Open Access na MU


Otevřený přístup neboli Open Access je celosvětová strategie výzkumných pracovišť a univerzit, které se rozhodly zveřejňovat své výsledky z výzkumů v elektronické podobě bezplatně komukoliv. Kdokoli si tak může na internetu dohledat vědeckou literaturu či výsledky konkrétních výzkumů. Masarykova univerzita se k tomuto mezinárodnímu hnutí připojila a publikované texty svých pracovníků zpřístupňuje veřejnosti v Repozitáři MU.

Repozitář MU

repozitář

Jak vložit publikaci?

  • Publikace se vkládají do repozitáře MU prostřednictvím vykazování publikací v modulu Publikace v IS MU.
  • V rámci vkládání publikačního záznamu se nahrají také soubory k dané publikaci a vyplní se údaje pro repozitář (napřiklad kdy a komu má být otevřen přístup k nahraným souborům). Níže vidíte názorný výstřižek části formuláře pro vkládání publikací týkající se repozitáře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.