Půjčování a vracení literatury


Upozornění

Provoz knihoven je částečně omezen. Bližší informace naleznete na jejich stránkách (více zde).

Na Masarykově univerzitě si jako student či zaměstnanec můžete půjčovat knihy ze všech univerzitních knihoven. Knihy si můžete půjčovat u výpůjčního pultu, případně můžete využít také samoobslužná výpůjční zařízení (nachází se na PřF, FF, PdF, ESF a FSS).

Registrace

 • Pro studenty a zaměstnance je bezplatná a vztahuje se na celou univerzitu a její knihovny.
 • Registrovat se lze online anebo osobně na výpůjčním pultu v každé z fakultních knihoven.
 • Registrace studentů platí po dobu studia, zaměstnanců po dobu trvání pracovněprávního vztahu, emeritních profesorů neomezeně, osob na krátkodobých pobytech na MU po dobu pobytu.
 • Registrace externích (mimouniverzitních) uživatelů platí na dobu 12 měsíců od data registrace s možností obnovení.
 • Nejpozději k datu ukončení registrace musí uživatel vyrovnat všechny své závazky vůči knihovně (vrátit vypůjčené knihy, uhradit poplatky z prodlení).

Základní informace o půjčování

 • Knihy se dělí na prezenční (pouze do studoven) a absenční (je možné si je půjčit domů).
 • Některé prezenční knihy je možné půjčit i domů, a to na dobu, kdy je knihovna zavřená (typicky přes noc/víkend).
 • Standardně jsou knihy půjčovány na měsíc, existují ale i krátkodobé výpůjčky (obvykle na týden).
 • Knihy je možné rezervovat a prodlužovat přes knihovní katalog.
 • V knihovním katalogu se rovněž zobrazují aktuální výpůjčky a finanční transakce uživatele s knihovnou.

Půjčování z jiných knihoven (mimo MU)

Pro registrované čtenáře nabízí knihovny možnost nechat si vypůjčit knihy i z knihoven mimo Brno. Meziknihovní výpůjční služba se provádí v rámci celé ČR a je bezplatná (hradí se pouze poštovné). Kromě výpůjček lze požádat o kopii článku, kapitoly z knihy, sborníku atd. Prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby může vaše knihovna zprostředkovat výpůjčku knihy i ze zahraničních knihoven (u knih nedostupných na území ČR). Meziknihovní výpůjčky nelze provést online. Zařizují je lidé u výpůjčního pultu na jednotlivých knihovnách.

 • Meziknihovní služba v ČR
  • Zdarma (platí se pouze poštovné)
  • V rámci všech knihoven na území ČR
  • Možnost zaslání kopie článku, kapitoly z knihy či příspěvku ze sborníku
  • Cena kopií se v různých knihovnách liší
 • Mezinárodní meziknihovní služba
  • Cena knihy je v řádu sto korun a v různých knihovnách se liší
  • V rámci knihoven celého světa
  • Zprostředkovává Moravská zemská knihovna v Brně, Národní technická knihovna aj.
  • Cena kopií se v různých knihovnách liší

Vracení literatury

Čtenáři mají povinnost vracet knihy v řádných termínech podle typu výpůjčky. Standardní výpůjčky lze obvykle až dvakrát prodloužit, pokud knihy nejsou rezervovány dalšími čtenáři. Stav svých výpůjček, rezervací a žádosti o prodloužení můžete spravovat v osobním čtenářském kontu, které je přístupné v knihovním katalogu po přihlášení.

Biblioboxy

Knihy se běžně vrací na výpůjční pult v knihovně, kde byly vypůjčeny. Na některých fakultách je však možné využít také biblioboxy, tedy schránky na vrácení knih umístěné u vchodu do knihovny. V případě navrácení knihy do biblioboxu se vám kniha odepíše z vašeho konta až následující pracovní den. 

Poplatky z prodlení

V případě, že nedodržíte termín pro vrácení vypůjčené knihy, musíte uhradit poplatek z prodlení. Jeho výše závisí na typu výpůjčky (čím kratší výpůjčka, tím vyšší poplatek) a délce prodlení, tedy na počtu dní (resp. i hodin), o které se s vracením opozdíte. Konkrétní částky jsou uvedeny v Knihovním řádu MU (Ceník poplatků). 

Další informace

Podobné služby