Centrum informačních a komunikačních technologií
CIKT ECON

Centrum informačních a komunikačních technologií Ekonomicko-správní fakulty (CIKT ECON) zajišťuje péči o počítačovou síť na Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, čítající více něž 600 počítačů a dalších zařízení. Naším cílem je podpora komplexní podpora výuky a výzkumu prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií.

  • Počítačové učebny: Spravujeme tři specializované počítačové učebny (VT105, VT202, VT204) určené primárně pro výuku.
  • Laboratoř pro ekonomické experimenty: Pro specifické výzkumné účely slouží naše počítačová laboratoř VT203 a VT206.
  • Přednáškové sály a seminární místnosti: Odpovídáme za technickou správu výpočetní a multimediální techniky v 11 přednáškových sálech (P) a 13 seminárních místnostech (S).

Poskytované služby

Terminálový server Orion

Terminálový server je počítač, který lze po autentizaci vzdáleně obsluhovat tak, jako byste seděli přímo u jeho monitoru. Lze tak například využívat software instalovaný na vzdáleném počítači, využívat na něm uložená data nebo se pomocí něj připojit k dalším zařízením.

Ekonomicko-správní fakulta provozuje vlastní terminálový server Orion.

Studijní portály

ESF studujícím poskytuje nad rámec univerzitních informačních systémů tyto platformy:

  • Studium online – slouží ke sledování online a offline záznamů přednášek,
  • Právo ESF – slouží k podpoře výuky právnických předmětů na fakultě,
  • Webové dotazníky LimeSurvey – instance systému LimeSurvey na tvorbu a správu dotazníkových šetření na ESF.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.