Centrum informačních technologií FF
Kancelář e-learningu

Žádosti o vyplacení stipendia asistentům zasílejte do 20. dne v měsíci.

Poslat žádost

 

Mezi strategické priority Masarykovy univerzity pro léta 2016–2020 patří kvalitní vzdělávání reflektující aktuální trendy. To zahrnuje inovace a nové metody vzdělávání v souladu s tzv. Universal Design for Learning. Mezi trendy spadá využívání e-learningových systémů, jakými jsou Moodle či Google Classroom, nástrojů pro online spolupráci, jako je Office 365 nebo Google Apps, či redakčních systémů a sociálních sítí. Z hlediska výukových principů je kladen důraz na přístupy podporující otevřené nebo kolaborativní vzdělávání, personalizaci či digitální kompetence studentů.

Záměrem Filozofické fakulty MU je pomoci zaměstnancům a studentům s orientací v těchto trendech. Cílem Stipendijního programu na podporu využití technologií ve výuce FF MU je následné poskytnutí finanční podpory potřebné pro to, aby tyto trendy mohlo být zavedeny do vaší výuky a byly tak využívány v praxi.

Zlepšete svou výuku pomocí technologií

Přihlaste se do Stipendijního programu na podporu využití technologií ve výuce FF MU

Jak se do stipendijního programu přihlašuje?

 • Vyberete si předmět nebo více předmětů, které chcete inovovat pomocí technologií. Stipendijní program podporuje čtyři druhy inovace – můžete vytvářet e-learningovou podporu předmětu nebo spravovat již existující, vytvářet pro účely předmětu multimediální obsah či využívat technologii v prezenční výuce.
 • Vyberete si studenta nebo studenty, kteří s vámi budou ve vašem projektu spolupracovat.
 • Se studenty a podporou Kanceláře e-learningu CIT FF vyberete vhodné technologie a sepíšete projekt, který podáte do výběrového řízení.

Do programu můžete přihlásit nejvýše jeden projekt ve finančním rozsahu 10.000–30.000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny výhradně pro výplatu stipendií zapojených studentů.

Jste doktorský student? Projekt můžete podat také. Stačí v části věnované rozpočtu a personalistice uvést pedagoga, který bude pro podávaný projekt schvalovat výplatu stipendií coby administrátora projektu.

Druhy inovace předmětů podporované programem

Podívejte se na jednotlivé kategorie. Co bude to pravé pro vás? Pokud si nejste jisti, obraťte se na nás.

Tvorba a správa e-learningových podpor

Vytvářet e-learningovou podporu může znamenat, že buď tvoříte online rozšíření vaší prezenční výuky a chystáte se tedy využívat tzv. blended learning (b-learning), tzn. kombinaci prezenční a online výuky, nebo vytváříte plně distanční online kurzy. K tomu patří také jejich správa, tutorování, a v případě kurzů pro veřejnost příp. i marketing.

Technologie do výuky

Využíváním technologií ve výuce se myslí např. vytváření videí pro účely výuky nebo využívání iPadů či speciálních aplikací přímo v hodině. Pokud budete chtít vytvářet výuková videa a budete chtít asistenci ze strany Audiovizuálního centra CIT FF, je zapotřebí do 20. května konzultovat případnou podobu spolupráce.

Zapište si termíny, ať vám nic neuteče

29. 4. 2019

začátek podávání projektů

27. 5. 2019

ukončení sběru projektů

14. 6. 2019

vyhodnocení projektů

Přidat do mého kalendáře

Přijďte na konzultaci

Kancelář e-learningu CIT FF je vám k dispozici. Domluvte si u nás schůzku v průběhu příprav projektu a zvyšte šanci na jeho úspěch. Poradíme vám s výběrem technologie, designem kurzu, i s odhadem časové náročnosti. Do e-mailu stručně uveďte, čeho by se konzultace měla týkat – vybereme vám tak nejvhodnějšího konzultanta.

Napište nám

Přidejte se do skupiny 

Nejste v tom sami. Přidejte se do této skupiny a kdykoliv se zeptejte nás nebo ostatních. Víc hlav víc ví. 

Přidat se do skupiny

Vytvořte projekt ve vybraných druzích inovací

Vyberte si druh inovace, do kterého svůj projekt přihlásíte. Podívejte se na průvodce, kterého jsme k danému druhu nachystali. Závěrečným krokem je přihlášení projektu do programu prostřednictvím INETu.

Svou práci popište, podpoříte tak ostatní

Na konci semestru sepište krátký report o průběhu a výsledcích inovace. Report zde můžeme zveřejnit jako článek, který může být inspirací ostatním a pomoci ke zvyšování kvality výuky na univerzitě.

Jak vyplnit závěrečnou zprávu

Stipendijním programem krok za krokem

Už víte, jak na to? Zkontrolujte si, že jste na některý krok nezapomněli

 1. Vyberte si předmět, který chcete inovovat.
 2. Najděte studenta, který vám bude pomáhat.
 3. Prostudujte druhy inovace předmětů podporované programem.
 4. Samostatně či s naší pomocí popřemýšlejte o vhodných metodách a technologiích. Načrtněte si postup.
 5. Sestavte projekt v ISEPu a podejte jej k požadovanému datu.
 6. Počkejte na výsledky.
 7. V případě, že váš projekt bude schválen, přejděte k jeho realizaci.
 8. Průběžně zadávejte pokyny k vyplácení peněz studentovi, který vám s realizací projektu pomáhá.
 9. Na konci semestru sepište stručnou závěrečnou zprávu. Zpráva může následně sloužit jako příklad ostatním.
 10. Přihlaste se znovu další rok. :)