Identifikační průkazy


Návod: Nefunkční identifikační průkaz

Co máte dělat, máte-li nefunkční identifikační průkaz (ISIC, ITIC atd.)?
Nefunkčnost průkazu může mít několik příčin. Pod pojmem „nefunkčnost průkazu“ je zde myšleno odmítnutí služby požadované na základě identifikace průkazem, jako je vstup do areálů, budov či místností, objednání či výdej jídla/zboží v menze, tisky či kopírování ve studovnách, vložení hotovosti bankovníkem atd. Odmítnutí služby může být způsobeno následujícími důvody:

Došlo k fyzickému poškození

 • Většina snímačů je vybavena optickou a/nebo zvukovou identifikací komunikace mezi průkazem a snímačem (bliknutí a/nebo pípnutí). Nezaznamenáte-li tento signál, je identifikační průkaz patrně nefunkční (funguje-li snímač pro jiné žadatele o stejnou službu).
 • Takto poškozený průkaz nefunguje na žádném snímači. Máte-li tedy pochybnosti, ověřte funkčnost svého průkazu na více snímačích – v menze, ve studovnách, v bankovnících atd.
 • Jste-li přesvědčeni, že máte takto nefunkční průkaz, obraťte se na své studijní (personální) oddělení se žádostí o vydání nového průkazu.

Chybná identifikace průkazu snímačem

 • Některé snímače mohou váš průkaz chybně identifikovat (chybně přečíst vnitřní čip), nebo mohou přečíst jinou čipovou kartu uloženou společně ve vašich dokladech či peněžence.
 • Je-li snímač doplněn informačním displejem, dostáváte informaci o nemožnosti dohledat požadovanou osobu nebo o tom, že průkaz je neznámý.
 • Dochází tedy k potvrzení komunikace mezi průkazem a čtečkou (bliknutí/pípnutí), a průkaz na jiných čtečkách normálně funguje.
 • V tomto případě je průkaz v pořádku, a problém je ve čtečce (snímači). Zkuste k snímači přiložit samotný průkaz, a v případě přetrvávajících problémů se obraťte na operátory, obsluhu či správce systému (studovny, menzy).

Identifikační průkaz je zablokován

 • V informačním systému univerzity (nebo v systému obsluhujícím daný snímač) došlo k zablokování vašeho průkazu, nebo nemáte k požadované službě povolen přístup (nemáte povolen vstup do příslušného areálu/budovy/místnosti, nemáte aktivní účet SUPO apod.).
 • Stejně jako v předchozím případě dochází k potvrzení komunikace mezi průkazem a čtečkou (bliknutí/pípnutí), tzn. průkaz je funkční a na jiných čtečkách funguje.
 • Zkontrolujte si platnost svého průkazu v ISu
 • Jeví-li se vše v pořádku, obraťte na operátory, obsluhu či správce systému (studovny, menzy, ISu, SUPO atd.).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.