Centrum informačních technologií FF
Kancelář e-learningu

Jak vytvořit projekt v INETu

 

 • Editor návrhů projektů

  V INETu v oddílu "Výzkum a vývoj" rozklikněte možnost "Informační systém pro evidenci projektů" a v pododdílu "Editor návrhů projektů MU" vyberte možnost "Editor návrhů projektů".

  Nebo využijte tlačítko s odkazem níže:

  Editor návrhů projektů

 • Volba šablony

  V Editoru návrhů projektů si v oddílu "Nový návrh" zvolte aktuální šablonu Stipendijního programu na podporu využití technologií ve výuce.

 • Název a anotace projektu

  Vyplňte název projektu a jeho stručnou anotaci a následně na dolním okraji stánky klikněte na tlačítko "Uložit". Tímto založíte svůj projekt, s nímž budete moci nadále pracovat. Název, anotaci, ale i další informace, které v projektu uvedete, je možné měnit do té doby, než návrh projektu uzavřete a odešlete ho ke schvalování.

 • Vyplnění projektu

  Nyní máte již přístup k celé agendě projektu, v níž se můžete pohybovat pomocí záložek na horní části stránky.

  Po zobrazení konkrétní agendy se na horní části stránky zpravidla bude nacházet tlačítko pro editaci aktuální části.

 • Personalistika

  Informace o zapojených osobách se vyplňují na záložce "Lidé".

  Řešitelem může být buď akademický pracovník FF MU, nebo doktorand FF MU.

  Je-li řešitelem projektu doktorand, je zapotřebí, aby jako administrátora uvedl akademického pracovníka, který bude následně žádat o výplatu stipendií v rámci projektu. Pokud je sám řešitel akademickým pracovníkem, administrátor se nevyplňuje.

  Všichni studentští asistenti zapojení do projektu se uvedou v sekci "Člen realizačního týmu". Pokud je řešitel projektu zároveň asistentem, uvede se jak v kolonce "Řešitel", tak i v kolonce "Člen realizačního týmu".

 • Uzavření a schvalování projektu

  Až budete mít projekt kompletně vyplněný a budete si jistí, že v něm již nebudete dělat změny, uzavřete ho a odešlete ho ke schvalování. To můžete udělat dvojím způsobem:

  1. Elektronicky: Nejdříve si na kartě "Schvalování" stáhněte návrh projektu, který následně nahrajte na kartě "Dokumenty" do dokumentů projektu. Poté budete moci na kartě "Schvalování" kliknout na možnost "Uzavřít návrh a schvalovat elektronicky". Toto je preferovaná forma podávání projektů.
  2. "Klasicky" papírově: Na záložce "Schvalování" klikněte na možnost "Uzavřít návrh" a následně si stáhněte jak návrh projektu, tak i průvodku k němu. Obojí si vytiskněte, průvodku podepište a obojí dodejte k rukám Mgr. Ludmily Horákové. Pokud zvolíte tuto verzi, informujte nás, prosíme, na mailu elf@phil.muni.cz.

Po elektronickém podání je zapotřebí pro zařazení projektu do výběrového řízení tento projekt "schválit" v rámci ISEPu. O tom, zda byl váš projekt shválen k realizaci, budete informování prostřednictvím e-mailu z Kanceláře e-learningu CIT FF MU do 7. 6. 2019.