Jak využít AI k obohacení výuky v Microsoft 365?

Umělá inteligence zažívá velký rozmach ve všech myslitelných odvětvích, je proto důležité zajistit přístup k této technologii a jejím nástrojům i pro vyučující. Aplikace Microsoft 365 využívají umělou inteligenci ve značné míře a umožňují pedagogům vytvářet nejen poutavá, inovativní a inkluzivní vzdělávací prostředí, ale zároveň přispívají k celkově lepšímu pochopení role umělé inteligence v tvořícím procesu.

14. 12. 2023

Bez popisku

Jak může generativní umělá inteligence přispět k obohacení výuky?

Generativní umělá inteligence (ang. Generative AI) je druh umělé inteligence, která je sama schopna produkovat nový obsah, ať už jde o text, grafiku, zvukové stopy, video nebo spustitelný kód.

Technologie je založena na modelu strojového učení, kdy po detailní analýze různých zdrojů (elektronické knihy, vědecké články, webové stránky apod.) je schopna generovat výstup na základě požadavku uživatele. Typickým příkladem může být například vysvětlení složitého konceptu na jednoduchých příkladech nebo vytvoření souhrnu rozsáhlého článku nebo knihy.

Příklady využití generativní umělé inteligence ve výuce

V univerzitním prostředí (resp. ve školství obecně) je možné využívat generativní umělou inteligenci k různým účelům. Mezi typické využití patří zejména:

  • Vytváření nového obsahu – např. tvorba abstraktů a souhrnů k rozsáhlým článkům
  • Tvorba šablon – např. rozvržení snímků prezentace nebo tvorba e-mailových konceptů
  • Návrhy grafických podkladů – např. ilustrační obrázky pro výukové materiály
  • Generování podnětů pro brainstorming – např. v rámci třídy nebo týmu apod.

Pro uživatele Masarykovy univerzity jsou nástroje generativní umělé inteligence dostupné přes služby Microsof Copilot (dříve Bing Chat Enterprise) pro generování textového obsahu (dostupné jen pro zaměstnance MU) a Bing Image Creator pro tvorbu obrázků. Oba tyto nástroje generují nový obsah na základě zadaného požadavku. Avšak aby generativní nástroje umělé inteligence dobře fungovaly a vytvářely relevantní výsledky, je zapotřebí formulovat požadavek co možná nejpřesněji (např. create an image of medieval castle standing on the cliff in gothic style). I když si zmíněné nástroje umělé inteligence umí poradit i s češtinou, anglicky formulovaný požadavek často generuje uspokojivější výstupy.

Další možnosti využití umělé inteligence ve výuce

Umělou inteligenci lze využít také k vytváření přepisů přednášek a videokonferencí do textové podoby (např. funkce Nahrávky a přepisy v Microsoft Teams), usnadnění čtení dokumentů pro osoby se zrakovým postižením (např. funkce Asistivní čtečky v Microsoft Word) nebo k digitalizaci ručně psaných poznámek (technologie Optical Character Recognition v rámci aplikace Microsoft Lens). Vyzkoušejte sami!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.