Microsoft Teams


Řízení online schůzky

Připojení k online schůzce

Připojení k již vytvořené schůzce lze provést několika způsoby:

 • Kliknutím na událost v kalendáři aplikace MS Outlook přes tlačítko „Připojit se ke schůzce Teams“.

 • Klepnutím na událost v kalendáři webového Outlooku a volbou „Připojit se ke schůzce přes Teams“.

 • Otevřením události v kalendáři v MS Teams a klepnutím na „Připojit se“.

 • Kliknutím na „Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams“ v mailu s pozvánkou nebo události v kalendáři.

Ovládání schůzky v MS Teams

Oprávnění účastníků schůzky

Účastníci schůzky mohou mít dva stavy:

 • „Prezentující“ – toto je výchozí stav pro všechny přítomné. Prezentující může ve schůzce provádět všechny níže uvedené operace.
 • „Účastník“ – nemůže spustit nahrávání komunikace a vpouštět do komunikace hosty.

Schůzku je možné ovládat pomocí sady ikon v horní části okna, které se zobrazují v průběhu online schůzky. (Pro toto zobrazení je potřeba v nastavení MS Teams mít zvoleno „Zapnout nové prostředí schůzek“ – doporučujeme).

Možnosti ovládání
 • Ikona kamery: zapnutí / vypnutí webové kamery
 • Ikona mikrofonu: ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu
 • obdélník se šipkou: zobrazení nabídky sdílení plochy
 • tři tečky: další možnosti schůzky
 • „bublina“: zobrazení chatu ve schůzce
 • symboly postav: zobrazení účastníků schůzky
 • červené tlačítko: odpojení od schůzky

Možnost sdílení plochy monitoru nebo aplikace účastníkům schůzky (Microsoft Whiteboard)

Po klepnutí na ikonu sdílení plochy se zobrazí výběr, co chcete sdílet.

Bez popisku

Je možné sdílet

 • Celou plochu monitoru. Pokud máte více monitorů, můžete vybrat, který monitor chcete partnerům zobrazit.
 • Okno některé aplikace. Pak partneři vidí jen tuto aplikaci.
 • Prezentaci PowerPointu. Partneři pak prezentaci vidí a mohou jí listovat nezávisle na přednášejícím.
 • Tabuli. Při sdílení se spustí aplikace Microsoft Whiteboard a všichni účastníci schůzky na ni mohou kreslit. Je potřeba mít aplikaci na zařízeních nainstalovanou. Sdílení tabule není k dispozici u okamžitých adhoc schůzek.
 • Zvuk z počítače (pouze při sdílení z nainstalované aplikace, není k dispozici přes webové rozhraní).
Převzetí řízení

Při sdílení obsahu je možné předat řízení některému z účastníků schůzky. To se hodí, pokud například má něco ukazovat ostatním účastníkům, nebo vám poskytuje technickou podporu.

Další možnosti pod „třemi tečkami“ při okamžitém hovoru
Bez popisku
 • Zobrazit nastavení zařízení: zobrazí možnosti nastavení zvuku a kamery
 • Fokus: přiblíží sdílený obsah
 • Použít efekty pozadí: Pozadí za vámi je možné nahradit obrázkem nebo pozadí rozostřit.
 • Zapnout živé titulky: účastník zapne přepis mluvy na text pouze u sebe (funguje pouze u angličtiny)
 • Spustit nahrávání: obsah schůzky se začne nahrávat. Nahrávka je poté k dispozici pro stažení (pro uživatele se základní licencí) nebo se uloží do MS Stream (uživatelé s licencí A3)
 • Spustit nahrávání: zahájí nahrávání komunikace. 
 • Vypnout příchozí video: hodí se v případě, kdy video není nezbytné a jsou problémy s kvalitou připojení
 • Přidržet: dočasně odpojí účastníka ze schůzky
 • Přepojit: "zaparkuje" současné připojení do schůzky a umožní zahájit komunikaci s někým jiným 
 • Konzultovat a přepojit: přidrží hovor a umožní před přepojením zahájit chat s někým jiným.
Další možnosti pod „třemi tečkami“ při naplánované schůzce
Bez popisku
 • Zobrazit nastavení zařízení: zobrazí možnosti nastavení zvuku a kamery.
 • Možnosti schůzky – nastavení oprávnění v průběhu schůzky.
 • Zobrazení Galerie: klasické zobrazení u menšího počtu účastníků.
 • Zobrazení Velká galerie: umožňuje zobrazení až 49 zobrazených účastníků současně, zobrazení je k dispozici od 10 a více účastníků.
 • Zobrazení Režim společně: "usadí do lavic" účastníky hovoru, zobrazení je k dispozici od 5 a více účastníků.
 • Fokus: přiblíží sdílený obsah.
 • Zavolejte mi: umožňuje vytočení zadaného čísla - příjemce hovoru uslyší probíhající hovor a může hlasově odpovídat.
 • Použít efekty pozadí: Pozadí za vámi je možné nahradit obrázkem nebo pozadí rozostřit.
 • Zapnout živé titulky: účastník zapne přepis mluvy na text pouze u sebe (funguje pouze u angličtiny).
 • Spustit nahrávání: obsah schůzky se začne nahrávat. Nahrávka je poté k dispozici pro stažení (pro uživatele se základní licencí) nebo se uloží do MS Stream (uživatelé s licencí A3)
 • Spustit nahrávání: zahájí nahrávání komunikace. 
 • Vypnout příchozí video: hodí se v případě, kdy video není nezbytné a jsou problémy s kvalitou připojení.
Zobrazení účastníků
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Po klepnutí na ikonu postav se zobrazí účastníci schůzky. Zde je možné účastníků

 • ztlumit mikrofon,
 • připnout – na větší zobrazení pouze u sebe,
 • zvýraznit – přepnutí na větší zobrazení u všech ve schůzce,
 • změnit stav účastníka z „prezentujícího“ na „účastníka“,
 • účastníka ze schůzky odebrat.

Zároveň se zobrazí možnost pozvat do schůzky jiného uživatele nebo zkopírování odkazu na schůzku.

Organizátor schůzky má možnost v záložce Zobrazit účastníky a klikem na tři tečky:

 • nepovolit zrušení ztlumení všem (funguje při nastavení rolí – možnosti schůzky)
 • nastavit správu oprávnění (možnosti schůzky)
 • stáhnout prezenční listinu ve formátu .csv (lze stáhnout pouze v průběhu schůzky)
Zobrazení Velká galerie a Režim společně

Umožňují zobrazení až 49 účastníků.

Bez popisku

(zdroj: Microsoft)

Bez popisku

(zdroj: Microsoft)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.