Bezdrátové připojení Wi-Fi


Nejčastější problémy

Pro připojení doporučujeme použít automatickou konfiguraci připojení a postupovat dle příslušných návodů uvedených v pravém navigačním sloupci.

Nelze se přihlásit

Špatný login: login je potřeba zadat celý, ve tvaru UČO@muni.cz (pro sponzorovaný účet ve tvaru 9XXXXXX@muni.cz)
Špatné heslo: ověřte funkčnost sekundárního hesla, případně si nastavte nové heslo nebo znovu uložte stávající. Jste-li student/zaměstnanec MU a přihlašujete se na jiné univerzitě, je potřeba používat stále váš login a heslo z MU.

Zakázaný přístup k eduroam

  • V případě zablokování účtu je uživateli zaslán email s vysvětlením blokace.
  • Jste-li zaměstnanec – musíte si zajistit správně zanesený pracovní poměr v IS MU.
  • Jste-li student – přístup se ruší dva měsíce po ukončení/přerušení studia a to i v případě, že bydlíte na kolejích.
  • Pokud máte přerušené studium a uplynuly od přerušení déle než dva měsíce, abyste mohl pracovat na závěrečné práci, je možno zažádat o guest účet. Vedoucí práce se stává ručitelem tohoto účtu a musí požádat o jeho zřízení – formou e-mailu obsahující informace o osobě, pro kterou je účet zřízen (jméno a příjmení, UČO, kontaktní e-mail a délka platnosti účtu).

eduroam se po chvíli sám odpojí a je potřeba zadávat přihlašovací údaje znovu

Toto chování může být způsobeno horším signálem nebo špatným ovladačem wifi karty. Přeinstalujte ovladač, případně změňte jeho nevhodné nastavení. (V případě nastavení ovladače nelze doporučit konkrétní konfiguraci, jednotlivé ovladače se od sebe možnostmi nastavení velmi liší, obecně je potřeba se zaměřit na roaming policy/možnosti roamingu, změna tohoto parametru může zlepšit stabilitu signálu v místech, kde se navzájem kříží více signálů.) V případě častých výpadků doporučujeme nastavit hodnoty roaming policy na low/very low.

Nelze se připojit nebo připojení vypadává

Některé přístupové body (především ty, které jsou situovány ve studovnách/knihovnách) mohou být ve špičkách přetížené, což může vést ke ztrátě připojení. V některých případech může pomoci přesunout se jinam, posunout notebook na stole a podobně.

Při přihlašování do eduroamu mi počítač nenabízí zadat přihlašovací údaje

(Windows 10):  Klepněte na Starta zvolte položku Nastavení. Z následující nabídky klepněte na Sítě a internet. Poté klepněte na Správa nastavení Wi-Fi. Ze zobrazené nabídky klepněte na eduroam a z místní nabídky vyberte Odebrat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.