ad-hoc vznikající týmy, jejichž členy je třeba udržovat ručně.

Skupiny zaměstnanců pracovišť 

 • Jsou v přípravě.
 • Každé pracoviště (od oddělení/kateder až po celou univerzitu) bude mít automaticky vytvořenu skupinu obsahující všechny zaměstnance. Bude tak možné celým pracovištím automaticky povolovat přístup k souborům a složkám a posílat všem jejich zaměstnancům maily.

Nastavení povolených odesilatelů a moderování

U skupin zabezpečení s podporou pošty je možné omezit, kdo má právo do skupiny zasílat maily, případně vyžadovat schválení zpráv moderátorem. Omezení a moderátory doporučujeme nastavovat jen výjimečně, zejména pro velké skupiny a v případech, kdy již došlo ke zneužití adresy např. pro rozesílání spamu, po projednání s fakultním CIT. Existují následující možnosti:

 • Zasílat může kdokoliv (i mimo MU).
 • Zasílat mohou jen odesilatelé z Microsoft 365 MU (musí odesílat přes Microsoft 365, ne z fakultního serveru).
 • Zasílat mohou jen vyjmenovaní odesilatelé nebo skupiny (např. jen členové dané skupiny).
 • Dále je možné určit moderátory a nastavit, kteří odesilatelé nevyžadují schválení zprávy moderátorem. Moderátorovi pak žádosti o schválení zprávy. Moderátor musí zprávy schvalovat v Microsoft 365, přes webové rozhraní Outlooku nebo v jeho desktopové aplikaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.