Přehled součástí M365

V rámci Microsoft 365 jsou k dispozici licence:

  • A1 – automaticky přidělované zaměstnancům, neumožňují instalaci Microsoft 365 Pro velké organizace na počítač.
  • A3 (studentské) – automaticky přidělované studentům včetně těch, kdo mají zároveň zaměstnanecký vztah s univerzitou.
  • A3 (zaměstnanecké) – mohou si je aktivovat zaměstnanci v INETu.
  • Absolventské – přidělované absolventům, kteří si jejich aktivaci povolili v INETu po ukončení prodloužené životnosti.

Informace o správě účtů Microsoft 365 najdete na samostatné stránce.

Licence A1 (standardní sada online nástrojů)
 
Delve
Funguje jako nástroj pro zobrazení důležitých informací napříč součástmi Microsoft 365. Na domovské stránce Delve se zobrazují informace a dokumenty, které by pro vás mohly být aktuálně nejzajímavější. Zobrazují se ale pouze ty informace, ke kterým již máte přístup.  

Forms
Intuitivní nástroj pro tvorbu formulářů, dotazníků, průzkumů, registrací a podobně. Formulář je možné distribuovat pomocí odkazu, e-mailu, QR kódu či vložením na webovou stránku. Formuláře se vyplňují ve webovém prohlížeči (i na mobilních zařízeních).

m365.muni.cz/forms
forms.m365.muni.cz


Microsoft 365
Webové prostředí obsahující dostupné aplikace (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams aj.) pro vytváření nových dokumentů, jejich editaci, sdílení, spolupráci a komunikaci.  

Microsoft 365 mobilní aplikace
Prohlížení, úprava a sdílení dokumentů v aplikacích Microsoft 365 určených pro chytré telefony či tablety.  

OneDrive pro firmy
Firemní cloudové úložiště s kapacitou 100 GB pro zaměstnance (resp. 30 GB pro studenty). Uložené soubory jsou přístupné odkudkoliv přes webové rozhraní, k dispozici je aplikace pro synchronizaci souborů do počítače a také mobilní aplikace pro všechny mobilní OS. Soubory je možné sdílet s dalšími uživateli.

m365.muni.cz/onedrive
onedrive.m365.muni.cz


OneNote
Jeden z nejpokročilejších nástrojů pro organizaci poznámek. Umožňuje zaznamenávat poznámky, organizovat je v několika úrovních, vkládat různé typy objektů (obrázky, videa, výřezy stránek), převádět ručně psané poznámky atd. Poznámkové bloky je možné také sdílet.

m365.muni.cz/onenote
onenote.m365.muni.cz


Planner
Nástroj pro vedení projektů a týmů. Umožňuje vytvářet plány (komplexní sady úkolů pro daný projekt, tým apod.), vytvářet, přiřazovat a organizovat a třídit úkoly, stejně jako vytvářet přehledy zpracování úkolů nebo grafy vytížení jednotlivých členů týmu.

m365.muni.cz/planner
planner.m365.muni.cz


Pošta (Outlook)
Cloudová varianta e–mailové schránky umožňující plnohodnotné zpracování e-mailů, kalendářů i kontaktů. Umožňuje přístup k poštovní schránce skrze webové rozhraní a mobilní telefon s podporou ActiveSync. K dispozici je také desktopová a mobilní aplikace Outlook.

m365.muni.cz/outlook
outlook.m365.muni.cz


Power Apps
Vytváření a sdílení aplikací s minimálním využitím kódu.  

Power Automate
Automatizace opakujících se úkolů či procesů.  

SharePoint 
SharePoint je webová platforma společnosti Microsoft, jejímž cílem je usnadnění spolupráce mezi zaměstnanci. Zahrnuje řadu aplikací a nástrojů umožňujících spravovat dokumenty, sdílet a vyhledávat informace, navrhovat a řídit pracovní postupy a mnoho dalšího.

m365.muni.cz/sharepoint
m365.muni.cz/sp
sharepoint.m365.muni.cz
sp.m365.muni.cz


Skupiny Microsoft 365 
Sdílený pracovní prostor pro týmy zahrnující e–mail, konverzace, úložiště souborů (sdílených ve skupině), kalendář, poznámkový blok a nástroj pro plánování aktivit a úkolů členů týmu (aplikace Planner).  

Stream
Webový portál určený k nahrávání a prohlížení videí v rámci organizace. Je vhodný k sdílení videí z porad, přednášek, prezentací apod.  

Sway
Nástroj pro tvorbu interaktivních webových prezentací, výukových materiálů, fotoalb apod. Vytvořené prezentace je možné šířit a sdílet pomocí odkazu na adresu, na sociálních sítích nebo je vložit do webové stránky.  

Teams
Přizpůsobitelný týmový pracovní prostor Microsoft 365 s chatováním.
· Bez možnosti zakládání živých událostí.
· Ukládání záznamů schůzek do OneDrive/SharePointu.

m365.muni.cz/teams
teams.m365.muni.cz


ToDo
Sledování svých úkolů na jednom místě díky inteligentním funkcím, které pomohou shromažďovat data, určovat priority a zvládat toho více společně.

m365.muni.cz/todo
todo.m365.muni.cz


Whiteboard
Platforma pro společnou diskusi nápadů a spolupráce v kreativní oblasti se širokou škálu možností, a to pomocí pera, dotykového ovládání nebo klávesnice.

m365.muni.cz/whiteboard
whiteboard.m365.muni.cz


Viva Engage (Yammer)
Soukromá „firemní“ sociální síť poskytující přehled o dění na celé MU, stejně jako v menších skupinách na MU. Umožňuje vytvářet skupiny týmů, komunikovat a diskutovat, sdílet informace a dokumenty i šířit informace širokému publiku.

m365.muni.cz/yammer
yammer.m365.muni.cz


Copilot s komerční ochranou dat

Microsoft Copilot (dříve označovaný jako Bing Chat Enterprise) je nástroj generativní umělé inteligence. Podobně jako např. ChatGPT může Microsoft Copilot pomoci uživateli s každodenními úlohami, jako je hledání odpovědí, generování nového obsahu, tvorba šablon, návrh grafických podkladů aj.

bing.com/chat
copilot.microsoft.com

 

Licence A3 (studentská i zaměstnanecká)

Studenti a zaměstnanci s licencí A3 mají možnost využití standardních online nástrojů (licence A1 popsaná na předchozí záložce) doplněné o některé aplikace a funkce navíc.

Rozšíření k licenci A1


Microsoft 365 aplikace pro velké organizace
Kompletní balík kancelářských aplikací umožňující přístup k službám Microsoft365. Zahrnuje aplikace Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, OneDrive pro firmy. Součástí je také sada webových aplikací, která umožňuje pracovat s dokumenty přímo ve webovém prohlížeči.

MS Bookings
Webový rezervační kalendář propojený s Outlookem, slouží například pro jednoduché rezervování konzultačních hodin s vytvořením schůzky.

m365.muni.cz/bookings
bookings.m365.muni.cz


Teams
· Ukládání záznamů schůzek do MS Stream
· Studentská licence: bez možnosti zakládání týmů typu „třída“ přímo v Microsoft 365 (mohou přes předměty v IS)

Minecraft for Education
Učební verze počítačové hry, která je určena primárně pro školství. Po stažení hry se přihlásíte pomocí učo@muni.cz.  
Licence A3 (zaměstnanecká)

Zaměstnanci s licencí A3 možnost využití standardních online nástrojů licence A1 a licence A3 (studentská a zaměstnanecká) doplněnou o další funkce.

Rozšíření k licencím A1 a A3 (studentská a zaměstnanecká)


Teams
· Možnost zakládání živých událostí
· Možnost zakládání týmů typu třída.

m365.muni.cz/teams
teams.m365.muni.cz

Absolventská licence

Absolventská licence obsahuje pouze nástroj Outlook.


Pošta (Outlook)
Cloudová varianta e–mailové schránky umožňující plnohodnotné zpracování e-mailů, kalendářů i kontaktů. Umožňuje přístup k poštovní schránce skrze webové rozhraní a mobilní telefon s podporou ActiveSync. K dispozici je také desktopová a mobilní aplikace Outlook.

m365.muni.cz/outlook
outlook.m365.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.