Microsoft Teams


Správa členů a nastavení rolí v týmu

Přidání členů

Při vytvoření nového týmu

Jako poslední krok při vytvoření nového týmu se nabízí možnost přidat uživatele. Je možné vložit uživatele v Office 365 MU a přes e-mailovou adresu i externí členy. Externím členům dojde pozvánka a pokud jejich adresa není spojena s účtem Microsoft, jsou navedeni na vytvoření účtu Microsoft čistě pro účely přihlášení.

Kdykoliv

Člena může přímo přidat jen vlastník týmu. Klepněte na tři tečky u názvu týmu a zvolte Správa týmu.

Klepněte na Přidat člena.

Je možné vložit uživatele v Office 365 MU a přes e-mailovou adresu i externí členy. Externím členům dojde pozvánka a pokud jejich adresa není spojena s účtem Microsoft, jsou navedeni na vytvoření účtu Microsoft čistě pro účely přihlášení.

Pomocí kódu

Potenciálním členům (zaměstnancům a studentům MU) je možné zaslat nebo zveřejnit kód, pomocí kterého se do týmu mohou přidat sami. To se hodí, pokud je potenciálních členů hodně. Do týmu se ale může dostat kdokoliv, kdo kód získá. Takto není možné přidat hosty. Kód musí vytvořit vlastník týmu. Tuto možnost nelze použít pro připojení lidí mimo MU a hostů.

Vytvoření kódu

Klepněte na tři tečky u názvu týmu a zvolte Správa týmu.

Přejděte na záložku Nastavení.

Rozbalte Kód týmu a klepněte na Generovat. Vytvořený kód předejte potenciálním členům.

Použití kódu

Pro použití kódu pro vstup do týmu klepněte na Připojit se k týmu nebo vytvořit nový ve spodní části okna MS Teams.

Vložte kód  a klepněte na Připojit se k týmu.

Pomocí odkazu

Pro potenciální členy – zaměstnance a studenty MU – je možné zveřejnit odkaz na tým. Pokud se jej pokusí použít někdo, kdo není členem, má možnost požádat o přidání. Vlastníci týmu pak mají možnost žádost schválit nebo zamítnout.

Klepněte na tři tečky u názvu týmu a zvolte Získat odkaz na tým. Vytvořený odkaz zkopírujte a nasdílejte potenciálním členům.

Vlastník pak může žádosti jednotlivě nebo hromadně přijmout nebo odmítnout.

Na základě žádosti jiného člena týmu

Tuto možnost mohou využít členové týmu, kteří nemají roli vlastníka. Klepněte na tři tečky u názvu týmu a zvolte Přidat člena.

Automatická správa členů týmu

Správa členů typu Třída

Učitelé a studenti v týmech Třída založených pro předměty/studijní skupiny prostřednictvím IS jsou spravování automaticky podle členství v IS. Navíc je možné přidávat další studenty/učitele podle potřeby stejně, jako u týmů založených přímo v MS Teams - viz níže. Týmy ani členy zavedené přes IS nikdy neodebírejte přímo v MS Teams, vždy přes IS

Správa členů ostatních typů týmů

  • Členy týmu MS Teams je možné spravovat i automaticky pomocí určitých pravidel - například na základě zaměstnaneckého poměru na určitém pracovišti, studia na fakultě a podobně. Pro správu je možné využít i členství ve skupině v IS MU plněné manuálně nebo pomocí plnícího pravidla.
  • Pokud máte zájem o nastavení automatické správy členů svého týmu, obraťte se na IT podporu na své fakultě. Váš technik ověří, jestli je možné skupinu podle vašich požadavků vytvářet automaticky a pokud ano, zajistí, aby se podle ní plnil příslušný tým Teams.

Změna role uživatele

Při vytváření týmu

Vloženému členovi týmu je možné nastavit roli vlastníka.

Kdykoliv

Klepněte na tři tečky u názvu týmu a zvolte Správa týmu.

Každému členovi můžete nastavit jeho roli.

Odebrání člena týmu

Člena může odebrat jen vlastník týmu. Klepněte na tři tečky u názvu týmu a zvolte Správa týmu.

U člena, kterého chcete odebrat, klepněte na křížek.

Opuštění týmu

Pokud chcete tým opustit, klepněte na tři tečky u názvu týmu a zvolte Opustit tým.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.