Microsoft Office 365


Skupiny zabezpečení s podporou pošty

K čemu slouží

Skupiny zabezpečení s podporou pošty umožňují přidělovat oprávnění k dokumentům a složkám, kalendářům a dalším objektům a zasílat maily všem členům skupiny – například projektového týmu nebo pracoviště – najednou. Stačí tedy udržovat členy na jednom místě.

Skupina zabezpečení s podporou pošty

  • neobsahuje vlastní poštovní schránku, zprávy se jen přeposílají všem členům skupiny
  • lze členům skupiny nastavit oprávnění posílat za / posílat jménem skupiny
  • NENÍ „Skupina Office 365“. Skupiny Office 365 mají automaticky vytvořenu (podle typu skupiny Office 365) schránku, týmové úložiště, Planner, týmový prostor Sharepoint… Skupinu Office 365 zvolte, pokud chcete pro tým zároveň se skupinou vytvořit i prostor pro maily a dokumenty a Planner. 

Ukázky použití

V ukázkách níže je vidět přidělení oprávnění ke složce, kalendáři nebo rozeslání mailu celé skupině fiktivního „projektu XY“.

Přidělení oprávnění ke složce

Přidělení oprávnění ke kalendáři skupině

Zaslání mailu skupině

Typy skupin

Manuální skupiny 

  • Může je vytvořit kterýkoliv zaměstnanec MU 
  • Členy přidává a odebírá vlastník skupiny 
  • Jsou vhodné například pro projektové, zájmové nebo jinak ad-hoc vznikající týmy, jejichž členy je třeba udržovat ručně 

Skupiny zaměstnanců pracovišť 

  • Jsou v přípravě 
  • Každé pracoviště (od oddělení/kateder až po celou univerzitu) bude mít automaticky vytvořenu skupinu obsahující všechny zaměstnance. Bude tak možné celým pracovištím automaticky povolovat přístup k souborům a složkám a posílat všem jejich zaměstnancům maily. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.