Video přenosy ve vysoké kvalitě


Sdružení CESNET zajišťuje živé přenosy, u nichž jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu obrazu, rozlišení či minimalizaci zpoždění. Typickým příkladem jsou realizace živých vstupů z lékařských operací na kongresech a symposiích.

Příklady nasazení

  • Živé přenosy s vysokými nároky na kvalitu obrazu, rozlišení nebo zpoždění na lékařských kongresech (kardiochirurgie, urogynekologie apod.). Přenosy z několika nemocničních operačních sálů (i v různých nemocnicích). Kromě obrazového vstupu z kamery jsme schopni přenášet i obraz z přístrojové techniky (RTG, CT, endoskop aj.) vč. 3D (stereoskopického) přenosu.
  • Semináře a workshopy s demonstracemi nových metod např. v lékařství
  • Pevné instalace pro potřeby výuky (zejména v místech, kde je omezený prostor nebo speciální prostředí (např. operační sály). Nasadili jsme a spravujeme několik instalací ve fakultních nemocnicích v Brně. Systémy jsou používány i při výuce a umožňují studentům lékařských oborů kvalitní zprostředkování obrazu operačního pole, které zpravidla nemají k dispozici při fyzickém pobytu na sále.
  • Paralelní promítání filmů do více lokalit. Příkladem je promítání filmů v rámci Filmového festivalu Fakulty informatiky v roce 2016, kdy jsme zajišťovali simultánní přenos filmů do univerzitního kina Scala.
  • Umělecká představení, v nichž jsou umělci v různých lokalitách. Jde například o hudební produkce, v nichž část umělců je ve vzdálené lokalitě a v živém přenosu hrají společně s hudebníky v koncertním sále.

Podmínky poskytnutí služby

Služba je dostupná všem odbnorným pracovníkům, zaměstnancům a studentům z institucí, které jsou členy sdružení CESNET. Vzhledem k omezené personální kapacitě realizačního týmu však vždy záleží na aktuálním vytížení. Je nutné se domluvit předem, ideálně s předstihem alespoň tří měsíců.

Pro jednorázové akce zajišťujeme kompletní technické zabezpečení přenosů. V případě zájmu o trvalou instalaci technologie se náklady pohybují, s ohledem na rozsah zapojení a požadovaných vstupů od cca 80 tis. Kč výše (pro dvoubodové spojení) a jsme schopni zajistit kompletní specifikaci zadání, zprovoznění, zaškolení a údržbu.

Další informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.