Centrum informačních technologií FF
Kancelář e-learningu

Co je Stipendijní program na podporu využití technologií ve výuce?

Mezi strategické priority Masarykovy univerzity patří kvalitní vzdělávání reflektující aktuální trendy. To zahrnuje inovace a nové metody vzdělávání v souladu s tzv. Universal Design for Learning. Mezi trendy spadá využívání e-learningových systémů, jakými jsou Moodle či Google Classroom, nástrojů pro online spolupráci, jako je Office 365 nebo Google Apps, či redakčních systémů a sociálních sítí. Z hlediska výukových principů je kladen důraz na přístupy podporující otevřené nebo kolaborativní vzdělávání, personalizaci či digitální kompetence studentů.

Záměrem Filozofické fakulty MU je pomoci zaměstnancům a studentům s orientací v aktuálních trendech ve vzdělávání. Cílem Stipendijního programu na podporu využití technologií ve výuce FF MU je poskytnutí finanční podpory potřebné pro to, aby tyto trendy mohlo být zavedeny do výuky a byly využívány v praxi.

Do programu můžete přihlásit nejvýše jeden projekt ve finančním rozsahu 10.000–30.000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny výhradně pro výplatu stipendií zapojených studentů.

Jaké typy projektů je možné do programu přihlásit?

Tvorba a správa e-learningových podpor

Vytvářet e-learningovou podporu může znamenat, že buď tvoříte online rozšíření vaší prezenční výuky a chystáte se tedy využívat tzv. blended learning (b-learning), tzn. kombinaci prezenční a online výuky, nebo vytváříte plně distanční online kurzy. K tomu patří také jejich správa, tutorování, a v případě kurzů pro veřejnost příp. i marketing.

Technologie do výuky

Využíváním technologií ve výuce se myslí např. vytváření videí pro účely výuky nebo využívání iPadů či speciálních aplikací přímo v hodině. Pokud budete chtít vytvářet výuková videa a budete chtít asistenci ze strany videostudia KE, je zapotřebí do 21. srpna 2022 konzultovat případnou podobu spolupráce.

Chtěli byste vědět více nebo vám není něco jasné?

Napište nám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.