Microsoft Teams


Návod: Jak vytvořit nový tým předmětu/třídy v MS Teams?

Automaticky z IS

Týmy typu „třída“ je možné vytvořit pro předměty a studijní skupiny existující pro daný semestr v IS MU. Založit je může kterýkoliv vyučující předmětu nebo studijní skupiny. Členy týmu jsou pak všichni studenti a zvolení učitelé předmětu/skupiny. Jiné členy je možné přidat manuálně.

 • Tým je možné založit v IS pro předměty v aktuálním semestru. Zakládání je v IS povoleno nejpozději 60 dnů před zahájením výuky.
 • Tým je vytvořen obvykle do 24 hodin od založení v IS
 • Členy se stanou automaticky 1. všichni studenti a 2. učitelé/pomocníci vybraní v ISu. Členství se aktualizuje průběžně po celou dobu semestru.
 • Další členy je možné přidávat stejně, jako u týmů založených v MS Teams.
 • Nikdy týmy založené přes IS nerušte v prostředí MS Teams! Došlo by k jejich automatickému obnovení.

Týmy pro semestrální předměty

 • Zrušením týmu v IS během semestru dojde k odebrání všech členů a tedy skrytí týmu zaměstnancům i studentům. Pokud je tým v IS znovu založen, obvykle se obnoví původní tým včetně obsahu.
 • Co se s týmy děje po skončení semestru (platí pro týmy založené od jarního semestru 2021):
  • 14 dní před začátkem následujícího stejného (jarního/podzimního) semestru jsou týmy archivovány: členy zůstanou všichni učitelé i studenti, kteří byli členy v okamžiku archivace. Týmy jsou nastaveny jen pro čtení a v Teams přesunuty mezi archivní.
  • 270 dnů po konci semestru jsou z týmu odebráni studenti, učitelé jej mají stále k dispozici mezi archivovanými
  • za další dva roky jsou týmy zrušeny

Týmy pro trvalé předměty

Trvalé předměty neběží ve standardním režimu semestrů. Jedná se např. o přípravné kurzy na příjimací řízení, MOOC kurzy, olympiády a kurzy pořádané pro SŠ a ZŠ, zaměstnanecké a absolventské kurzy.

 • Založený tým existuje, dokud není v IS zrušen
 • Zrušením týmu dojde k jeho bezprostřednímu smazání, včetně odstranění obsahu!

Týmy založené prostřednictvím IS nikdy nerušte přímo v MS Teams, vždy výhradně přes IS. Učitele zavedené přes evidenci IS nikdy neodebírejte přímo v MS Teams, vždy výhradně přes IS.

Jak vytvořit tým?

1
Přejděte do IS a vyberte předmět nebo seminární skupinu, pro které chcete tým založit. Následně v tabulce s předměty a seminárními skupinami zaškrtněte ty, pro které chcete založit tým.

2
Přes odkaz Změnit v řádku předmětu/seminární skupiny vyberte, kdo má být v týmu zaveden jako učitel. Následně stiskněte tlačítko Požádat o založení týmu.
Po vytvoření týmu v MS Teams jej nezapomeňte aktivovat - zpřístupnit studentům (bod 3).

3
Tým bude vytvořen do 24 hodin. Studenti jsou do týmu zavedeni automaticky, ale k jeho obsahu zatím nemají přístup – to umožňuje vyučujícím připravit strukturu a obsah týmu dříve, než k nim pustí studenty. Učitel poté musí studentům tým v MS Teams zpřístupnit přes tlačítko Aktivovat.

V MS Teams

Vytvoření týmu probíhá manuálně se standardním způsobem správy členů.

 • Pokud tým již není potřeba, nezapomeňte jej odstranit.
 • Pro vytvoření týmu předmětu postupuje dle návodu níže nebo zhlédněte video-návod.

1
Otevřete aplikaci Teams na webu či v aplikaci a v levém bočním panelu vyberte Týmy

2
Zvolte Připojit se k týmu nebo vytvořit nový.

3
Klikněte na Vytvořit tým.

4
Jako typ týmu vyberte Třída / Předmět.

5
Zadejte název, případně popis svého týmu předmětu a pak klikněte na Další. Například: Účetnictví LS 2020.

6
Po vytvoření týmu předmětu můžete přidat vaše studenty anebo spolupracující vyučující jako členy týmu. Tento krok můžete přeskočit a přidat členy do týmu, až po před-chystání týmu.

7
Již vytvořený tým třídy / předmětu naleznete v seznamu záložek Týmy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.