Poprvé v knihovně

Dosud jste neměli možnost setkat se s prostředím knihoven na MU? Zde najdete jednoduchý přehled, který vám pomůže zorientovat se ve kterékoli knihovně MU od prvního kroku registrace do knihovny až po navrácení zapůjčené literatury.


Knihovny Masarykovy univerzity fungují jako jednotný celek a nedisponují centrální knihovnou. Masarykova univerzita má deset hlavních (fakultních) knihoven na různých místech v Brně. Po registraci do jakékoli z nich můžete využívat služeb všech. Chcete-li se dozvědět více o knihovnách MU, klikněte na přehled knihoven.

Registrace

Registrovat se lze online anebo osobně na výpůjčním pultu v každé z fakultních knihoven. Pro studenty a zaměstnance MU je registrace do knihovny bezplatná a vztahuje se na celou univerzitu a všechny knihovny MU. 

Půjčování a vracení

Knihy si můžete půjčovat u knihovníka u výpůjčního pultu, případně můžete využít samoobslužné výpůjční zařízení (nachází se na FSS, FF a PdF). Sledovat historii výpůjček a prodlužovat si vypůjčené knihy můžete ve svém osobním knihovním kontu v systému AlephPro registrované čtenáře nabízí knihovny možnost objednat si knihy i z knihoven mimo Brno, dokonce je možné si vypůjčit i knihy ze zahraničních knihoven. Knihy se běžně vrací na výpůjční pult knihovny, využít je možné také biblioboxy, tedy schránky na vrácení knih.

Zajímavosti

  • knihovny MU obsahují více než 1,8 milionu knih, z nichž více než šest set tisíc je ve volném výběru (uživatel si je může sám vyhledat v přístupných regálech)
  • k dispozici je více než dvacet tisíc elektronických odborných a vědeckých časopisů
  • knihovny MU zaměstnávají celkem více než sto knihovnic a knihovníků
  • knihovny MU registrují přes padesát tisíc čtenářů (především studentů a zaměstnanců MU, ale také řadu externích uživatelů)
  • vedle tištěných dokumentů zajišťují knihovny MU pro své uživatele i velké množství odborných elektronických informačních zdrojů ze všech oborů pěstovaných na MU
  • knihovny nabízí referenční a informační služby, provozují počítačové studovny a týmové studovny pro skupinovou práci studentů, poskytují tiskové, kopírovací a skenovací služby, nabízí Wi-Fi připojení a další

 

 

Související služby

Osobní čtenářské konto Půjčování a vracení Vyhledávání knih a článků Elektronické informační zdroje

Další informace

Přehled knihoven

Užitečné dokumenty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.