Průběh distanční SZZ – losování otázky


Q) Samotná obhajoba/zkouška – příprava Forms (volitelná role)

Upozornění

V současné době není nastavení větvení ve formuláři dostupné (bod 4). Můžete využít alternativní návod pro losování otázek.

1
Nástroj Forms v Office 365
Pověřená osoba otevře aplikaci Forms klikem na odkaz nebo na domovské stránce Office 365 kliknutím na ikonu Forms.

2
Volba formuláře
V aplikaci Forms se zvolí Nový kvíz.

3
Příprava formuláře
U kvízu se vyplní:

  1. název,
  2. pomocí tlačítka Přidat se přidají otázky typu Volba (s odpovědí vylosováno) nebo typu Text (s odpovědí Příjmením studenta),
  3. aby se studentovi zobrazila pouze jedna otázka, je nutné nastavit Větvení.

V nastavení jsou volby pro: oprávnění vyplnit formulář (pouze uživatelé v organizaci), počet otázek na osobu (podle počtu otázek u zkoušky 1-x) a náhodné pořadí otázek.

4
Nastavení větvení
Jestliže student losuje pouze jednu otázku, tak je zapotřebí nastavit větvení formuláře. Ve větvení je třeba u každé otázky nastavit Přejít na: Konec formuláře, aby student viděl pouze jednu otázku a možnost Zpět.

5
Sdílení formuláře
Jakmile je vytvořený a zkontrolovaný formulář, je možné ho nasdílet, přes možnost Sdílet, vybrat oprávnění odpovědi – Odpovědět můžou jenom uživatelé v organizaci. V případě, spolupráce více lidí na formuláři (například členové komise), je zde možnost Získat odkaz pro zobrazení a úpravy.

Q) Samotná obhajoba/zkouška – losování otázky přes Forms

1
Vložení odkazu do chatu
Pověřená osoba (Asistent SZZ) vygeneruje odkaz pro sdílení (viz bod. 5). Následně ho vloží do chatu schůzky.
V případě užití jiné aplikace, může být postup operativně upraven.

2
Student – losování otázky (Aktivita mezi body P a R)
Student je instruován o vylosování otázky, skrze odkaz v chatu. Při losování tématu musí mít student na sdílenou obrazovku počítače (tedy musí mít roli prezentujícího viz. bod G, část 9). Losování otázky musí být součásti záznamu.

V případě, že student není přihlášen do Office 365, tak je přesměrován na přihlášení, kde zadá e-mail (učo@muni.cz a následně učo s primárním heslem). Následně se mu zobrazí Forms s vylosovanou otázkou, kterou potvrdí odesláním. (Otázka i se jménem studenta se zaznamená do dokumentu.)

Zobrazení při zadávání příjmení.

3
Asistent SZZ – Instruování studenta
Jestliže student neví, jak se k formuláři dostat, asistent SZZ ho navede.

Nasdílí svoji obrazovku klikem na ikonku Sdílet. 

3a
Asistent SZZ – Instruování studenta
Zvolí možnost nasdílet Plocha.

3b
Asistent SZZ – Instruování studenta
Kliknutím na ikonku Zobrazit konverzaci se zobrazí Chat schůzky.

4
Asistent SZZ – neopakování otázek
V případě neopakování vylosovaných otázek, asistent po vylosování otázky studentem, danou otázku smaže.

 

Návody pro scénář #1 (bez přípravy)

Návody pro scénář #1 (s přípravou)

Návody pro scénář #2 (bez přípravy)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.