Open Access na MU

Otevřený přístup neboli Open Access je celosvětová strategie výzkumných pracovišť a univerzit, které se rozhodly, že budou své výsledky z výzkumů zveřejňovat v elektronické podobě bezplatně komukoliv. Kdokoli si tak může na internetu dohledat vědeckou literaturu či výsledky konkrétních výzkumů. Masarykova univerzita se k tomuto mezinárodnímu hnutí připojila a publikované texty svých pracovníků zpřístupňuje veřejnosti v Repozitáři MU.

Repozitář MU

  • Funguje na dobrovolné bázi
  • Autoři sami zpřístupňují své práce
  • Směrnice MU
  • Bližší informace k repozitáři a Open Access na MU naleznete zde.

repozitář

Masarykova univerzita nyní pracuje na nové univerzitní strategii Open Access.

Návody

Jak vložit publikaci?

  • Publikace se vkládají do repozitáře MU prostřednictvím vykazování publikací v modulu Publikace v IS MU.
  • V rámci vkládání publikačního záznamu se nahrají také soubory k dané publikaci a vyplní se údaje pro repozitář (napřiklad kdy a komu má být otevřen přístup k nahraným souborům). Níže vidíte názorný výstřižek části formuláře pro vkládání publikací týkající se repozitáře.

 

Další informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.