Centrum informačních technologií FF
Kancelář e-learningu

Jak Stipendijní program na podporu využití technologií ve výuce probíhá?

 • 18. 7. 2022

  Zahájení přihlašování projektů

  Od 18. 7. 2022 je možné podávat návrhy projektů do Stipendijního programu na podporu využití technologií ve výuce. Podávat projekt můžete prostřednictvím Informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) v rámci INETu.

 • 18. 7. 2022 – 21. 8. 2022

  Období přihlašování kurzů a konzultací

  Pokud máte jakékoli dotazy týkající se Stipendijního programu na podporu využití technologií ve výuce, můžete si domluvit konzultaci v Kanceláři e-learningu CIT FF. Konzultanti Kanceláře e-learningu Vám mohou pomoci např. s podáváním vašeho projektu nebo s výběrem vhodných technických řešení.

  Pokud budete chtít v rámci svého projektu vytvářet výuková videa, máte možnost využít služby videostudia KE. Z kapacitních důvodů je nutné podobu spolupráce s videostudiem domluvit předem. Konzultaci s pracovníky videostudia je nutné vykonat nejpozději do konce období pro podávání projektů, tedy do 21. 8. 2022. Pokud se na spolupráci předem nedohodnete, není možné zaručit, že vám bude videostudio moci poskytnout požadovanou asistenci.

 • 21. 8. 2022

  Uzavření podávání projektů

  Projekty je možné přihlásit nejpozději do 21. 8. 2022. Poté již nebude v INETu možné podávat další přihlášky.

  Návrh je pro jeho zařazení mezi posuzované projekty zapotřebí schválit. Preferovanou metodou je elektronické schvalování, jelikož to se odehrává kompletně v prostředí INETu. Po odeslání ke schválení a schválení řešitelem projektu je ještě zapotřebí, aby projekt schválila vedoucí Kanceláře e-learningu. Toto schválení ale neznamená, že projekt jako takový byl schválen, ale pouze že byl přijat do procesu posuzování.

 • 22. 8. 2022 – 11. 9. 2022

  Období hodnocení projektů

  Po skončení období přihlašování projektů jsou přihlášené projekty přiděleny hodnotitelům. Každý projekt je hodnocen dvěma hodnotiteli, zpravidla pracovníky Kanceláře e-learningu CIT FF MU. Celkové hodnocení projektu je aritmetický průměr hodnocení obou hodnotitelů projektu. V případě, že je v hodnocení projektu jednotlivými hodnotiteli výrazný rozdíl, je hodnocení projektu projednáno panelem hodnotitelů během porady stanovující finální pořadí projektů. Následně je sestaveno bodové pořadí projektů, na jehož základě dojde k určení schválených projektů.

 • 12. 9. 2022

  Oznámení o výsledcích hodnocení projektů

  Oznámení o výsledcích hodnocení projektů bude rozesláno na e-maily řešitelů přihlášených projektů do 12. 9. 2022 Hodnocení bude obsahovat informaci o schválení, nebo zamítnutí projektu a stručné komentáře od hodnotitelů projektu. Pokud budete chtít obdržet podrobnější zpětnou vazbu, pošlete svou žádost na e-mail elf@phil.muni.cz.

 • 12. 9. 2022 – 31. 12. 2022

  Období řešení projektů

  Služeb Kanceláře e-learningu můžete využit po celou dobu realizace projektu. Svoje dotazy a žádosti můžete směřovat na náš e-mail elf@phil.muni.cz.

  Jakmile budete chtít nechat svým asistentům vyplatit stipendium, pošlete na adresu sterbova@phil.muni.cz e-mail s předmětem "Žádost o výplatu stipendia" obsahující název a kód Vašeho projektu, jména a UČA svých asistentů a částku, která jim má být vyplacena.

  Během kalendářního roku jsou stanoveny celkem 4 výplatní termíny:

  • První výplatní termín 15. května 2022
  • Druhý výplatní termín 15. července 2022
  • Třetí výplatní termín 15. září 2022
  • Poslední výplatní termín 15. listopadu 2022

  Ve výjimečných a odůvodněných případech je možné zadávat výplatu i v jiných termínech. Žádosti o výplaty mimo standardní termíny posílejte vždy na e-mail kanceláře elf@phil.muni.cz.

  Asistence ze strany Kanceláře e-learningu není omezena pouze na řešitele a asistenty zapojené do Programu na podporu využití technologií ve výuce. Pokud máte nějaký dotaz týkající se e-learningu nebo využití technologií ve výuce, pošlete ho na náš e-mail elf@phil.muni.cz, nebo si rovnou domluvte konzultaci.

 • do 31. 1. 2023

  Vyplnění závěrečné zprávy

  Po ukončení vašeho projektu vyplňte v editoru realizovaných projektů v INETu závěrečnou zprávu projektu. V této zprávě uveďte, co všechno se vám během realizace projektu podařilo vytvořit, zda došlo k nějakým změnám oproti plánu, jak se vám spolupracovalo s vašimi asistenty a případně i zpětnou vazbu studentů na váš projekt.

Chtěli byste vědět více nebo vám není něco jasné?

Napište nám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.