Centrum informačních technologií FF
Kancelář e-learningu

Prvopočátky e-learningu na FF MU

S rozvojem informačních technologií na přelomu 21. století vznikl požadavek zavést na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity systematický e-learningový systém pro studenty a učitele. První snahy o zavedení takového systému se objevily na podzim roku 2002.

Do té doby existovala e-learningová podpora na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU, a to ve formě digitalizovaných materiálů, které byly poskytovány studentům na webu, případně na discích CD-ROM apod. V návaznosti na toto vznikly první e-learningové kurzy. Jejich technickou podporu zajišťoval Daniel Mikšík působící od roku 2004 v Centru informačních technologií FF.

Snahy o zavedení systematičtěji uchopeného e-learningu na anglistice vyústily v hledání vhodné platformy. V rámci projektu Elektronické nástroje pro kombinované a distanční studium angličtiny běžícího od března 2003 byly analyzovány a testovány první LMS systémy vůbec: eDoceo, Ilias, Bazaar, Eledge a Moodle. V tomtéž měsíci byla vybrána novinka na trhu Moodle.

Na katedře anglistiky došlo k instalaci systému v angličtině. Anglisté v této době nazývali svůj e-learningový program e-doll (English Department On-Line Learning). Od listopadu 2003 v něm bylo vedeno 30 aktivních kurzů.

ELF

V únoru 2004 přišla s požadavkem o fakultní e-learningový systém celá Filozofická fakulta. Jelikož IS MU v té době o vývoj vlastního e-learningového prostředí neměl zájem, byl opět zvolen již prověřený LMS Moodle a e-doll se stal základem jeho fakultní instalace. Tato instalace dostala název ELF. Systém se o něco později ujal také na Pedagogické fakultě. Byl učiněn i pokus o instalaci LMS Moodle na celouniverzitní úrovni, v červnu 2004 se však od něj upustilo.

Jelikož Moodle byl v té době začínající systém, mohla se fakulta spolupodílet na vývoji některých modulů. S postupem času se ukázalo, že Moodle byla dobrá volba, neboť zatímco mnohé z testovaných systémů již dnes neexistují, Moodle se uchytil na řadě institucí jak v České republice, tak ve světě, a díky tomu se řadí mezi nejúspěšnější open-source projekty vůbec.

Kancelář e-learningu

V ELFu bylo v roce 2008 vedeno již 1092 kurzů a v roce 2010 byla založena Kancelář e-learningu CIT FF. Pracoviště se pozvolna rozrůstalo o nové členy, což mu umožnilo následné rozšíření služeb na technickou a metodickou podporu práce s e-learningovými nástroji, určenou jak vyučujícím, tak studentům na Filozofické fakultě.

Inspiraci pro následující rozvoj ELFu nacházeli pracovníci Kanceláře na konferencích v ČR i ve světě, jmenovitě šlo především o konference EDUCA, Počítač ve škole, Moodle Moot, DisCo aj. Na základě toho byla v rámci různých projektů – především pak díky projektu Centrum podpory humanitních věd (CARLA), probíhajícím v letech 2011–2015 – implementována do ELFu řada dalších systémů. Jednalo se například o Urkund, nástroj na kontrolu plagiátů, Medial, knihovnu médií, a TechSmith Relay, umožňující zaznamenávat práci na počítači.

ELF Day, iPady, stipendijní podpora a další

Od února 2014 pořádala Kancelář každého půl roku neformální minikonferenci s názvem ELF Day. Šlo o platformu určenou pro předávání informací a novinek z oblasti e-learningu učitelům. Do Kanceláře byla zavedena také podpora práce s iPady, které jsou učitelům zapůjčovány do výuky. K zařízením byla kromě technické podpory poskytována i metodická podpora, především formou četných workshopů zaměřených na možnosti jejich využití ve výuce.

V roce 2014 byla také spuštěna stipendijní podpora e-learningu, díky které se začali podílet na tvorbě e-kurzů i studenti v rolích asistentů vyučujících. Počet kurzu v ELFu tak znovu značně narostl. Dnes Kancelář e-learningu CIT FF spravuje navazující Stipendijní program na podporu využití technologií ve výuce.

Video ve výuce

Pozornost Kanceláře se v roce 2015 obrátila k možnostem zapojení videa do výuky. Kromě spuštění fakultní instalace Medialu, knihovny médií, která je jednotným úložištěm fakultních videosouborů a audiosouborů, iniciovala Kancelář i vznik videostudia v budově L. To na půdě FF MU zajišťuje např. pořizování videozáznamů z akcí souvisejících s akademickou a vědeckou činností, jako jsou konference, workshopy, umělecké akce apod. Právě zde však byly vytvořeny i první mikrokurzy.

Videostudio se v průběhu dalších let rozrostlo a nyní funguje jako Audiovizuální centrum CIT FF.

Kancelář dnes

Novinkou je podpora aplikace Moodle App, v níž je možné pohodlně zacházet s ELFem i na mobilních zařízeních.

Kancelář nadále v průběhu akademického roku pořádu řadu workshopů. Jejich přehled najdete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.