Bezkontaktní online výuka


Možnosti MS Teams pro výuku

Na Masarykově univerzitě je k dispozici MS Teams jako platforma pro online setkávání ve výuce. Vyučující se níže mohou inspirovat, jak lze samotné MS Teams použít pro různé situace ve výuce a jaké mají případně jiné alternativy.

Přednášky a semináře

Přednášky a semináře

Pokud je studentům potřeba předat výklad a zároveň je zapojit do diskuze a aktivně s nimi pracovat, je výhodné použít nástroj MS Teams. Studenti mohou také prezentovat před ostatními, nebo je možné studenty rozdělit do malých skupinek (pomocí funkce Breakout rooms), aby pracovali paralelně na zadaných úkolech či projektech.

Online setkání se studenty v rámci týmu v MS Teams

Se studenty je možné se setkávat buď v týmu a nebo mimo tým jen v samostatných schůzkách. Každému vyučujícímu vyhovuje trochu jiný systém. Někdo má zvlášť seminární skupiny v týmech, přednášky jen přes samostatné události a někdo si založí jeden velký tým pro studeny a seminární skupiny připraví jako jednotlivé kanály.

Po praktické stránce ovšem týmy nijak neomezují přístup do schůzek. Jednotlivých schůzek v týmech se mohou účastnit všechny osoby, které dostanou odkaz. Tedy například i garant předmětu (zná-li odkaz) nebo student jiného předmětu, kterému kamarád pošle odkaz.

Připojení do MS Teams a Office 365

 • Přesměrování na webové rozhraní Office 365 – zadejte učo@muni.cz. Dále budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte UČO a primární heslo.
 • Tip! Pro online komunikaci ve webovém prohlížeči doporučujeme použít Chrome či Microsoft Edge.

Založení týmu pro studenty

Tým pro studenty je možné založit automaticky z IS MU – to je vhodné pro standardní situace (jeden předmět jeden tým; jedna seminární skupina jeden tým).

Nestandardní situace je potřeba řešit založením týmu přímo v MS Teams a studenty přidat za pomoci vygenerovaného kódu a nebo kontaktujte e-technika s prosbou o pomoc a vysvětlení.

Založení setkání v týmu

Online setkání v týmu je možné založit ihned (například v době, kdy je podle rozvrhu začátek výuky) přes tlačítko „Sejít se hned“ a nebo schůzku naplánovat.

Archivace záznamu setkání

Archivace záznamu přednášky či seminář (je-li vyžadována či potřeba) je možná do IS MU. Návod bude doplněn před začátkem semestru.

Online setkání se studenty mimo tým v MS Teams

Pro výuku je možné organizovat i jednotlivé schůzky bez nutnosti založení týmu. Například v situacích, kdy každou přednášku přednáší jiná osoba (jedna za pomoci streamu z fakulty, jiná online ve videokonferenčním nástroji). Organizace takového předmětu je obvykle popsána v interaktivní osnově v IS MU a schůzky jsou napřímo odkazovány. Vyučující také mohou využít aplikaci Evidence výuky v IS MU (více informací) a studentům se odkazy na výuku budou zobrazovat přímo v rozvrhu v IS MU.

Připojení do MS Teams a Office 365

 • Přesměrování na webové rozhraní Office 365 – zadejte učo@muni.cz. Dále budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte UČO a primární heslo.
 • Tip! Pro online komunikaci ve webovém prohlížeči doporučujeme použít Chrome či Microsoft Edge.

Naplánování schůzky

Online setkání naplánujte podle návodu.

Sdělení odkazu studentům

Odkazy lze studentům poslat e-mailem, dát do interaktivní osnovy a nebo vložit do aplikace Evidence výuky v IS MU, kde se odkaz zobrazí studentům přímo v rozvrhu v IS MU.

Archivace záznamu setkání

Archivace záznamu přednášky či seminář (je-li vyžadována či potřeba) je možná do IS MU dle tohoto návodu.

Alternativy k MS Teams

Přednáška pro více než 300 lidí

Přednáška pro více než 300 lidí

Zajistit bezkontaktní výuku pro množství studentů větších než 300 není jednoduché. Hodnota 300 je totiž limitní pro některé videokonferenční systémy pro jejich obvyklá setkání. Od tohoto počtu není možné zajistit přímou synchronní komunikaci (obrazem a zvukem), jak na ni jsou učitelé z menších setkání zvyklí.

Živá událost v MS Teams

Pro přednášky pro více než 300 studentů se v MS Teams používají tzv. živé události. Jedná se prakticky o streaming různých vstupů videa, který mohou studenti sledovat asynchronně (publikum učitele si může přednášku pozastavit a znovu spustit v průběhu dne či více dní, má-li stránku stále na počítači otevřenou).

K tomuto streamování je možné přidat i sekci schvalovaných otázek a odpovědí, kdy studenti mohou pokládat své dotazy. Implicitně tato možnost ale není zaškrtnuta. U studentů, kteří sledují tuto přednášku se zpožděním je možnost pokládat dotazy přístupná ještě dlouho po skončení živého vysílání záznamu (aniž by věděli, že už jejich dotaz nikdo neschválí).

Živé události nejsou jednoduché na ovládání. Předpokládá se nejlépe účast další osoby, která přepíná jednotlivé vstupy a schvaluje dotazy studentů.

 • Do 30. 6. 2021 je možné v jeden čas 50 živých událostí v rámci MUNI.
 • Živé události mohou pořádat zaměstnanci s licencí A3, kterou si mohou nastavit v INETu. Zaměstnanci, kteří jsou zároveň studenty, mohou napsat na it@muni.cz.
 • Přesměrování na webové rozhraní Office 365 – zadejte učo@muni.cz. Dále budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte UČO a primární heslo.
 • Tip! Pro online komunikaci ve webovém prohlížeči doporučujeme použít Chrome či Microsoft Edge.

Návody:

Alternativy k živé události v MS Teams

 • YouTube živý přenos 
 • Předtočená přednáška a diskusní fórum v IS MU (pro podrobnější informace kontaktujte e-technika)
 • Streaming přímo z fakulty z vybrané místnosti (je potřeba se informovat předem, zda fakulta takovou možnost nabízí)
Individuální online konzultace a zkoušky

Individuální online konzultace a zkoušky

Pro individuální schůzky či ústní zkouškou lze využít toho, že MS Teams obsahuje databázi studentů na univerzitě a když učitel zadá UČO studenta, osoba se mu dohledá.

Studenta pro individuální konzultaci (například k diplomové práci) nebo pro případ zkoušky můžete zavolat. Buď ve smluvenou dobu zvolíte přímo možnost Hovory, a nebo se přes chat oslovíte a domluvíte na přesném čase a teprve poté zvolíte možnost hovoru.

Alternativy k hovoru v MS Teams

Uživatelská podpora pro MS Teams

 • Pro dotazy na funkčnost je k dispozici založený tým M365 na MUNI v rámci aplikace MS Teams.
 • Podporu (nejen) nástrojů pro spolupráci zabezpečuje univerzitní IT ServiceDesk.
 • S problémy jako je nastavení zvuku a videa, nebo s pomocí instalace těchto nástrojů, je také možné kontaktovat IT podporu na své fakultě.

Novinky a inspirace

Přihlásit se do MS Teams

Přesměruje na webové rozhraní MS Teams. Zadejte učo@muni.cz. Budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte učo a primární heslo.

Microsoft Teams

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.