Půjčování a vracení literatury


Na Masarykově univerzitě si jako student či zaměstnanec můžete půjčovat knihy ze všech univerzitních knihoven. Knihy si můžete půjčovat u výpůjčního pultu, případně můžete využít také samoobslužná výpůjční zařízení (nachází se na PřF, FF, PdF, ESF a FSS).

Registrace

 • Pro studenty a zaměstnance je bezplatná a vztahuje se na celou univerzitu a její knihovny.
 • Registrovat se lze online anebo osobně na výpůjčním pultu v každé z fakultních knihoven.
 • Registrace studentů platí po dobu studia (s výjimkou Právnické fakulty s požadavkem registrace na každý akademický rok), zaměstnanců po dobu trvání pracovněprávního vztahu, emeritních profesorů neomezeně, osob na krátkodobých pobytech na MU po dobu pobytu.
 • Registrace externích (mimouniverzitních) uživatelů platí na dobu 12 měsíců od data registrace s možností obnovení.
 • Nejpozději k datu ukončení registrace musí uživatel vyrovnat všechny své závazky vůči knihovně (vrátit vypůjčené knihy, uhradit poplatky z prodlení).

Základní informace o půjčování

 • Knihy se dělí na prezenční (pouze do studoven) a absenční (je možné si je půjčit domů).
 • Některé prezenční knihy je možné půjčit i domů, a to na dobu, kdy je knihovna zavřená (typicky přes noc/víkend).
 • Standardně jsou knihy půjčovány na měsíc, existují ale i krátkodobé výpůjčky (obvykle na týden).
 • Knihy je možné rezervovat a prodlužovat přes knihovní katalog.
 • V knihovním katalogu se rovněž zobrazují aktuální výpůjčky a finanční transakce uživatele s knihovnou.

Půjčování z jiných knihoven (mimo MU)

Pro registrované čtenáře nabízí knihovny možnost nechat si vypůjčit knihy i z knihoven mimo Brno. Meziknihovní výpůjční služba se provádí v rámci celé ČR a je bezplatná (hradí se pouze poštovné). Kromě výpůjček lze požádat o kopii článku, kapitoly z knihy, sborníku atd. Prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby může vaše knihovna zprostředkovat výpůjčku knihy i ze zahraničních knihoven (u knih nedostupných na území ČR). Meziknihovní výpůjčky nelze provést online. Zařizují je lidé u výpůjčního pultu na jednotlivých knihovnách.

 • Meziknihovní služba v ČR
  • Zdarma (platí se pouze poštovné)
  • V rámci všech knihoven na území ČR
  • Možnost zaslání kopie článku, kapitoly z knihy či příspěvku ze sborníku
  • Cena kopií se v různých knihovnách liší
 • Mezinárodní meziknihovní služba
  • Cena knihy je v řádu sto korun a v různých knihovnách se liší
  • V rámci knihoven celého světa
  • Zprostředkovává Moravská zemská knihovna v Brně, Národní technická knihovna aj.
  • Cena kopií se v různých knihovnách liší

Vracení literatury

Čtenáři mají povinnost vracet knihy v řádných termínech podle typu výpůjčky. Standardní výpůjčky lze obvykle až dvakrát prodloužit, pokud knihy nejsou rezervovány dalšími čtenáři. Stav svých výpůjček, rezervací a žádosti o prodloužení můžete spravovat v osobním čtenářském kontu, které je přístupné v knihovním katalogu po přihlášení.

Biblioboxy

Knihy se běžně vrací na výpůjční pult v knihovně, kde byly vypůjčeny. Na některých fakultách je však možné využít také biblioboxy, tedy schránky na vrácení knih umístěné u vchodu do FF. V případě navrácení knihy do biblioboxu se vám kniha odepíše z vašeho konta až následující pracovní den.

Bibliobox ve vchodu do Filozofické fakulty

Poplatky z prodlení

V případě, že nedodržíte termín pro vrácení vypůjčené knihy, musíte uhradit poplatek z prodlení. Jeho výše závisí na typu výpůjčky (čím kratší výpůjčka, tím vyšší poplatek) a délce prodlení, tedy na počtu dní (resp. i hodin), o které se s vracením opozdíte. Konkrétní částky jsou uvedeny v Knihovním řádu MU (Ceník poplatků). 

Další informace

Podobné služby

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.