Microsoft Teams


Doporučení k tvorbě a vedení přednášky či semináře v týmu

Plánování přednášky či semináře nebo-li „schůzky“

Schůzku v týmu vytvoříte dle následujícího videonávodu.

Video je dostupné pouze osobám s aktivním vztahem k MUNI (studentům a zaměstnancům).

Jakmile máte schůzku vytvořenou, doporučujeme upravit její oprávnění v Možnostech schůzky, aby studenti při vstupu do schůzky byli v roli účastníka, která neumožňuje spustit nahrávání, sdílet obsah, ztlumovat ostatní účastníky nebo je odebírat. Účastníci se mohou dotazovat, hlásit se a psát do chatu schůzky. V průběhu schůzky můžete přes 3 tečky u účastníka změnit jeho roli na prezentujícího, který může sdílet obsah, zapnout nahrávání, ztlumit ostatní. V průběhu schůzky lze oprávnění měnit pro všechny ve schůzce najednou nebo pro konkrétní osoby.

V den přednášky či semináře

Před hodinou si nastavte kameru, mikrofon a reproduktory. Zkontrolujte si, kam je kamera nasměrována, aby při vysvětlování studenti viděli, jak jste k danému kroku došli, a ne například vaše záda. Taktéž je vhodné si na začátku stanovit organizaci hodiny a připomenout studentům, že mají mít po celou dobu výkladu vypnutý mikrofon. Pokud mají dotaz, kliknou na piktogram zvednutí ruky, a jakmile je oslovíte, tak si mikrofon zapnou a položí dotaz. Při organizaci hodiny myslete na to, že je vhodné studenty nějakou formou zapojit, ať nejsou pouze posluchači.

Jakmile budete připraveni spustit schůzku, stačí otevřít kalendář v Teams a kliknout na tlačítko Připojit se.

Tipy v průběhu schůzky

Pro efektivní řízení schůzky je dobré vědět, jak sdílet obsah účastníkům (A). Můžete si vybrat z možností:

 • Plochy – účastníci vidí vše, co máte otevřené na dané obrazovce,
 • Konkrétní Okno – účastníci vidí jen vybrané okno. Ostatní aplikace a soubory nevidí,
 • PowerPoint,
 • nebo Tabule (Whiteboard).

Pokud po zahájení či v průběhu schůzky zjistíte, že potřebujete upravit oprávnění, nastavíte ho přes Správu oprávnění (B). Tady najdete i prezenční listinu (C), která se vám stáhne do stažených souborů. Nově můžete ztlumit všechny studenty (D) ve schůzce, avšak musí mít roli účastníků schůzky. Po přihlášení studenta pomocí zvednutí ruky (F) můžete u něho přes 3 tečky ztlumení zrušit. Ztlumit můžete i konkrétního člověka (D) v seznamu účastníků schůzky.

Při vysílání pouze obrazu z kamery můžete nastavit, aby všichni účastníci schůzky viděli pouze vVás přes volbu Zvýraznit mě (E.), kterou můžete použít i u jiného účastníka. Studenti při/po výkladu mají možnost vznést dotazy pomocí Zvednutí ruky (F.), která se vám u daného studenta zobrazí.

Přes nabídku další možnosti (tři tečky) můžete spustit nahrávání (G), které se při licenci A3 ukládá do Streamu (více o změně oprávnění nahrávky) a následně ho naleznete v chatu schůzky. Zpřístupnit studentům ho můžete pomocí zaslání odkazu ve Streamu nebo stáhnout a nahrát do ISu. V neposlední řadě, pro koncentraci studentů na váš výklad, si můžete nastavit pozadí (H).

 • A. Sdílení obsahu
 • B. Upravit oprávnění v průběhu schůzky
 • C. Stáhnout prezenční listinu
 • D. Ztlumit účastníky – po jednom nebo všechny
 • E. Zvýraznit mě
 • F. Zvednutí ruky
 • G. Nahrávání
 • H. Nastavení pozadí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.