Microsoft Teams


Často kladené otázky

Online meeting / videokonference

Proč členům týmu nechodí pozvánky na události vytvořené v kanálu týmu?

Popis situace

V kalendáři týmu vytvořím událost a vyberu některý kanál týmu, který se má schůzky zúčastnit. Očekávám, že pozvánku dostanou všichni členové týmu do svých schránek/kalendářů, ale nedostanou. Proč?

Řešení

Ve výchozím stavu se týmové události (jako je zaslání pozvánky na událost) neposílají členům týmu. Vlastník týmu může nastavit, aby všichni členové týmu dostávali kopii veškeré komunikace. Podle stejného návodu si mohou množství mailů zasílaných do schránek nastavit i jednotliví členové týmu.

Proč mi po založení události v kalendáři MS Teams událost z kalendáře zmizí?

Popis situace

V kalendáři MS Teams založím jednorázovou nebo opakovanou událost. Událost je chvíli vidět, potom zmizí. Pozvánku dostanu do své mailové schránky.

Řešení

Provedli jsme úpravu nastavení a tento problém by se již neměl vyskytovat.

Je možné do videokonference nebo týmu přidat někoho mimo MU?

Popis situace

Potřebuji, aby se schůzky zúčastnil někdo, kdo nemá účet na MU, nebo se stal trvalým členem týmu.

Řešení

Do online schůzek mohou být připojeni i účastníci mimo MU, a to i anonymně. Stačí jim poslat pozvánku nebo jen odkaz na schůzku.

Členy týmů se mohou stát i partneři mimo MU, a to stejně jako ostatní členové (není možné použít pozvání odkazem nebo kódem). Pokud mají účty Microsoft 365 na svých organizacích, je vhodné je přidat pomocí těchto účtů, jinak jim dojde pozvánka k vytvoření základního soukromého účtu Microsoft (zdarma).

Stejně tak se můžete stát členy týmů mimo MU, stačí jejich zakladateli poslat e-mailovou adresu, kterou máte přiřazenu u účtu Microsoft 365 na MU. Pokud si nejste jistí, pošlete učo@muni.cz.

Jak zabráním účastníkům schůzky v zapnutí / vypnutí nahrávání nebo převzetí prezentace?

Popis situace

V průběhu schůzky někteří účastníci schůzky úmyslně nebo omylem zapnou nebo vypnou nahrávání schůzky nebo spustí prezentaci ze svého počítače. To chci mít možnost udělat jen já nebo vybraní účastníci schůzky.

Řešení

Účastníci schůzky mohou mít roli „přednášející“ nebo „účastník“. Přednášející mají k dispozici všechny funkce, účastník může jen zapnout/vypnout svou kameru a mikrofon a psát do chatu. Ve výchozím stavu mají všichni členové schůzky roli "prezentující". Pokud to není vyhovující, můžete změnit roli členů schůzky před jejím zahájením hromadně nebo v průběhu individuálně.

Naplánovali jsme online schůzku, ale připojili jsme se do několika různých místností. Jak k tomu došlo?

Popis situace

Naplánovali jsme si meeting, rozeslali pozvánky, ale po připojení se ukázalo, že je část účastníků připojena v jiné „místnosti“. 

Řešení

K této situaci dochází v případě, že organizátor naplánuje schůzku a rozešle pozvánky, potom ale někteří účastníci místo připojení do naplánované schůzky (jejíž odkaz je v pozvánce)

  1. spustí okamžitou videokonferenci v chatu a pozvou do ní přímo některé účastníky
  2. spustí okamžitou videokonferenci v kanálu skupiny, které se schůzka týká, ta se zobrazí v kanálu skupiny a někteří členové týmu se do ní připojí

Doporučujeme

  1. Pokud se schůzka týká „týmu“, vždy ji zakládat v MS Teams a vhodný kanál týmu (typicky „Obecné“) zadat do události (položka „Přidat kanál“). Kromě pozvánky zaslané účastníkům se pak událost zobrazí v příslušném kanálu.
  2. Pro připojení ke schůzce využívat pozvánku nebo připravenou událost v kanálu.
  3. Pro předem naplánované schůzky nikdy nevytvářet okamžité schůzky v chatu nebo v kanálu – vždy se připojit do schůzky naplánované organizátorem.

Je možné v online schůzce v MS Teams zpřístupnit zvuk z počítače?

Popis situace

Potřebuji, aby v rámci videokonference slyšeli účastníci nejen zvuk z mého mikrofonu, ale i zvuk přehrávaný na počítači – například z videa nebo zvukovou nahrávku.

Řešení

Sdílení zvuku z počítače je možné pouze z nainstalované aplikace, ne přes webové rozhraní. Pokud máte spuštěno sdílení plochy / aplikace, můžete zároveň povolit sdílení zvuku vašeho počítače. Buď hned při spuštění sdílení

nebo v průběhu prezentace (je potřeba najet k hornímu okraji sdílené oblasti, lišta je skrytá).

Je možné zjistit, kdo se skutečně zúčastnil online meetingu?

Popis situace

Potřebujeme zjistit, kdo se skutečně připojil do audio / videokonference.

Řešení

Tato funkce zatím není k dispozici, podle informací od Microsoftu je ve vývoji. 

Mohu vytvořit trvalou místnost pro videokonference?

Popis situace

Chceme mít vytvořenu virtuální místnost, ve které se budeme pravidelně nebo nepravidelně scházet.

Řešení

Místnost, která by existovala „navěky“ není možné vytvořit. Nicméně místnost vytvořená pro plánované událost existuje ještě 60 dnů poté, co byla naposledy použita. Pokud se v takové místnosti budete pravidelně „scházet“, bude vám stále k dispozici. 

Chat a týmy

Chci pravidelně komunikovat se skupinou lidí, ale nechci pro ni zakládat tým. Jak na to?

Popis situace

S několika kolegy potřebujeme pravidelně komunikovat, ale „tým“ je pro naše potřeby zbytečně komplexní.

Řešení

V chatu je možné do komunikace přidat více partnerů zároveň. Taková skupina pak má k dispozici chat, možnost svolání okamžitého hovoru a přehled souborů sdílených jednotlivými partnery v komunikaci. 

Vytvořenou skupinu je potom možné trvale připnout do nabídky.

Případně navíc pojmenovat.

Jak mohu pozvat členy hromadně do týmu?

Popis situace

Potřebuji do týmu pozvat větší množství členů, aniž bych je vkládal jednotlivě ručně.

Řešení

Hromadně je možné do týmu pozvat pouze členy z MU, nikoliv hosty z jiných organizací. Je možné vytvořit a potenciálním členům zpřístupnit

  • kód týmu, pomocí kterého se přímo připojí (není třeba schválení vlastníkem) – to je vhodné pro týmy, u kterých nevadí, že se může připojit i někdo nepozvaný, pokud nějak získá kód
  • odkaz na tým – pak se v týmu vytvoří žádost o vstup. Vlastník týmu pak může žádosti schválit.

Jak vytvořím a zpřístupním kalendář celého týmu?

Popis situace

Chci mít k dispozici týmový kalendář, ve kterém budeme plánovat aktivity našeho týmu.

Řešení

Každý tým má automaticky vytvořen týmový kalendář. Je možné jej připojit v Outlooku na webu / na počítači jako jiné kalendáře. Můžete si jej také vložit do záložky v kanálu týmu v MS Teams.

Více účtů

Potřebuji používat MS Teams s účty z několika organizací. Jak se mezi nimi mohu přepínat?

Popis situace

Potřebuji používat MS Teams s účty z několika organizací. Jak se mezi nimi mohu přepínat?

Řešení

Mobilní zařízení: Do MS Teams je možné se přihlásit více identitami a pak vybírat, se kterou se zrovna pracuje.

Počítače: Na počítačích ještě není k dispozici. Je potřeba se z MS Teams odhlásit a přihlásit druhou identitou. Případně se k druhému účtu můžete přihlásit přes webový prohlížeč. Tento způsob umožňuje využít nainstalovanou aplikaci MS Teams a aplikaci ve webovém prohlížeči současně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.