Skupiny Microsoft 365


Skupiny Microsoft 365 představují sdílený pracovní prostor pro týmy. Existuje v několika variantách podle dostupných komponent.

Základní komponenty

Jsou dostupné ve všech skupinách Microsoft 365.

Úložiště dokumentů Pro ukládání sdílených dokumentů, které je možné sdílet i mimo členy skupiny. Úložiště má kapacitu 1 TB.
  •  


OneNote
Sešit OneNote, vhodný např. pro vedení zápisů z porad týmu. Poznámkové bloky je možné tematicky členit a sdílet.

m365.muni.cz/onenote
onenote.m365.muni.cz


Planner
Nástroj pro operativní přidělování a sledování úkolů. K úkolům je možné připojit dokumenty a komentáře.

m365.muni.cz/planner
planner.m365.muni.cz


SharePoint
Může sloužit jako rozcestník pro informace týmu, prostor pro ukládání a sdílení souborů, zveřejňování zpráv, publikování článků a podobně.

m365.muni.cz/sharepoint
m365.muni.cz/sp
sharepoint.m365.muni.cz
sp.m365.muni.cz


Stream
Je možné vkládat videa (např. z přednášek nebo schůzek), vytvářet z nich playlisty a sdílet je i mimo tým.  
Týmová e‑mailová schránka Společná schránka s adresou jmeno-skupiny@space.muni.cz, dostupná všem členům skupiny  
Týmový kalendář Kalendář dostupný všem členům skupiny. Pozvánky na události jsou zasílány všem.  

Volitelné komponenty


Teams
Nadstavba nad skupinou M365, základem je chatovací nástroj pro členy týmu. Umožňuje rychlou a intenzivní komunikaci a integraci dalších komponent.

Viva Engage (Yammer)
Soukromá „firemní“ sociální síť. Umožňuje také vytvářet skupiny týmů, komunikovat a diskutovat, sdílet informace a dokumenty.​

Skupiny Microsoft 365 jsou vhodné:

  • Pro podporu spolupráce pracovišť a projektových týmů, sdílení dokumentů, komunikaci a plánování úkolů.
  • Pro týmy, jejichž případným externím členům (kteří nejsou zaměstnanci/studenti MU) stačí přístup k dokumentům, poznámkovému bloku, Planner a případně Teams (nemají k dispozici přístup k týmové schránce a kalendáři).

Ochrana osobních údajů

U Microsoft 365 skupin, ať jsou založené přes MS Teams, Outlook či Viva Engage (Yammer), je možné vybrat ze dvou variant ochrany osobních údajů:

  • Soukromé – členy mohou přidávat jen vlastníci týmu – obsah skupiny uvidí pouze vlastníci, členové a přizvaní hosté.
  • Veřejné – kdokoli v organizaci se může připojit – obsah skupiny uvidí všichni v rámci MUNI, kteří si vyhledají skupinu.

Srovnání dostupných variant

Varianty skupin Microsoft 365 se liší především dostupnými nástroji pro komunikaci.

 

Standardní (Outlook) skupina 

Teams skupina pro intenzivní komunikaci 

Viva Engage (Yammer) skupina pro diskusi 

Komunikace přes 

Týmovou schránku

Především aplikaci Teams, částečně týmovou schránku

Viva Engage (Yammer), částečně týmovou schránku

Vhodné pro 

Běžná pracoviště, menší projektové týmy. Obvykle uzavřené členství.

Týmy, které potřebují velmi intenzivně komunikovat (téměř neustále), v případech, kdy je e-mail příliš pomalý nebo  těžkopádný. Obvykle uzavřené členství.

Volnější týmy, jejichž hlavním cílem je diskuse. Spolupráce na dokumentech a správa úkolů jsou spíše doplňkové. Např. týmy probírající nějaké téma napříč univerzitou. Často skupiny otevřené všem zájemcům.

Kromě základních komponent obsahuje 

Týmová schránka

Týmový kalendář

Týmová schránka

Týmový kalendář

Teams

Skupina ve Viva Enage (Yammeru)

U úkolů v Planneru není možné diskutovat

Týmová schránka

Týmový kalendář

Založení přes 

Outlook/Planner

Teams. Standardní skupinu je možné o Teams kdykoliv doplnit.

Viva Engage (Yammer)

Poznámka

Komponentu Teams je možné ke standardní skupině doplnit dodatečně.

Pokud má být použití Teams efektivní, musí do Teams přejít veškerá interní komunikace týmu.

 

Doporučení

  • Pro volnější skupiny, které potřebují především diskutovat a občas si nasdílet nějaké dokumenty, vytvořte skupinu ve Viva Engage (Yammeru).
  • Pro ostatní skupiny vytvořte „Standardní (Outlook) skupinu“. Pokud později zjistíte, že potřebujete rychlejší nástroj pro komunikaci, než je e-mail, přidejte ke skupině Teams.

Co musím splňovat pro využití služby?

Skupiny Microsoft 365 jsou službou dostupnou všem uživatelům. Pro jejich použití stačí běžné znalosti ovládání PC. Základním požadavkem pro funkčnost je účet Microsoft 365. Pro některé funkce jsou vhodné další aplikace (např. Word pro společnou úpravu dokumentů, OneNote, Outlook, …).

Návody

Související služby

Přihlásit se do M365

Přesměruje na webové rozhraní Microsoft 365. Zadejte učo@muni.cz. Budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte učo a primární heslo.

Co je Microsoft 365?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.