Microsoft Teams


Návod: Jak vytvořit nový tým předmětu/třídy v MS Teams?

Automaticky z IS

Týmy typu „třída“ je možné vytvořit pro předměty a studijní skupiny existující pro daný semestr v IS MU. Založit je může kterýkoliv vyučující předmětu nebo studijní skupiny. Členy týmu jsou pak všichni studenti a zvolení učitelé předmětu/skupiny.

  • Tým je možné založit v IS pro předměty v aktuálním semestru.
  • Tým je vytvořen obvykle do 24 hodin od založení v IS.
  • Členy se stanou automaticky všichni studenti a učitelé/pomocníci zvolení v IS. Členství se aktualizuje průběžně po celou dobu semestru.
  • Další členy je možné přidávat stejně, jako u týmů založených v MS Teams.
  • Týmy není možné během semestru smazat, ale je možné ukončit jejich plnění a odebrat studenty. Nikdy tyto týmy nerušte v prostředí MS Teams!
  • Týmy existují do konce zkouškového období příslušného semestru.
    • O existenci týmů po konci zkouškového období zatím není rozhodnuto. Bude záležet na požadavcích akreditačního úřadu, ministerstva, MU a vyučujících. 
  • Týmy založené prostřednictvím IS nikdy nerušte přímo v MS Teams, vždy výhradně přes IS.
  • Učitele zavedené přes evidenci IS nikdy neodebírejte přímo v MS Teams, vždy výhradně přes IS.

Jak vytvořit tým?

1
Přejděte do IS a vyberte předmět nebo seminární skupinu, pro které chcete tým založit. Následně v tabulce s předměty a seminárními skupinami zaškrtněte ty, pro které chcete založit tým.

2
Přes odkaz Změnit v řádku předmětu/seminární skupiny vyberte, kdo má být v týmu zaveden jako učitel. Následně stiskněte tlačítko Požádat o založení týmu.
Po vytvoření týmu v MS Teams jej nezapomeňte aktivovat - zpřístupnit studentům (bod 3).

3
Tým bude vytvořen do 24 hodin. Studenti jsou do týmu zavedeni automaticky, ale k jeho obsahu zatím nemají přístup – to umožňuje vyučujícím připravit strukturu a obsah týmu dříve, než k nim pustí studenty. Učitel poté musí studentům tým v MS Teams zpřístupnit přes tlačítko Aktivovat.

V MS Teams

Vytvoření týmu probíhá manuálně se standardním způsobem správy členů.

1
Otevřete aplikaci Teams na webu či v aplikaci a v levém bočním panelu vyberte Týmy. Můžete také využít video-návod.

2
Zvolte Připojit se k týmu nebo vytvořit nový.

3
Klikněte na Vytvořit tým.

4
Jako typ týmu vyberte Třída / Předmět.

5
Zadejte název, případně popis svého týmu předmětu a pak klikněte na Další. Například: Účetnictví LS 2020.

6
Po vytvoření týmu předmětu můžete přidat vaše studenty anebo spolupracující vyučující jako členy týmu. Tento krok můžete přeskočit a přidat členy do týmu, až po před-chystání týmu.

7
Již vytvořený tým třídy / předmětu naleznete v seznamu záložek Týmy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.