Skupiny Office 365

Skupiny Office 365 představují sdílený pracovní prostor pro týmy, zahrnující týmový e-mail, kalendář, úložiště souborů (sdílených ve skupině), poznámkový blok a nástroj pro plánování aktivit členů týmu (úkoly). 

Skupiny Office 365 jsou určeny

  • pro podporu spolupráce zejména menších týmů
  • pro týmy, kde všichni členové mají stejnou úroveň přístup ke všem nástrojům skupiny.
  • pro týmy, jejichž případným externím členům (kteří nejsou zaměstnanci/studenti MU) stačí přístup k dokumentům a poznámkovému bloku (nemají k dispozici přístup k ostatním nástrojům Skupiny - týmové schránce, planneru a kalendáři)

Jaké funkce skupiny Office 365 poskytují?

Týmový
e-mail
Každá skupina má vlastní veřejnou e-mailovou adresu (v podobě „název skupiny@UCNMUNI.onmicrosoft.com“). Na tu je možné zasílat e-maily, které se zobrazí v konverzaci Skupiny. Tato adresa je vhodná, pokud chcete napsat zprávu Skupiny, které nejste členem.
Konverzace Konverzace jsou základním prostředkem pro pravidelnou komunikaci členů týmu. Mají podobu diskuzních vláken. Konverzace jsou viditelné pro všechny členy Skupiny.
Kalendář Týmový kalendář umožňuje plánovat akce, činnosti a schůzky Skupiny. Zahrnuje běžné funkce Exchange kalendáře (plánování schůzek, rozesílání pozvánek, sledování účasti, vytvoření Skypové schůzky, propojení poznámkového bloku OneNote atd.) a je možné jej sdílet či připojit do aplikace Outlook.
Soubory Sdílené úložiště Skupiny umožňuje ukládat soubory týmu, které jsou dostupné všem členům týmu. Uložené soubory je možné organizovat a třídit pomocí složek, upravovat (i online), atd. Data jsou v cloudu uložena na serverech v Irsku a Holandsku.
Poznámkový blok OneNote umožňuje společné vytvářet a upravovat týmové poznámky, organizovat je do různých skupin a celků, vkládat do poznámek různé objekty (tabulky, obrázky, odkazy,…), i propojit poznámkový blok s aplikací Outlook (plánovač schůzek, úkoly).
Planner Správce práce Planner představuje moderní a intuitivní prostředí pro řízení práce členů týmu pomocí úkolů. Obsahuje bohaté možnosti formátování jednotlivých úkolů, funkce pro organizaci a shlukování sad úkolů, i nástroj pro vytváření přehledů zpracování úkolů. V současné době neumožňuje propojení s Outlookem

Co musím splňovat pro využití služby?

Skupiny Office 365 jsou službou dostupnou všem uživatelům. Pro jejich použití stačí běžné znalosti ovládání PC. Základním požadavkem pro funkčnost je účet Office 365. Pro některé funkce jsou vhodné další aplikace (např. Word pro společnou úpravu dokumentů, OneNote, Outlook, …).

Návody

Související služby

Přihlásit se do O365

Přesměruje na webové rozhraní. K přihlášení použijte učo@muni.cz + sekundární heslo. Přihlašovací údaje zjistíte/změníte v INETu.

Co je Office 365?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.