Příprava distanční SZZ, scénář #1 (s přípravou)


G) Vytvoření týmů komisí v MS Teams (Asistent SZZ)

1
Vytvoření skupin/týmů v MS Teams
Asistent SZZ vytvoří skupinu Office 365 klikem na Týmy v levém bočním menu, níže zvolí Připojit se k týmu nebo vytvořit nový.

1a
Vytvoření skupin/týmů v MS Teams
Následně zvolí možnost Vytvořit tým a vybere typ Jiné.

2
Název týmu
Nejlépe dle jmenné konvence. Například Komise FSpS č.1 xx.yy.2020.

Bez popisku

3
Nastavení týmu
Upravte nastavení týmu kliknutím na tři tečky u názvu týmu a volbou Správa týmu.

Bez popisku

3a
Nastavení týmu
V nastavení týmu vyberte kartu Nastavení.

Bez popisku

4
Oprávnění v týmu
U oprávnění členů přednastavíte omezení některých funkcí členům (studentům). Doporučený výsledný stav viz obrázek.

Student, vedoucí/oponent – bude členem v týmu a bude mít omezené možnosti.

Komise, asistent – budou vedeni jako vlastníci týmů.

Bez popisku

5
Tvorba kanálů v týmu
Zvolte kartu Kanály a Přidat kanál.

Navrhované řešení jsou minimálně 2 kanály – „potítko“ (slouží pak pro bod M) a „zkouška“ (slouží pro bod N)

Varianta 1 – jedna osoba

 • Potítko/Příprava – (Standardní ochrana os. údajů) – Potítko slouží k prvnímu kontaktu se studentem. Zde studenti dostanou základní instrukce, vylosují otázku, napíšou přípravu a čekají na zavolání komise.
  • Je zde možné položit otázky v chatu, nebo informovat asistent SZZ o komplikacích.
  • Student se zde připojí před začátkem zkoušky se asistentem SZZ provedou kontrolu připojení a prostředí u studenta (plocha, spuštěné programy, přehled stolu a místnost, …).
  • Následně asistent instruuje studenta o vylosování otázky a student píše přípravu způsobem fyzický papír nebo online word.
 • Komise – (Standardní ochrana os. údajů) - Probíhá hovor, kterého jsou účastni členové komise, asistent 2 přizve čekajícího studenta z čekárny, ověří totožnost, spustí nahrávání schůzky a informuje studenta o nahrávání.

Asistent SZZ 1 se asistentem SZZ 2 mohou komunikovat pomocí soukromého chatu v MS Teams.

Případně kanál Porada komise – (Soukromé) – V případě že je jeden nebo více členů komise připojeno z různých lokací slouží tento kanál jako poradní prostor pouze pro členy komise. Kromě privátního hovoru zde také možno sdílet různé materiály ke zkouškám. Taktéž bude sloužit pro sdílení materiálu z přípravy, na základě kterého asistent SZZ 2 ověří , zda daný student použil tu samou přípravu, jak ukázal asistentovi SZZ 1.

Varianta 2 – více osob

 • Čekárna – (Standardní ochrana os. údajů) – Čekárna slouží k prvnímu kontaktu se studentem. Zde studenti dostanou základní instrukce, vylosují otázku, napíšou přípravu a čekají na zavolání komise.
  • Je zde možné položit otázky v chatu, nebo informovat asistenta SZZ o komplikacích.
  • Student se zde připojí před začátkem zkoušky s pomocníkem SZZ provedou kontrolu připojení a prostředí u studenta (plocha, spuštěné programy, přehled stolu a místnosti, …).
 • Příprava – (Standardní ochrana os. údajů) – Asistent zavolá studenta po domluvě s pomocníkem SZZ, kterým bude informován o poučení studenta a technické kontrole. Dále studenta instruuje o vylosování otázky a student píše přípravu způsobem fyzický papír nebo online word.
 • Komise – (Standardní ochrana os. údajů)
 • Případně Porada Komise
Bez popisku

5a
Tvorba kanálů v týmu
Pozor!
U každého kanálu je nutné nastavit ochranu osobních údajů (toto nastavení nejde později změnit).

Zadejte název kanálu a vyberte v Ochraně osobních údajů příslušné oprávnění.

 • Potítko – Standardní – přístup všem uživatelům v týmu
 • Komise – Standardní – přístup všem uživatelům v týmu
 • Případně kanál Porada komise – Soukromé – přístupné pouze pro konkrétní skupinu lidí v rámci týmu
 • (Případně kanál Čekárna – Standardní – přístupné všem uživatelům týmu)
Bez popisku

6
Přidání členů týmu
Přidány by měly být veškeré zainteresované strany, které se SZZ zúčastní: komise, student a případně vedoucí a oponent práce.

Členy přidejte kliknutím na Správa týmu a kartu Členové, následně na možnost Přidat člena.

Bez popisku

7
Určení rolí v týmu
Student, vedoucí/oponent – bude členem v týmu a bude mít omezené možnosti.

Komise, asistent – budou vedeni jako vlastníci týmů.

Bez popisku

8
Vytvoření videokonferencí v kanálech – Potítko, Komise
Vytvoříte událost s
 datem a časem probíhajících SZZ pro daný tým/komisi. Do události je nezbytné přidat příslušný kanál týmu komise. Naopak nepřidáváme konkrétní účastníky, tím se zabrání možnosti připojení účastníků v roli Host bez autorizace. Výsledkem by měla být jedna událost v každém kanálu.

Kanál Potítko – videokonference Potítko, kde bude přítomný asistent SZZ 1

Kanál Komise – videokonference Zkouška, kde bude přítomný asistent SZZ 2, komise a bude do ní volán student.

(Případně kanál Čekárna – videokonference Čekárna, přítomný pomocník a studenti.)

Bez popisku

8a
Vytvoření videokonferencí v kanálech – Potítko, Komise
V kanálu se zobrazí vytvořená událost.

Bez popisku

9
Nastavení možnosti videokonference
Při připojení do videokonferenčního hovoru má každý účastník roli prezentujícího. Role umožňuje sdílet obrazovku (obsah), zapínat/vypínat nahrávání a schvalovat hosty. To je možné upravit v „nastavení možností schůzky“.

Lze upravit nastavení tak, že příchozí uživatel má roli účastníka a role prezentujícího je mu dočasně propůjčena během videohovoru. Vhodné například pro videokonferenci Zkouška, kdy se studentovi operativně přidělí práva prezentujícího pouze po dobu pro sdílení obrazovky k ověření totožnosti, prezentaci, nebo záznamu losování otázky.

Oprávnění nastavíte otevřením schůzky a volbou Možnosti schůzky.

Následně požadovanou možnost Kdo může prezentovat? U schůzky v kanálu lze nastavit Jenom já a na začátku schůzky členům komise oprávnění přidat.

Bez popisku
Bez popisku

H) Poskytnutí informací a pokynů studentům (Studijní oddělení / sekretariát oboru)

Informování účastníků SZZ
Jakmile jsou připraveny týmy a kanály, je nutné informovat studenty a další účastníky SZZ.

Návrh informací pro e-mail. oznámení – student

 • Instalace MS Teams (webové prohlížeče pro SZZ nejsou vhodnou variantou).
 • Technologie – funkční videokamera a mikrofon
 • Objasnění průběhu SZZ – účel týmu a jednotlivých kanálů
  • Popis vstupu do týmu a připojení do videokonference Potítko.
  • Kanál Potítko – první kontakt s asistentem SZZ 1, možnost pokládat dotazy v chatu (bez možnosti editace a mazání zpráv), kontrola připojení před zkouškou. Možnost informování se o průběhu SZZ
  • Informování o průběhu sdělení hodnocení.
  • Kanál komise – videokonference Zkouška, kam budou následně zavolání asistentem SZZ 2.

Návrh informací pro e-mail oznámení – Pomocník SZZ, další asistent a další zainteresované strany

 • Instalace MS Teams (webové prohlížeče pro SZZ nejsou vhodnou variantou).
 • Technologie – funkční videokamera a mikrofon
 • Objasnění průběhu SZZ – účel týmu a jednotlivých kanálů
  • Popis vstupu do týmu a připojení do videokonference Čekárna.
  • Kanál Čekárna – první kontakt se studentem, zodpovídání otázek studentů, kontrola připojení, případně kontrola spuštěných aplikací a okolí studenta.
  • Kanál komise – videokonference Zkouška, kam budou následně zavoláni Asistentem SZZ.
  • Informování o průběhu sdělení hodnocení.

Návody pro scénář #1 (s přípravou)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.