Microsoft Teams


Návod: Jak nastavit hlasovou schránku a přesměrovat hovory?

1
Do nastavení se dostanete kliknutím na tři tečky vedle kolečka s fotografií nebo iniciálami v pravém horním rohu MS Teams a volbou možnosti Nastavení.

2
Přejděte na Hovory.

 

3
Hovory zvoní u mě je standardní vyzvánění, pokud hovor nebude přijatý, může být po zobrazené době přesměrován do hlasové schránky, případně. Pokud místo Hlasová schránka zvolíte neprovádět žádnou akci, hlasová schránka se nepoužije.

Pokud chcete hovor přesměrovat rovnou do hlasové schránky – např. aby vás nerušil během jednání - zvolte přesměrovávat mé hovory.

4
V nastavení Konfigurace hlasové pošty můžete nahrát vlastní pozdrav pro hlasovou schránku, podrobněji nastavit možnosti hlasové schránky pro volající, zvolit jazyk pozdravu a nastavit pozdrav, který se přehraje, pokud máte nastaveno "Mimo kancelář". Pozdrav můžete také napsat a volajícímu se přehraje pomocí strojového převodu textu na řeč.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.