Pevná telefonie


Pevná telefonní síť MU umožňuje zaměstnancům MU bezproblémovou hlasovou komunikaci za výhodných podmínek.

Pevná telefonní síť umožňuje:

Speciální funkce telefonních přístrojů

 • Opakování volby posledně volaného čísla
  Aktivace: TlačítkoREDIAL
  Použití: vytočení posledně volaného čísla
  Příklad: Pokud disponuje telefonní přístroj tlačítkem „REDIAL“, můžeme využít toho, že si telefonní ústředna pamatuje poslední volané číslo. Po vyzvednutí sluchátka a stisku tlačítka „REDIAL“ dojde k automatickému volání na posledně volené telefonní číslo.

 • Automatické zpětné volání
  Aktivace: 6
  Zrušení : #37# nebo AZV na digitálních telefonech
  Použití: potřebujeme-li zastihnout účastníka na vnitřní lince
  Příklad: Nedaří se nám dovolat účastníka na pobočce např. 1234, protože má jiný telefonní hovor a slyšíme obsazovací tón. Během toho, kdy ve sluchátku slyšíme obsazovací tón, stiskneme tlačítko „FLASH“ (příp.„AZV“ na digitálních telefonech), vytočíme kód 6 a zavěsíme sluchátko, čímž dojde k aktivaci zpětného volání. Poté, co účastník na pobočce 1234 zavěsí, systém ústředny automaticky vygeneruje volání na pobočku, ze které bylo automatické zpětné volání aktivováno. Jakmile zvedneme sluchátko, začne vyzvánět pobočka 1234 (slyšíme ve sluchátku vyzváněcí tón). Pokud během automatického zpětného volání toto volání nepřijmeme (nezvedneme sluchátko), systém ústředny po určeném počtu zazvonění automatické zpětné volání deaktivuje a k vyzvonění pobočky 1234 vůbec nedojde. Pokud chceme automatické zpětné volání zrušit manuálně, můžeme tak učinit po vyzvednutí sluchátka zadáním kódu #37# nebo AZV.

 • Převzetí volání ve skupině (Pick-up)
  Aktivace: *8# 
  Použití: chceme-li převzít hovor účastníka na telefonu v rámci definované skupiny
  Příklad: Představme si situaci, kdy sdílíme kancelář s dalším kolegou a každý máme vlastní pobočkovou linku. Kolega zrovna není přítomen (nebo např. telefonuje mobilním telefonem) a v tu chvíli mu zvoní telefon na jeho pobočkovém čísle. Chceme-li převzít tento hovor za kolegu a přitom nechceme (nebo nemůžeme) vzít hovor na jeho telefonu, můžeme tak učinit vyzvednutím sluchátka Vašeho telefonu a následným zadáním kódu *8# .
  Upozornění: Podmínkou funkčnosti je nastavení příslušných pobočkových čísel do jedné skupiny (provede administrátor systému). 

 • Přesměrování volání v rámci MU
  Aktivace: *21* + číslo linky + # …(např.*21*1234#)
  Zrušení: #21#
  Použití: potřebujeme-li, aby příchozí volání na naši pobočku zvonila na jiném telefonním čísle
  Příklad: Potřebujeme-li, aby telefonní hovory, přicházející na naši pobočkovou linku, nezůstaly nezodpovězeny (např. při naší nepřítomnosti na pracovišti, dovolené, nemoci apod.), můžeme si všechna příchozí volání přesměrovat na definovatelné telefonní číslo. Po zvednutí sluchátka zadáme kód *21*, a následně zadáme číslo linky, na kterou chceme volání přesměrovat a nakonec zmáčkneme #(např.*21*1234#). Číslo musí být pouze pobočkové (na jiného kolegu). Pokud chceme přesměrování své linky zrušit, zadáme po zvednutí sluchátka kód #21#.

 • Přesměrování volání na externí číslo
  POZOR: Tato funkce není standardně povolena, kontaktujte prosím svého správce telefonie.
  Aktivace: *22# 0 + externí číslo + # (např.*22#0777123456#)
  Zrušení: #22#
  Použití: potřebujeme-li, aby příchozí volání na naši pobočku zvonila na jiném externím telefonním čísle
  Příklad: Potřebujeme-li, aby telefonní hovory, přicházející na naši pobočkovou linku, nezůstaly nezodpovězeny (např. při naší nepřítomnosti na pracovišti, dovolené, nemoci apod.), můžeme si všechna příchozí volání přesměrovat na externí telefonní číslo, např. mobilní telefon. Po zvednutí sluchátka zadáme kód *22#, a následně zadáme nulu a devítimístné číslo, na které chceme volání přesměrovat a nakonec zmáčkneme # (např.*22#0777123456#). Pokud chceme přesměrování své linky zrušit, zadáme po zvednutí sluchátka kód #22#. Oznámení, že bylo přesměrování úspěšně aktivováno / zrušeno, poznáme podle specifického zvukového signálu ve sluchátku (reproduktoru).

 • Opakování volby posledně volaného externího čísla
  Aktivace: * * * (tři hvězdičky)
  Použití: vytočení posledně externího volaného čísla
  Příklad: Telefonní ústředna si pamatuje poslední volané externí číslo. Po vyzvednutí sluchátka a zadání kódu * * * dojde k automatickému volání na posledně volené externí telefonní číslo. 

   

Uživatelské příručky telefonních přístrojů

Podobné služby

 

Požádat o Telefon

Určeno pro
zaměstnanec

Cena
ceník


Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
+420 549 49 7722
helpdesk@ics.muni.cz


Našli jste chybné/neúplné informace?
Pomozte nám zlepšit kvalitu obsahu

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.