Příprava distanční SZZ, scénář #1 (bez přípravy)


G) Vytvoření týmů komisí v MS Teams (Asistent SZZ)

1
Vytvoření skupin/týmů v MS Teams
Asistent SZZ vytvoří skupinu Office 365 klikem na Týmy v levém bočním menu, níže zvolí Připojit se k týmu nebo vytvořit nový.

1a
Vytvoření skupin/týmů v MS Teams
Následně zvolí možnost Vytvořit tým a vybere typ Jiné.

2
Název týmu
Nejlépe dle jmenné konvence. Například Komise FSpS č.1 xx.yy.2020.

Bez popisku

3
Nastavení týmu
Upravte nastavení týmu kliknutím na tři tečky u názvu týmu a volbou Správa týmu.

Bez popisku

3a
Nastavení týmu
V nastavení týmu vyberte kartu Nastavení.

Bez popisku

4
Oprávnění v týmu
U oprávnění členů přednastavíte omezení některých funkcí členům (studentům). Doporučený výsledný stav viz obrázek.

Student, vedoucí/oponent – bude členem v týmu a bude mít omezené možnosti.

Komise, asistent – budou vedeni jako vlastníci týmů (bližší informace v bodu 11).

Bez popisku

5
Tvorba kanálů v týmu
Zvolte kartu Kanály a Přidat kanál.

Navrhované řešení jsou minimálně 2 kanály – „čekárna“ (slouží pak pro bod M) a „zkouška“ (slouží pro bod N)

 • Čekárna – (Standardní ochrana os. údajů) – Čekárna slouží k prvnímu kontaktu se studentem. Zde studenti dostanou základní instrukce a čekají na zavolání komise.
  • Je zde možné položit otázky v chatu nebo informovat pomocníka SZZ o komplikacích.
  • Student se zde připojí před začátkem zkoušky, s pomocníkem SZZ provedou kontrolu připojení a případně i prostředí u studenta (plocha, spuštěné programy, přehled stolu a místnosti, …).
 • Komise – (Standardní ochrana os. údajů) – Probíhá hovor, kterého se účastní členové komise, asistent přizve čekajícího studenta z čekárny, ověří totožnost, spustí nahrávání schůzky a informuje studenta o nahrávání.

Asistent SZZ s pomocníkem SZZ mohou komunikovat pomocí soukromého chatu v Teams.

Případně kanál Porada komise – (Soukromé) – V případě, že je jeden nebo více členů komise připojeno z různých lokací, slouží tento kanál jako poradní prostor pouze pro členy komise. Kromě privátního hovoru je zde také možné sdílet různé materiály ke zkouškám.

Bez popisku

5a
Tvorba kanálů v týmu
Pozor!
U každého kanálu je nutné nastavit ochranu osobních údajů (toto nastavení nejde později změnit).

Zadejte název kanálu a vyberte v Ochraně osobních údajů příslušné oprávnění.

 • Čekárna – Standardní – přístup všem uživatelům v týmu
 • Komise – Standardní – přístup všem uživatelům v týmu
 • Případně kanál Porada komise – Soukromé – přístupné pouze pro konkrétní skupinu lidí v rámci týmu
Bez popisku

6
Přidání členů týmu
Přidány by měly být veškeré zainteresované strany, které se SZZ zúčastní: komise, student a případně vedoucí a oponent práce.

Členy přidejte kliknutím na Správa týmu a kartu Členové, následně na možnost Přidat člena.

Bez popisku

7
Určení rolí v týmu
Student, vedoucí/oponent – bude členem v týmu a bude mít omezené možnosti.

Komise, asistent – budou vedeni jako vlastníci týmů.

Bez popisku

8
Vytvoření videokonferencí v kanálech – Čekárna, Komise
Vytvoříte událost s datem a časem probíhajících SZZ pro daný tým/komisi. Do události je nezbytné přidat příslušný kanál týmu komise. Naopak nepřidáváme konkrétní účastníky, tím se zabrání možnosti připojení účastníků v roli Host bez autorizace. Výsledkem by měly být dvě události, v každém kanálu jedna.

Kanál Čekárna – videokonference Čekárna, kde bude přítomný pomocník SZZ.

Kanál Komise – videokonference Zkouška, kde bude přítomný asistent SZZ, komise a bude do ní volán student.

Bez popisku

8a
Vytvoření videokonferencí v kanálech – Čekárna, Komise
V kanálu se zobrazí vytvořená událost.

Bez popisku

9
Nastavení možnosti videokonference
Při připojení do videokonferenčního hovoru má každý účastník roli prezentujícího. Role umožňuje sdílet obrazovku (obsah), zapínat/vypínat nahrávání a schvalovat hosty. To je možné upravit v „nastavení možností schůzky“.

Lze upravit nastavení tak, že příchozí uživatel má roli účastníka a role prezentujícího je mu dočasně propůjčena během videohovoru. Vhodné například pro videokonferenci Zkouška, kdy se studentovi operativně přidělí práva prezentujícího pouze po dobu pro sdílení obrazovky k ověření totožnosti, prezentaci nebo záznamu losování otázky.

Bez popisku
Bez popisku

H) Poskytnutí informací a pokynů studentům (Studijní oddělení / sekretariát oboru)

Informování účastníků SZZ
Jakmile jsou připraveny týmy a kanály, je nutné informovat studenty a další účastníky SZZ.

Návrh informací pro e-mail. oznámení – student

 • Instalace MS Teams (webové prohlížeče pro SZZ nejsou vhodnou variantou).
 • Technologie – funkční videokamera a mikrofon
 • Objasnění průběhu SZZ – účel týmu a jednotlivých kanálů
  • Popis vstupu do týmu a připojení do videokonference Čekárna.
  • Kanál Čekárna – první kontakt s pomocníkem SZZ, možnost pokládat dotazy v chatu (bez možnosti editace a mazání zpráv), kontrola připojení před zkouškou. Možnost informování se o průběhu SZZ.
  • Kanál komise – videokonference Zkouška, kam budou následně zavolání asistentem SZZ.
  • Informování o průběhu sdělení hodnocení.

Návrh informací pro e-mail oznámení – Pomocník SZZ

 • Instalace MS Teams (webové prohlížeče pro SZZ nejsou vhodnou variantou).
 • Technologie – funkční videokamera a mikrofon
 • Objasnění průběhu SZZ – účel týmu a jednotlivých kanálů
  • Popis vstupu do týmu a připojení do videokonference Čekárna.
  • Kanál Čekárna – první kontakt se studentem, zodpovídání otázek studentů, kontrola připojení, případně kontrola spuštěných aplikací a okolí studenta.
  • Kanál komise – videokonference Zkouška, kam budou následně zavoláni asistentem SZZ.
  • Informování o průběhu sdělení hodnocení.

Návody pro scénář #1 (bez přípravy)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.