Centrum informačních technologií FF
Kancelář e-learningu

1. 12. 2019

Zahájení sběru projektů

15. 1. 2020

Konec sběru projektů

3. 2. 2020

Oznámení o výsledcích hodnocení

Stipendijní program na podporu využití technologií ve výuce FF MU

Návody

Záměrem Filozofické fakulty MU je pomoci zaměstnancům a studentům s orientací v aktuálních trendech ve vzdělávání. Cílem Programu na podporu využití technologií ve výuce FF MU je poskytnutí finanční podpory potřebné pro to, aby tyto trendy mohly být zavedeny do výuky a byly využívány v praxi.

Do programu můžete přihlásit nejvýše jeden projekt ve finančním rozsahu 10.000–30.000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny výhradně pro výplatu stipendií zapojených studentů.

Více o programu Jak program probíhá

Chtěli byste vědět více nebo vám není něco jasné?

Napište nám