Průběh distanční SZZ, scénář #1 (bez přípravy)


M) Navázání kontaktu se studentem (Pomocník SZZ, Student)

1
Pomocník SZZ – První připojení do videokonference Čekárna
Pomocník SZZ se před začátkem SZZ připojí do videokonference a tím hovor/událost zahájí. Klikne na modrý panel s událostí a potvrdí tlačítkem Připojit se. Následně se spojí se Asistentem SZZ přes soukromý chat a domluví si komunikaci. Poté již čeká na prvního studenta.

Práva a povinnosti Pomocníka SZZ:

  • V průběhu SZZ musí být stále připojen v události Čekárna.
  • Podává informace připojeným studentům.
  • Tvoří technickou podporu studentům a řeší s nimi drobné technické problémy – obraz, zvuk, sdílení obrazovky apod.
  • Informuje studenta o pravidlech průběhu SZZ – spuštěné aplikace na ICT zařízení, okolí studenta, rozmazaní pozadí ve videu.
    • Všechny tyto položky má právo zkontrolovat.
  • Zaškolí studenta o funkcích MS Teams.

2
Student – Připojení studenta do události Čekárna
Student dle instrukcí v e-mailu otevře kanál týmu Čekárna a připojí se k události.

Připojením do hovoru se spojí s Pomocníkem SZZ, který ho informuje o stavu probíhajících SZZ a podá mu další relevantní informace – povinnosti a podmínky průběhu SZZ, případně studenta zkontroluje (spuštěné aplikace, okolí studenta).

Následně již student čeká, až bude Asistentem SZZ zavolán do videokonference Zkouška.

N) Zavolání studenta do místnosti – Zkouška (Asistent SZZ, komise)

1
Asistent SZZ – První připojení do videokonference Zkouška
V den SZZ se Asistent připojí před začátkem SZZ do videokonference Zkouška a tím videokonferenci zahájí.
Klikne na událost v kanálu a zvolí Připojit se. Následně se spojí s Pomocníkem SZZ přes soukromý chat a domluví si komunikaci. Během toho čeká na příchod komise.

2
Komise – Připojení členů komise videokonference Zkouška
Členové komise se po zahájení videokonference Zkouška připojí do hovoru přes tlačítko Připojit se.

3
Asistent SZZ – Pozvání studenta k připojení ke zkoušce
Asistent – Má při hovoru zobrazené účastníky komise a u Pozvat uživatele vždy zve dle UČO daného studenta.

Podle nastavení možností schůzky (volitelné nastavení oprávnění v části průběhu: bod „G“, část 9), uvidíte u účastníků i nastavené role. Ty se dají přes tři tečky operativně změnit (to může udělat vlastník týmu/organizátor schůzky – tedy asistent SZZ nebo člen komise).

4
Asistent SZZ, komise – Připnutí obrazu studenta na obrazovce
Asistent, případně i členové komise si připnou studenta pro zobrazení na celé obrazovce pomocí kliku na Zobrazit účastníky, tři tečky u daného studenta a zvolit Připnout.

Tím se obraz studenta zobrazí přes celou obrazovku a obraz se nebude přepínat, pokud bude hovořit někdo jiný.


O) a P) Ověření totožnosti studenta, Informování o nahrávání a jeho spuštění (Asistent SZZ)

1
Asistent SZZ – Prvotní identifikace, práva a tvorba záznamu
Pokud jsou upravené role ve videokonferenci (volitelné nastavení oprávnění: bod „G“, část 9), Asistent SZZ dočasně přidělí práva prezentujícího studentovi a umožní mu nasdílet obrazovku pro ověření totožnosti, sdílení prezentace, případně losování otázky.

Následně Asistent ověří totožnost studenta a v případě potřeby ho požádá o zrušení funkce rozmazání pozadí. Po ověření totožnosti zapne nahrávání a informuje studenta o tomto úkonu. Ten přímo v záznamu potvrdí, že si je vědom nahrávání.

  • Pozor! Totožnost musí být ověřena před spuštěním nahrávání. ID studenta nesmí být součástí záznamu.
  • TIP! Nahrávání spouští a vypíná vždy asistent, který je tedy vlastníkem videa.


R) Ukončení nahrávání a odebrání studenta z hovoru (Asistent SZZ)

1
Asistent SZZ – Nahrávání a jeho ukončení
Spuštěné nahrávání se pozná tak, že se nahoře objeví modrý panel s informací o nahrávání.

Nahrávání ukončí Asistent SZZ stejným způsobem, jakým bylo spuštěno.

2
Asistent SZZ – Odebrání studenta z hovoru
Student sám ukončí hovor nebo ho Asistent SZZ (případě člen komise) odpojí.

2a
Komise – Porada o hodnocení studenta
Jakmile student opustí videohovor, komise se poradí ohledně výsledků studenta. V případě okamžitého sdělení výsledků asistent opět pozve studenta do videokonference, komise seznámí studenta s výsledky SZZ a rozloučí se se studentem.

Návody pro scénář #1 (bez přípravy)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.