Building Management System (BMS)


Integrovaný informační označovaný též jako Systém pro správu budov a jejich technologií umožňuje efektivní provoz budov i technologií v nich instalovaných včetně možnosti odhalení potenciálních rizik souvisejících s provozem budov.

Uživatelé přistupují k systému přes webový prohlížeč, kde jsou jim data poskytovány ve formě obrazovek znázorňujících prvky jednotlivých technologií buď ve formě půdorysu nebo schematu dané technologie.

Přejít do BMS

Žádám o přístup do BMS

Přejít na dokumentaci

Přesměruje na dokumentaci služby na webu Facility Management MUNI.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.