Microsoft Teams


Doporučení pro online schůzky

V případě výpadků vypněte video

V případě problémů s kvalitou videa / zvuku vypněte video – při připojení na méně kvalitní síti mohou požadavky na přenosovou kapacitu pro video způsobit problémy, které v této chvíli nejsnáze odstraníte tím, že video nebudete dočasně využívat. Pokud jsou všichni účastníci připojeni přes kvalitní počítačovou sít, neměl by s využitím videa být problém. 

  • Vypnutí vlastního videa

Bez popisku

  • Vypnutí příchozího videa

Bez popisku

Připojujte se přes kabel

Pokud máte možnost být připojeni přes kabel, využijte ji.

Vypínejte mikrofon

Pokud nemluvíte, vypínejte si mikrofon. Mikrofon přebírá i různé ruchy, které ostatním zhoršují kvalitu zvuku (ťukání do klávesnice, zvuk ventilátoru počítače, položení hrnku...).

Bez popisku

Nechávejte se domluvit

V online hovoru nemůžete vnímat řeč těla, záměr jiného hovořit, kvalita zvuku je při více hovořících horší. Je vhodné se zahájením hovoru počkat, než aktuálně mluvící skončí a celkově zpomalit komunikaci.

Využívejte moderovanou diskusi

  • Zvolte moderátora, který bude přidělovat slovo.
  • Moderátor si zobrazí seznam účastníků hovoru.
  • Všichni si ztlumte mikrofony (viz níže), případně je může ztlumit moderátor všem.
  • Kdo chce mluvit, zruší si ztlumení mikrofonu. Moderátor to vidí a poté, co přestane mluvit předchozí účastník, udělí slovo.
  • Kdo ukončí svůj příspěvek, ztlumí si mikrofon.

Zobrazení seznamu s online účastníky.

Bez popisku

Hromadné ztlumení mikrofonů.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.