Microsoft Copilot s komerční ochranou dat


Microsoft Copilot (dříve označovaný jako Bing Chat Enterprise) je nástroj generativní umělé inteligence. Podobně jako např. ChatGPT může Microsoft Copilot pomoci uživateli s každodenními úlohami, jako je hledání odpovědí, generování nového obsahu, podpora brainstormingu, generování spustitelného kódu aj.

Microsoft Copilot s komerční ochranou dat je dostupný na webové adrese bing.com/chat nebo copilot.microsoft.com. Komerční ochrana dat znamená, že data poskytnutá umělé inteligenci jsou chráněná proti úniku mimo organizaci, konverzace v chatu není ukládána, ani není použita k dalšímu trénování a zdokonalování umělé inteligence.

 

Microsoft Copilot je dostupný všem studentům a zaměstnancům na MUNI, kteří mají licence Microsoft 365 A1 nebo A3.

Pozor na možnou záměnu s produktem Microsoft Copilot for Microsoft 365 - i přes podobné označení se nejedná o stejný produkt (Microsoft Copilot for Microsoft 365 není uživatelům MUNI plošně dostupný).

Přístup k aplikaci

  1. Pro přístup k aplikaci Microsoft Copilot je zapotřebí pouze internetový prohlížeč. Microsoft Copilot by měl být kompatibilní se všemi moderními webovými prohlížeči, avšak Microsoft doporučuje nástroj používat na prohlížečích Microsoft Edge nebo Google Chrome.
  2. Pro přístup k Copilotu je možné použít záložku Chat na webové stránce internetového vyhledavače Bing, nebo zadat přímo URL adresu https://chat.bing.com nebo https://copilot.microsoft.com.
  3. Aby bylo možné používat komerční ochranu dat, je potřeba se ke službě Microsoft Copilot přihlásit účtem MUNI (učo@muni.cz). Aktivní ochrana komerčních dat je signalizována ikonou zeleného štítu a popiskem Chráněno.
  4. Nejnovější verze internetového prohlížeče Microsoft Edge navíc obsahují zabudovaný postranní panel Copilot, přes který lze rovněž zadávat dotazy umělé inteligenci. Ikona zeleného štítu s popiskem Chráněno znamená, že je komerční ochrana dat aktivní. Pokud uživatel tuto ikonu v prohlížeči nevidí, je potřeba se nejdříve přihlásit (viz krok 3).

Použití aplikace

Použití aplikace je velmi jednoduché a intuitivní. Uživatel pouze zadá svůj požadavek (angl. prompt) do chatovacího řádku a za několik okamžiků začne Copilot generovat odpověď. Vygenerované odpovědi lze dále rozvíjet úplně stejným způsobem, jako v chatové konverzaci s reálnou osobou.

 

Důležité upozornění: I přes správně formulovaný požadavek nemusí být generované výstupy Copilotem (resp. umělou inteligencí obecně) spolehlivé!
Správnost získaných odpovědi je potřeba vždy ověřit a revidovat, zda nedošlo k chybné interpretaci, nebo použití nekvalitních a nespolehlivých zdrojů informací.

Pro získání nejpřesnějších výsledků je dobré dodržovat následující pravidla:​

Jak se správně dotazovat je možné se zeptat přímo umělé inteligence.

S čím může Microsoft Copilot pomoci?

V univerzitním prostředí (resp. ve školství obecně) je možné využívat generativní umělou inteligenci k různým účelům. Mezi typické využití patří zejména:

Příklady využití Jak používat
Sumarizace informací Při poskytnutí delšího textu může Copilot text analyzovat a vytvořit jeho sumarizaci (např. v bodech).
Podpora brainstormingu Pomoc při týmovém brainstormingu, kdy může Copilot sám navrhovat další podněty a rozvíjet diskuzi.
Řešení problémů Řešení složitějších matematických problémů s poskytnutím výkladu k jednotlivým krokům výpočtu.
Generování kódu Umělá inteligence Copilot je schopná sama generovat spustitelný kód na základě požadavků od uživatele.
Rešerše a hledání odpovědí Poskytování odpovědí na dotazy uživatele společně s uvedením odkazů na použité zdroje.
Rychlejší učení Vysvětlení složitých konceptů z různých věd na základě snáze pochopitelných příkladů.

U všech příkladů uvedených v tabulce výše platí, že získané výsledky je stále nutné podrobit erudované revizi, jelikož výstupy mohou být chybné a nespolehlivé!

Další informace

Přejít do nástroje Microsoft Copilot

Přesměruje do nástroje Microsoft Copilot s komerční ochranou dat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.