Identifikační průkazy


Na MU existuje několik typů identifikačních průkazů, které slouží k prokázání příslušnosti k MU. Jsou potřebné při identifikaci při vstupu do budov, učeben, knihoven a dalších prostor, k identifikaci vůči stravovacímu systému v menzách a při používání kopírek a tiskáren a dalších zařízení jako jsou například pračky na studentských kolejích. Platí obecná zásada, že kterákoli osoba z MU může mít v držení vždy nejvýše jeden platný průkaz.

Mezinárodní ISIC karta pro studenty

Karta je určena studentům prezenční formy řádného studia. Každý student ji obdrží automaticky při nástupu do studia.

Mezinárodní ITIC karta pro učitele

Karta je určena pro akademické pracovníky, kteří mají s MU uzavřený pracovní poměr.

Zaměstnanecká karta

Vydává se zaměstnancům, kterým nebyla vydána karta ITIC.

Průkaz studenta kombinované formy

Každý student jej obdrží automaticky při nástupu do studia. Průkaz je vydáván na celou dobu studia.

Karta absolventa

Vydává se absolventům MU, kteří o jeho vydání projevili zájem. Platnost průkazu je neomezená.

Dočasná čipová karta

Vydává se osobám, pro něž není účelné (z hlediska předpokládané doby platnosti), aby jejich průkaz existoval v trvalé podobě.

   

Průkaz účastníka celoživotního vzdělávání

Každý účastník jej obdrží automaticky při nástupu do studia. Průkaz je vydáván na celou dobu studia.

 

 

Kdo vydává průkazy a jak ho získat

Vydávání a používání identifikačních (ID) průkazů na MU se řídí ustanoveními směrnice rektora č. 3/2017 a pokyn kvestora č. 5/2017. První vydání a všechny další akce spojené s průkazy (opakované vydávání po změně údajů či ztrátě nebo poškození průkazu) zajišťuje pro zaměstnance personální oddělení příslušného pracoviště, pro studenty studijní oddělení příslušné fakulty.

První vydání ID průkazu probíhá většinou automaticky při vzniku studijního či zaměstnaneckého poměru na MU a je bezplatné. Podmínkou pro vydání průkazu je vyfocení žadatele. Hotový průkaz si student/zaměstnanec vyzvedne na pověřeném pracovišti;  není-li stanoveno jinak, průkaz je obvykle připraven do 7 dnů po vyfocení. Výše poplatků za průkazy typu ISIC, ITIC a další je stanovena směrnicí.

Změna údajů či ztráta průkazu

Změnu údajů či ztrátu průkazu má student/zaměstnanec povinnost nahlásit na příslušném personálním či studijním oddělení, které zajistí výrobu aktualizovaného/nového průkazu. Pokud držitel průkazu souhlasí se svou původní fotografií, není potřeba se nechat znovu fotografovat. Průkaz je opět k dispozici do 7 dnů od nahlášení požadavku na aktualizované/nové vydání. Aktualizované/nové vydání ID průkazu je poskytováno za poplatek dle směrnice.

Poškozený či nefunkční průkaz

Dojde-li k poškození identifikačních či technologických prvků průkazu, držitel průkazu má povinnost požádat pověřené pracoviště o vydání nového průkazu. Po potvrzení nefunkčnosti postupuje příslušné pracoviště podobně jako v případě změny údajů nebo ztráty průkazu. Je-li nefunkční průkaz fyzicky nepoškozený, je odesílán k reklamaci u dodavatele a nové vydání je bez poplatku.

Ukončení platnosti průkazu

Po ukončení platnosti průkazu ISIC/ITIC žádá student/zaměstnanec pověřené pracoviště o vydání nové revalidační známky (pokud o ni má zájem). Po ukončení studijního/pracovního poměru s univerzitou zůstává tento průkaz jeho majetkem. Ostatní typy průkazů je držitel povinen vrátit na pověřeném pracovišti (nestanoví-li pověřené pracoviště jinak).

Návody

Další informace

Související služby

Získat ISIC / přelepku

Budete přesměrováni na obchodní centrum

Získat Kartu absolventa

Budete přesměrováni na obchodní centrum

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.