Open Access na MU


Otevřený přístup neboli Open Access je celosvětová strategie výzkumných pracovišť a univerzit, které se rozhodly, že budou své výsledky z výzkumů zveřejňovat v elektronické podobě bezplatně komukoliv. Kdokoli si tak může na internetu dohledat vědeckou literaturu či výsledky konkrétních výzkumů. Masarykova univerzita se k tomuto mezinárodnímu hnutí připojila a publikované texty svých pracovníků zpřístupňuje veřejnosti v Repozitáři MU.

Repozitář MU

  • Funguje na dobrovolné bázi
  • Autoři sami zpřístupňují své práce
  • Směrnice MU
  • Bližší informace k repozitáři a Open Access na MU naleznete zde.

repozitář

Masarykova univerzita nyní pracuje na nové univerzitní strategii Open Access.

Návody

Jak vložit publikaci?

  • Publikace se vkládají do repozitáře MU prostřednictvím vykazování publikací v modulu Publikace v IS MU.
  • V rámci vkládání publikačního záznamu se nahrají také soubory k dané publikaci a vyplní se údaje pro repozitář (napřiklad kdy a komu má být otevřen přístup k nahraným souborům). Níže vidíte názorný výstřižek části formuláře pro vkládání publikací týkající se repozitáře.

 

Další informace

 

VLOŽIT PUBLIKACI

Postupujte dle návodu v dolní části stránky.

REPOZITÁŘ MU

Určeno pro
student, zaměstnanec, IT expert, absolvent, uchazeč, veřejnost

Dostupnost
online


Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
+420 549 49 7722
helpdesk@ics.muni.cz


Našli jste chybné/neúplné informace?
Pomozte nám zlepšit kvalitu obsahu

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.