Příklady průběhu distanční SZZ v MS Teams


Krizový štáb MU doporučuje pro celý jarní semestr 2020 konání prezenčních zkoušek nebo jiných prezenčních forem výuky jen v nezbytně nutných případech. I tam, kde právní předpisy dovolují prezenční zkoušku nebo výuku, ale zkoušku nebo výuku lze realizovat i distančně, doporučuje Krizový štáb MU pro celý jarní semestr, včetně zkušebního období, zvolit distanční řešení.

Scénář #1, verze bez přípravy studenta

Komise zůstává v jedné místnosti.

Scénář #1, verze s přípravou studenta

Komise zůstává v jedné místnosti.

Scénář #2, verze bez přípravy studenta

Komise přechází mezi místnostmi, v každé místnosti zkouší právě jednoho studenta.

Role účastníků SZZ:

 • Asistent SZZ – je odpovědný za technické a administrativní náležitosti průběhu SZZ.
  • V přípravě SZZ: vytváří týmy v MS Teams, přidává členy (komisi a studenty).
  • Během státnic: volá studenta z „Čekárny“ do videokonference „Komise“, navazuje kontakt se studentem při příchodu do videokonference, ověřuje totožnost studenta, informuje o nahrávání, zapíná/vypíná nahrávání, na konci odebere studenta z videokonference.
  • Po státnicích: sepisuje protokoly (výkazy) a záznamy ze SZZ.
 • Pomocník SZZ – přítomen v „Čekárně“ viz níže. Konzultuje se studentem funkčnost připojení (video, zvuk), může zkontrolovat spuštěné aplikace u studenta (správce úloh) a prostředí studenta.
 • Komise – je buď přítomná ve videokonferenci „Komise“ (scénář #1), nebo se připojuje k jednotlivým videokonferencím v kanálech se jménem studenta (scénář #2).
 • Vedoucí/oponent práce
 • Student

Připravujeme implementaci elektronizace výkazů státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací v IS MU.

Novinky a inspirace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.