MUNI Pevná telefonie

Pevná telefonní síť MU umožňuje zaměstnancům MU bezproblémovou hlasovou komunikaci za výhodných podmínek.

Co pevná telefonní síť umožňuje?

  • telefonovat zdarma v rámci MU – při volání na jinou pevnou linku stačí zadat poslední koncové čtyřčíslí
  • telefonovat zdarma do většiny akademických institucí v ČR (prostřednictvím e-infrastruktury CESNET)
  • výhodné ceny hovorů v rámci ČR a do zahraničí
  • volání na externí čísla mimo MU – pro spojení je nutné před volaným číslem přidat nulu (např. 0549497777)
  • nastavit si v INETu zasílání e-mailů o zmeškaných hovorech

Speciální funkce telefonních přístrojů

Opakování volby posledně volaného čísla

AktivaceTlačítko „REDIAL
Použití: vytočení posledně volaného čísla
Příklad: Pokud disponuje telefonní přístroj tlačítkem „REDIAL“, můžeme využít toho, že si telefonní ústředna pamatuje poslední volané číslo. Po vyzvednutí sluchátka a stisku tlačítka „REDIAL“ dojde k automatickému volání na posledně volené telefonní číslo.

Automatické zpětné volání

Zrušení #37# nebo AZV na digitálních telefonech
Použití: potřebujeme-li zastihnout účastníka na vnitřní lince
Příklad: Nedaří se nám dovolat účastníka na pobočce např. 1234, protože má jiný telefonní hovor a slyšíme obsazovací tón. Během toho, kdy ve sluchátku slyšíme obsazovací tón, stiskneme tlačítko „FLASH“ (příp.„AZV“ na digitálních telefonech), vytočíme kód 6 a zavěsíme sluchátko, čímž dojde k aktivaci zpětného volání. Poté, co účastník na pobočce 1234 zavěsí, systém ústředny automaticky vygeneruje volání na pobočku, ze které bylo automatické zpětné volání aktivováno. Jakmile zvedneme sluchátko, začne vyzvánět pobočka 1234 (slyšíme ve sluchátku vyzváněcí tón). Pokud během automatického zpětného volání toto volání nepřijmeme (nezvedneme sluchátko), systém ústředny po určeném počtu zazvonění automatické zpětné volání deaktivuje a k vyzvonění pobočky 1234 vůbec nedojde. Pokud chceme automatické zpětné volání zrušit manuálně, můžeme tak učinit po vyzvednutí sluchátka zadáním kódu #37# nebo AZV.

Převzetí volání ve skupině (Pick-up)

Aktivace*8# 
Použití: chceme-li převzít hovor účastníka na telefonu v rámci definované skupiny
Příklad: Představme si situaci, kdy sdílíme kancelář s dalším kolegou a každý máme vlastní pobočkovou linku. Kolega zrovna není přítomen (nebo např. telefonuje mobilním telefonem) a v tu chvíli mu zvoní telefon na jeho pobočkovém čísle. Chceme-li převzít tento hovor za kolegu a přitom nechceme (nebo nemůžeme) vzít hovor na jeho telefonu, můžeme tak učinit vyzvednutím sluchátka Vašeho telefonu a následným zadáním kódu *8# .
Upozornění: Podmínkou funkčnosti je nastavení příslušných pobočkových čísel do jedné skupiny (provede administrátor systému). 

Přesměrování volání v rámci MU

Aktivace*21* + číslo linky + # …(např.*21*1234#)
Zrušení#21#
Použití: potřebujeme-li, aby příchozí volání na naši pobočku zvonila na jiném telefonním čísle
Příklad: Potřebujeme-li, aby telefonní hovory, přicházející na naši pobočkovou linku, nezůstaly nezodpovězeny (např. při naší nepřítomnosti na pracovišti, dovolené, nemoci apod.), můžeme si všechna příchozí volání přesměrovat na definovatelné telefonní číslo. Po zvednutí sluchátka zadáme kód *21*, a následně zadáme číslo linky, na kterou chceme volání přesměrovat a nakonec zmáčkneme #(např.*21*1234#). Číslo musí být pouze pobočkové (na jiného kolegu). Pokud chceme přesměrování své linky zrušit, zadáme po zvednutí sluchátka kód #21#.

Přesměrování volání na externí číslo

Tato služba je dočasně zpřístupněna všem zaměstnancům s výjimkou FF, kde je nutné požádat o přesměrování přes formulář

Aktivace*22# 0 + externí číslo + # (např.*22#0777123456#)
Zrušení#22#
Použití: potřebujeme-li, aby příchozí volání na naši pobočku zvonila na jiném externím telefonním čísle
Příklad: Potřebujeme-li, aby telefonní hovory, přicházející na naši pobočkovou linku, nezůstaly nezodpovězeny (např. při naší nepřítomnosti na pracovišti, dovolené, nemoci apod.), můžeme si všechna příchozí volání přesměrovat na externí telefonní číslo, např. mobilní telefon. Po zvednutí sluchátka zadáme kód *22#, a následně zadáme nulu a devítimístné číslo, na které chceme volání přesměrovat a nakonec zmáčkneme # (např.*22#0777123456#). Pokud chceme přesměrování své linky zrušit, zadáme po zvednutí sluchátka kód #22#. Oznámení, že bylo přesměrování úspěšně aktivováno / zrušeno, poznáme podle specifického zvukového signálu ve sluchátku (reproduktoru).

Opakování volby posledně volaného externího čísla

Aktivace* * * (tři hvězdičky)
Použití: vytočení posledně externího volaného čísla
Příklad: Telefonní ústředna si pamatuje poslední volané externí číslo. Po vyzvednutí sluchátka a zadání kódu * * * dojde k automatickému volání na posledně volené externí telefonní číslo. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.