Webový GIS Kompas


Kompas je webový GIS, který zobrazuje plány budov a místností Masarykovy univerzity. 

Co služba nabízí:

  • zobrazení plánů budov a místností MU
  • fulltextové vyhledávání
  • zobrazení informací o vybraném objektu
  • možnost uložení objektu do oblíbených položek
  • možnost odeslat odkaz na objekt jako URL adresu
  • možnost zobrazení více vzájemně provázaných mapových oken
  • export plánů místností či podlaží do PDF
  • modul technologického pasportu
  • modul požární ochrany

Hlavní funkce aplikace Kompas

Mapový obsah Aplikace nabízí přehledné zobrazení půdorysů budov a místností Masarykovy univerzity nad podkladovou mapou, kterou uživatel může dle potřeby změnit například na méně výraznou černobílou variantu či na ortofotomapu. V areálech Masarykovy univerzity jsou zobrazeny také podrobně zmapované vnější plochy.
Správce vrstev Uživatel aplikace si může pomocí správce vrstev přizpůsobit obsah mapy tak, aby co nejlépe vyhovoval jeho konkrétnímu účelu. Uživatel tak může v mapě zobrazit navíc například vrstvu parcel nebo změnit podkladovou mapu.
Vyhledávání

Aplikace umožňuje fulltextové vyhledávání budov, místností a dalších objektů Masarykovy univerzity. Jednotlivé nalezené objekty si uživatel může zobrazit v mapě a v bočním panelu zjistit detailní informace o právě zobrazeném objektu.

Více mapových oken

Uživatel si může současně zobrazit více mapových oken, která jsou vzájemně provázána. Toto zobrazení umožňuje například v jeden okamžik prohlížet různá podlaží stejné budovy a jednoduše tak zjistit, která místnost leží nad či pod určitou místností.

Uživatelské nastavení

Uživatel má možnost uložit si často zobrazované objekty nebo prostorové záložky do oblíbených položek, pomocí nichž je možné jednoduše opakovaně zobrazit zájmové území či objekt. Jeden z objektů či prostorových záložek lze nastavit jako výchozí a pak se tento objekt či prostorová záložka uživateli zobrazí vždy při spuštění aplikace.

Generování plánu Aplikace Kompas umožňuje vygenerování plánů místností či podlaží ve formátu PDF či PNG pomocí nástroje Export plánu, který používá aplikaci MapGen. 
Zobrazení technologického pasportu

Aplikace Kompas obsahuje také modul pro zobrazení technologického pasportu uvnitř i vně budov. Informace o technologických zařízeních, včetně jejich vzájemných vazeb, mohou být užitečné při opravách a rekonstrukcích, kdy zpracovatel například snadno nalezne umístění jističe, který je nutné při opravě vypnout. Modul technologického pasportu je možné zpřístupnit na vyžádání.

Modul požární ochrany

V rámci modulu požární ochrany si můžete zobrazit vybrané prvky technologického pasportu (např. hasicí přístroje, hydranty), ale také požární úseky, únikové cesty aj. Data vznikla v souladu s požadavky Hasičského záchranného sboru ČR a jsou využívána nejen technickými pracovníky, ale i externími subjekty, pro něž je informace o požárních prvcích důležitá (např. rozvody požární vody). Modul požární ochrany je možné zpřístupnit na vyžádání.

Podmínky použití služby

Aplikace Kompas je autentizovaná, přístup k ní mají zaměstnanci a současní studenti MU. Přístup do aplikace Kompas můžeme v odůvodněných případech přidělit i osobám mimo univerzitu (např. zpracovatelům), aby měli jednoduše přístupné všechny potřebné podklady. 

Modul technologického pasportu a požární ochrany je možné v odůvodněných případech zpřístupnit na vyžádání.

Návody

Další informace

Podobné služby

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.