FF Tvorba videí uživateli
Tuto službu zajišťuje FF MU


Pro tvorbu jednoduchých výukových, instruktážních a dalších videí nabízí Filozofická fakulta několik nástrojů. Výhodou těchto nástrojů je propojení s univerzitními identitami a s elektronickými kurzy v Elfu.

Natáčení záznamu pomocí webkamery

Natáčet videa pomocí vlastní webkamery lze snadno přímo ve fakultní knihovně médií Medial. Po přihlášení (UČO + sekundární heslo) stačí zvolit možnost Upload a v prvním kroku průvodce pro přidání obsahu zvolit „Record webcam“. V dalších krocích pak k nahrávce můžete připojit doplňující informace. Po zpracování se video uloží do vaší osobní kategorie v Medialu.

Medial je dostupný všem studentům a zaměstnancům Filozofické fakulty. Po domluvě je možné i zapojení dalších pracovišť MU.

Podrobný návod naleznete v uživatelské dokumentaci k Medialu.

Natočení záznamu pomocí mobilního telefonu

Pro natočení záznamu pomocí mobilního zařízení lze využít aplikaci TechSmith Fuse, která je k dispozici pro operační systémy Android (4.0 a vyšší) a iOS (7 a vyšší).

Aplikace umožňuje nahrát nové video nebo zvolit již existující video z vašeho zařízení a odeslat je do fakultní knihovny médií. Nutné je propojit aplikaci s univerzitní licencí Techsmith Relay naskenováním přiloženého QR kódu a přihlášením pomocí čísla UČO a sekundárního hesla.

TechSmith Fuse je dostupný všem studentům a zaměstnancům Filozofické fakulty. Po domluvě je možné i zapojení dalších pracovišť MU.

Po odeslání se nahrávka uloží do vaší osobní kategorie v Medialu.

Podrobný postup naleznete v návodu k aplikaci TS Fuse.

iOS

Bez popisku

Android

Bez popisku

Natáčení přednášek

V učebnách vybavených automatizovaným záznamovým systémem mohou vyučující sami pořizovat záznamy svých přednášek či jiných akcí. Podrobné informace naleznete v sekci Automatizované záznamy z učeben.

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.