Centrum informačních technologií
Služby pro zaměstnance

 • Základní tipy pro zaměstnance

  • Připojení k wifi: na řadě míst na fakultě nebo celé MU se lze připojit k univerzitní bezdrátové síti Eduroam. Tato služba umožňuje připojení i na řadě univerzit v Evropě (či třeba v MZK) s použitím stále stejných přihlašovacích údajů.
  • Virtuální síť MU (VPN) zajistí, že se váš domácí počítač považuje za součást sítě MU (např. kvůli přístupu k placeným zdrojům, připojování disků apod.). Zároveň tím zvýšíte bezpečnost svého síťového provozu.
  • Z počítačů v síti MU lze přistupovat k řadě elektronických zdrojů – odborných databází, plných textů článků, knih apod.
  • Přes síť si lze objednávat obědy v menzách.
  • Přehled učeben (počet míst, vybavení, rozvrh) a informace o možnostech jejich rezervací najdete v katalogu učeben FF nebo přehledu učeben v IS MU.
  • Správu dovolených, stravenek a dalších základních zaměstnaneckých informací najdete v INETu.

  Než požádáte o technickou pomoc

  • přečtěte si pozorně zprávy a systémová hlášení, která problém provázejí
  • pročtěte si návody a informace na stránkách CIT
  • zkuste požádat o pomoc zkušenější kolegy
  • připravte si co nejpřesnější popis problému a okolností, za kterých nastal (datum a čas, jaké připojení, který počítač, co přesně nefunguje, jaká jsou systémová hlášení, zda je stejný problém i z jiného počítače apod.)

  V otázkách administrativy studia se můžete obracet na Studijní oddělení FF MU.
  V otázkách fungování IS na IS-techničku, ve věci přístupových práv posílejte požadavek na CIT.

  Požadavek na CIT

  Jak zůstat v obraze ohledně IT na FF

  Chcete, aby vám neunikla žádná novinka v souvislosti s informačními technologiemi na FF MU? Přihlašte se k odběru newsletterů CIT. Budou vám chodit pouze 1x za 3 měsíce, takže není třeba mít obavy z neustálého spamu. :)

  Přihlásit se k odběru novinek

 • Kam jít, když mám problém s IT?

  Pokud nepomůže nic z níže popsaných postupů, je možnost zastavit se na CIT osobně. Sídlíme ve 3. nadzemním podlaží budovy B1 v areálu Arna Nováka 1.

 • Zásady kyberbezpečnosti

  Virtuální prostředí je plné nástrah v podobě počítačových virů a útočníků, kteří chtějí obvykle ukrást osobní data nebo od vás získat peníze. Z tohoto důvodu je důležité, abyste měli alespoň základní znalosti v oblasti kyberbezpečnosti, kterými vás provede například online kurz Kyberkompas, navržený odborníky z CSIRT-MU, a který je dostupný zdarma. Důrazně doporučujeme tento kurz absolvovat, abyste v budoucnu předešli veškerým rizikům, s nimiž se můžete při práci setkat. Velká rizika se totiž vyskytují i při běžné rutinní činnosti jako je čtení e-mailů.

  Přejít do kyberkompasu

 • Co je IS MU a jak jej využít

  Informační systém MU (dále jen IS MU) je základní nástroj pro administrativu studia na celé MU. Právě v IS MU probíhá vypisování a popis kurzů, registrace studentů do nich, evidence výsledků studia, komunikace se studenty apod. IS MU nabízí i další služby, např. e-learning (viz dále), diskuzní fóra a mnoho dalších.

  Předpokládá se, že běžnou administrativu svých kurzů si vede každý vyučující sám, proto je nutné se s IS MU podrobněji seznámit. Jen v ojedinělých případech, např. u některých externích vyučujících, může údaje do IS MU vkládat sekretářka ústavu nebo jiná osoba, a to podle podkladů, které vyučující dodá.

  Heslo do IS MU

  Přístupová hesla do IS MU získá každý nový zaměstnanec při nástupu, spolu s tzv. univerzitním číslem osoby (UČO – slouží k jednoznačné identifikaci každého zaměstnance i studenta). Hlavní je tzv. primární heslo pro vstup do Osobní administrativy IS MU (tj. do jeho autentizované, neveřejné části).

  Kromě něj existuje i heslo sekundární, které slouží k přístupu k některým dalším agendám a službám. Obě hesla si co nejdříve změňte (hned po přidělení a pak vždy, když máte podezření, že heslo mohl někdo odpozorovat nebo jinak zjistit; preventivně je to vhodné alespoň jednou ročně) a nikomu je nesdělujte. Odcházíte-li od počítače, kde jste IS používali (zejména mimo svou pracovnu), nezapomeňte se odhlásit.

  Změnit nebo zkontrolovat heslo

  Zapomněli jste heslo?

  Pokud jste zapomněli heslo, můžete si jej nechat obnovit u techniků. Pokyny jsou k dispozici na stránce s podrobnostmi o heslech IS MU:

  Více o primárním a sekundárním hesle

  IS technička

  Přímo na FF MU působí IS-technička, se kterou můžete konzultovat problémy spojené s IS MU, žádat ji o zaučení do agend IS MU, které ještě neovládáte, apod.

  Nápověda k IS

  Podrobnou nápovědu ke všem funkcím najdete v samotném IS. Vstup do IS MU: Veřejná část x Autentizovaná část (tzv. Osobní administrativa)

 • K čemu slouží INET

  Některé agendy, zejména ekonomické, jsou na MU vedeny v systému INET. Tam můžete sledovat čerpání své dovolené, platovou historii, výplatní lístek a další osobní agendy. INET pro vás bude zvláště důležitý v případě, že se stanete správcem některé ekonomické zakázky (např. grantu či jiného samostatného dílčího rozpočtu). Při vzniku zakázky je vám automaticky zřízena její evidence v INETu, dostupná z vaší hlavní stránky. Ta vám umožní pohodlně sledovat čerpání prostředků pro danou zakázku.

  Informace o lidech na MU jsou zveřejňovány v IS MU (v jeho veřejné části) a zároveň na webových stránkách univerzity, fakulty nebo pracovišť (data na webech se získávají centrálně z informací v IS MU).

  Do INETu se přihlásíte pomocí UČO a primárního hesla.

  Vstoupit do systému INET

 • Další informační systémy MU

  Masarykova univerzita zároveň využívá několik dalších systémů, pro různé agendy. Například správa ekonomických záležitostí se provádí v systému Magion nebo správa knihovních výpůjček je v Alephu.

  Více o informačních systémech na MU

 • K čemu je zaměstnanecká karta / učitelská karta ITIC

  MU vydává všem učitelům mezinárodní kartu ITIC, která slouží současně jako elektronický průkaz k několika agendám (obědy, knihovna FF MU, tisk, odmykání některých dveří a kateder, vstup do budovy rektorátu MU). Její vydání proběhne automaticky při přijetí nového vyučujícího.

  Neučitelským pracovníkům je místo ní vydána zaměstnanecká elektronická karta. Na oba typy karet se musí noví zaměstnanci (učitelští i neučitelští) nechat vyfotografovat na pracovišti Ústavu výpočetní techniky. Tato fotografie se současně použije v osobním profilu v IS MU.

  Jak aktivovat přístup přes kartu?

  • informace o aktuálním nastavení svých přístupových práv najdete v IS MU pod odkazem Skupiny osob
  • změny nastavení lze provést kontaktováním CIT

  Více o přístupech

  Použití karty v Ústřední knihovně FF

  • Ústřední knihovna FF MU – karta funguje automaticky (jen identifikuje čtenáře; pro přístup do katalogu se užívá sekundární heslo IS MU); lze ji použíít i pro automatické půjčování (stroj ve vestibulu) – podrobnosti na stránkách Ústřední knihovny FF MU

  Další funkce karty

  • obědy – kancelář či pokladna kterékoliv menzy
  • kopírování – viz dále oddíl Tisk, kopírování, skenování
  • vstup do budovy rektorátu MU – funguje automaticky
  • vstup do budov FF
 • E-maily na MU

  Na FF MU se setkáte především s těmito e-mailovými schránkami:

  Schránka v IS MU – mail.muni.cz

  Každému studentovi i pracovníkovi MU se automaticky zřizuje e-mailová schránka v informačním systému (IS MU) s adresou ve tvaru UČO@mail.muni.cz. Tato adresa se zobrazuje u jména osoby na oficiálních stránkách MU a IS MU. Schránku je v každém případě velmi důležité sledovat, protože je na ni zasílána úřední pošta MU.

  Poštu z IS MU doporučujeme přeposílat do schránky v Office 365 (níže) a tu používat jako výchozí. Takové schránce můžeme přidělit adresu ve tvaru jmeno@phil.muni.cz.

  Naopak nedoporučujeme přesměrování na soukromé e-mailové schránky, jelikož takový postup není v souladu se směrnicemi o používání IT na MU.

  K přihlášení do IS MU použijte své UČO a Primární heslo.

  Schránka v Office 365 – muni.cz

  Každému studentovi i pracovníkovi MU se automaticky zřizuje e-mailová schránka v Office 365 s adresou ve tvaru UČO@muni.cz. Ve výchozím nastavení se přeposílá do pošty v IS MU.

  Doporučujeme schránku v Office 365 používat jako výchozí a poštu ze schránky IS MU si do ní přeposílat. Schránce můžeme přidělit adresu ve tvaru jmeno@phil.muni.cz. Schránka má moderní rozhraní a spolupracuje i s dalšími aplikacemi Office 365 používanými na MU. K obsluze schránky používejte program Outlook nebo jeho webovou verzi.

  K přihlášení použijte adresu ve tvaru UČO@muni.cz a následně své Primární heslo.

  Fakultní adresa – phil.muni.cz

  Nástupem na MU jsou vám automaticky zřízeny dvě elektronické poštovní schránky. První je v IS MU s adresou UČO@mail.muni.cz a druhá v Office 365 s adresou UČO@muni.cz. Můžete používat libovolnou z nich. Doporučujeme vám používat moderní schránku v Office 365 navázanou na další služby používané na Filozofické fakultě a MU. Před použitím schránky v Office 365 si přepněte přeposílání pošty z IS do O365 v Inet MU.

  Fakultní adresa @phil.muni.cz

  Jako zaměstnanec a případně i student Filozofické fakulty MU nás můžete požádat o přiřazení fakultní adresy ke schránce v Office 365, obvykle ve tvaru prijmeni@phil.muni.cz nebo jmeno.prijmeni@phil.muni.cz.

  K obsluze schránky doporučujeme používat program Outlook nebo jeho webovou verzi. K přihlášení použijte adresu ve tvaru UČO@muni.cz a poté budete přesměrováni do Jednotného přihlášení k zadání Primárního hesla.

  Poznámky:

  (1) Pro oficiální komunikaci prosíme o používání fakultní adresy (jmeno@phil.muni.cz), mail.muni.cz (UČO@mail.muni.cz) nebo muni.cz (UČO@muni.cz). Používání těchto oficiálních adres je v souladu se směrnicemi k používání IT na MU a také je z hlediska kyberbezpečnosti vhodnějším řešením, protože pracovní pošta mnohdy obsahuje citlivá data. 

  (2) E-mailovou adresu si vybrat téměř libovolně, pokud nebyla ještě obsazena. Zpravidla se volí příjmení nebo se od příjmení odvozuje, systém jen jména ochudí o diakritiku. Doporučené tvary jsou prijmeni@phil.muni.cz nebo jmeno.prijmeni@phil.muni.cz.

  Můžete samozřejmě užívat paralelně více adres. V každém případě ale dbejte na to, abyste schránku používanou pro univerzitní účely pravidelně četli a aby byla funkční a nepřeplněná.

  Další funkce e-mailových schránek:

  Soukromá adresa

  Používání soukromé adresy pro pracovní účely je v rozporu s aktuálními směrnicemi o používání IT na MU č. 10/2017 (čl. 3, odst. 1), proto byste měli pracovní poštu vyřizovat výhradně přes pracovní e-mailovou schránku.

  Aliasy (skupinové schránky)

  V odůvodněných případech vám CIT FF na požádání zřídí i úřední alias (například vedouci_neceho@phil.muni.cz místo novak@phil.muni.cz) nebo skupinovou adresu (například resitele_grantu_GACR123@phil.muni.cz nasměrovanou na několik příjemců; na rozdíl od hromadné adresy, kterou si zřídíte sami ve svém poštovním programu, ji může použít kdokoliv a odkudkoliv).

  Výpis existujících aliasů

  Sdílené schránky

  Funkce, kterou umožňuje pošta v O365. Jedná se o schránku, do které se posílá pošta a mají k ní přístup různí uživatelé (na rozdíl od aliasu, kde se jedná pouze o přesměrování na několik různých adres). Pro nastavení sdílené schránky je nutné kontaktovat CIT zasláním požadavku.

  Elektronický podpis

  Jedinou právně plnohodnotnou odpovědí na již zmíněnou otázku autenticity e-mailového dopisu je elektronický podpis. Jde o poměrně složitý postup předpokládající registraci osoby u nezávislé instituce, tzv. certifikační autority. Elektronický podpis si můžete sami vytvořit prostřednictvím certifikačního úřadu CESNET. Takový elektronický podpis bude určitě vyhovovat v univerzitním prostředí, nemusí však být dostatečný pro komunikaci se státní správou.

  Více o elektronických podpisech

  Více o e-mailu na FF

  Více o dalších e-mailových službách na MU

 • Prezentace při výuce, technika v učebnách

  Učebny jsou standardně vybaveny technikou pro prezentaci z PC a vlastního notebooku (pomocí rozhraní HDMI, VGA nebo DisplayPort – liší se podle konkrétní učebny). V některých učebnách je navíc k dispozici jednotka pro bezdrátovou prezentaci, a/nebo DVD a vizualizér pro promítání přímo z pevných předloh, například z knihy. Ve většině učeben je také možné jednoduše pořídit záznam vlastní přednášky.

  Základní informace o vybavení konkrétní učebny naleznete v katalogu učeben FF nebo v IS MU. Přímo na místě se můžete orientovat podle popisků na ovládacím panelu a podle tištěných návodů.

  Technika v učebnách

  Kromě toho jsou na FF MU k dispozici speciální učebny pro různé účely.

  Počítačové učebny: 

  • L11 (30 studentských PC + sluchátka) 
  • N31 (14 studentských PC)
  • G02 (20 studentských PC + sluchátka)
  • G21 (18 studentských PC + sluchátka)
  • B2.33 (40 studentských PC + sluchátka) pro výuku a testování

  Učebna pro skupinovou výuku G22 (12 studentských PC + 4 prezentační LCD) podporující projektovou výuku a práci ve skupinách

  Kinosál C34 (přehrávač VHS, Blu-Ray, projekce 30mm filmu)

  Pokyny pro jednotlivé učebny najdete v návodech CIT.

  Přístup do učebny

  Přístup do učeben. Většinou jsou dveře do učebny nebo katedra s technikou opatřeny elektromagnetickým zámkem a otvírají se pomocí karty ITIC (ve zbývajících případech jsou dveře trvale zamčeny, klíče a karty mají jednotlivé ústavy, pro externisty se vydávají na vrátnici). Přístup nastavuje CIT předem podle rozvrhu pro dané období, přesto je vhodné, aby se vyučující sami včas přesvědčili, zda do dané učebny resp. katedry s technikou mají přístup.

  Více o přístupech

  Přihlášení k PC

  K počítači v učebně se učitel po příchodu přihlásí pomocí UČOsekundárního hesla IS MU (kolonky Uživatelské jméno a heslo).

  Podmínky pro použití PC v učebně:

  Pro přihlášení v učebnách s touto centrální autorizací musí mít vyučující, včetně externích, aktivní pracovní vztah k univerzitě (pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti). Přístup k učitelským počítačům je pracovníkovi zřízen do dvou pracovních dnů od zavedení smlouvy či dohody do personálního systému.

  Dohody do systému zadává paní Marta Petrasová, kterou je nutné výslovně upozornit, že pracovník potřebuje přístup k počítači v multimediálních učebnách. 

  Potřebuje-li přístup k počítači externí pracovník, který nemá pracovněprávní vztah k fakultě/univerzitě (a není v jeho případě možné či účelné takový vztah vytvářet), může mu být na žádost vedoucího nebo sekretářky hostitelského ústavu FF MU vytvořen dočasný uživatelský účet, který ho na omezenou dobu oprávní k přístupu k počítačům v multimediálních učebnách (příp. k bezdrátové síti a dalším službám). Žádosti adresujte CIT pomocí požadavkového formuláře nebo při osobní návštěvě. Vygenerované přihlašovací údaje je nutné si vyzvednout osobně.

  Zásady používání techniky

  1. Seznamte se s obsluhou učebny předem, nikoliv až v hodině.
  2. Obsluhu si předem vyzkoušejte také pokaždé, když jste v dané učebně delší dobu neučili nebo když se chystáte tam užívat jinou techniku než obvykle.
  3. Pokud technika nefunguje podle očekávání, použijte návod k učebně nebo volejte službu (viz výše). V žádném případě se nepouštějte do změn zapojení, vysouvání počítačů z katedry apod.
  4. Pokud se při výuce vyskytly potíže nebo máte návrhy na zlepšení služeb, najděte si chvilku a hlaste je CIT. Jestliže se o problému nedozví, nemůže jej řešit.
  5. Potřebujete-li při hodině něco mimořádného, domluvte se předem s pracovníky CIT. Jsou možné i individuální konzultace, vyzkoušení techniky, přítomnost technika na začátku hodiny atp. – pochopitelně v rámci možností CIT. Vždy je lepší domluva a pomoc předem než odstraňování vzniklých problémů a závad při výuce nebo v časové tísni.

  Katalog učeben

  V katalogu učeben se dozvíte vše o technickém vybavení i kapacitě učeben. Nechybí ani fotografie učeben a ovládacích panelů, pro lepší představu. Účelem katalogu je zjednodušit rozvrhování výuky, aby bylo možné vybrat učebnu, která bude po technické stránce vyhovovat potřebám vaší výuky.

  Více o katalogu učeben

  Technická podpora

  CIT zřídil trvalou servisní službu na tel. čísle [54949 1542], která je přítomna až do 20.00 (během období výuky) a pomůže vám problémy v hodině odstranit. Číslo na tuto službu bude k dispozici ve všech multimediálních pracovnách. Lze ovšem použít i jiné způsoby ohlášení problému („studentský posel“, telefonní linky na technika v budově aj.).

  Více o servisní službě

 • O e-learningu na FF

  E-learning neboli elektronická podpora výuky je využíván na různých katedrách a ústavech. V některých předmětech se používá pro sdílení studijních materiálů, odevzdávání úkolů nebo vyplňování testů. Některé předměty na fakultě jsou plně v elektronické formě. Na FF MU jsou k dispozici dva systémy:

  Fakultní systém ELF

  Vznikl historicky dříve. Je založen na mezinárodně rozšířeném systému Moodle a k přístupu do něj slouží jednotné přihlášení MU (primární heslo do IS MU).

  Více o ELFu

  Univerzitní systém LMS IS

  Oficiální systém MU, vyvíjený jako integrální součást IS MU. K jednotlivým e-learningovým aktivitám se dostanete po kliknutí na sekci Učitel, kde najdete jednotlivé sekce. Podrobnosti se dočtete v nápovědě IS MU. 

  K vybraným e-learningovým aktivitám se dostanete přímo v agendě jednotlivých předmětů nebo přes odkaz ELPORTÁL. Další informace zjistíte v nápovědě nebo ELPORTÁLU.

  Více o Elportálu

  V obou systémech platí, že elektronické výukové materiály lze vystavovat všem studentům MU. Možné je také nastavení přístupu hostům a v případě potřeby i konkrétním uživatelům mimo MU.

 • Online výuka

  Některé předměty na fakultě mohou být vyučovány distanční formou. V takovém případě je nutné studenty předem informovat, s jakými nástroji budou pracovat, a který program budete využívat pro vzájemnou komunikaci. Nejčastěji použivaným řešením je Microsoft Teams.

  MS Teams

  Základním nástrojem pro online výuku na MU je program Microsoft Teams, který má každý student a zaměstnanec fakulty přístupný zdarma v rámci balíku programů Office 365. Přestože lze aplikaci používat i v online režimu, při pravidelném používání doporučujeme do počítače nainstalovat desktopovou verzi. Návod k její instalaci naleznete v katalogu IT služeb. 

  Více o instalaci MS Teams

  Další nástroje

  K online výuce je možné použít i další nástroje. U těchto nástrojů ovšem můžeme poskytnout pouze základní podporu (oproti MS Teams, které má na univerzitě lepší zázemí). Mezi další oblíbené nástroje však patří například program Zoom.

  Podrobnější informace o možnostech online výuky i online zkouškách popisujeme na samostatných stránkách na webu fakulty. Vyučujícím doporučujeme tyto materiály projít a pročíst informace, které pro své kurzy potřebují.

  Více o online výuce na FF

 • Webové stránky

  Informace ze svého pracoviště můžete hledat a také zveřejňovat na stránkách univerzity, fakulty, a na stránkách svého ústavu/katedry/semináře.

  Většina webů pracuje s celouniverzitním systémem Umbraco, který umožňuje některá data přebírat z IS MU, Inetu nebo personálního systému Magion. Úpravu některých dat je tedy nutné řešit s osobou, která má k úpravám přístup (většinou ÚVT).

  Fakultní web

  Fakultní stránky má obsahově ve správě Oddělení vnějších vztahů FF, technicky CIT FF. Tyto stránky jsou určeny pro informování veřejnosti i studentů a zaměstnanců fakulty. V případě zájmu sem lze sdílet aktuality z webu pracoviště, které v konečné fázi schvaluje Oddělení vnějších vztahů FF. Problémy s fakultním webem hlaste na adresu webeditora.

  Web ústavu, katedry nebo semináře

  Weby pracovišť má ve správě vždy osoba (nebo více osob), která je k tomu v rámci daného pracoviště pověřena. Úpravy na těchto webech je nutné řešit s nimi. Jestliže nevíte, kdo má stránku vašeho pracoviště ve správě, kontaktujte sekretářku nebo vedoucího tohoto pracoviště, kteří vám v případě potřeby kontakt na správce stránek předají.

  Univerzitní web

  Univerzitní web je ve správě rektorátu MU. Požadavky na úpravy je nutné směřovat na jejich správce

  Další weby

  Kromě výše zmíněných se setkáte také s projektovými weby, weby konferencí atp. Správce těchto webů obvykle můžete nalézt v sekci s kontakty (pokud se na daném webu nachází). Jestliže není možné správce webu dohledat, obraťte se na pracoviště, pod které tento web patří (obvykle možné zjistit z informací na webu).

  Weby mimo celouniverzitní systém Umbraco

  Pro weby používající jiné systémy než Umbraco technickou podporu nezajišťujeme. Před tvorbou webů v jiných systémech proto doporučujeme zvážit, zda není lepší použít systém Umbraco, pro který můžeme podporu zajistit. V případě potřeby můžeme nabídnout také konzultaci, kde se s vámi domluvíme, jestli je pro vaše potřeby systém Umbraco vyhovující nebo nikoli.

  Jak vytvořit nový web

  Možnost vytvoření nového webu nabízí CIT v rámci svých služeb. Součástí této služby je technická podpora, školení a proces nutný k vytvoření webu na serverech MU. Samotnou tvorbu a sazbu obsahu již provádí pracoviště, které o vytvoření webu zažádá.

  Více o tvorbě webů na FF

 • Přístup k počítačům v síti MU

  Vedle počítačů ve svých pracovnách mohou zaměstnanci FF MU používat:

  • v areálu MU přenosné počítače, doma své vlastní počítače. V případě připojení z domova nejste defaultně připojeni do sítě MU, což může způsobit určitá omezení. Problém je možné vyřešit připojením přes VPN, díky němuž bude počítač doma považován za součást sítě MU (více níže v samostatném bodě o VPN).
  • pro prezentaci při výuce učitelské počítače v učebnách
  • počítače v knihovně – lze se přihlásit sekundárním heslem IS MU

  Zodpovědnost za stav SW na počítači

  Stolní počítače

  Operační systém i základní programy jsou na počítače instalovány dálkově, uživatel se přihlašuje pomocí UČO a sekundárního hesla. Uživatel se nemusí starat o aktualizace systému, programů nebo antiviru. O případnou instalaci jiného softwaru, než který je součástí instalace, je obvykle nutné požádat CIT. Uživatel tuto možnost nemá. Pro některé běžně užívané programy je však vlastní instalace umožněna. Informace poskytne opět CIT, nejvýhodnější je využít kontaktního formuláře.

  Notebooky

  Pokud máte ve své správě fakultní notebook, zodpovídáte za jeho stav po stránce bezpečnosti. Pokud si nejste jisti, informujte se v návodech CIT nebo přímo u jeho pracovníků, případně u poučených kolegů. Podrobnosti o připojení notebooku k síti naleznete níže v sekci „Připojení notebooku k síti“.

  Základem údržby notebooku je:

  • Aktualizace (update) operačního systému a aplikací. Je naprosto nezbytné pravidelně kontrolovat a provádět aktualizace odstraňující bezpečnostní i jiné chyby používaných operačních systémů (Windows) a aplikací (MS Office, Firefox, Skype, Chrome atp.).
   Pro produkty firmy Microsoft je nejvhodnější použít nástroj „Automatické aktualizace“ nastavený na doporučený režim „Automaticky“; aplikace jiných dodavatelů často používají podobné systémy kontroly a instalace aktualizací. V případě problémů či nejasností se obraťte na CIT.
  • Antivirový program: Doporučujeme na svém počítači používat antivirový software a pravidelně jej aktualizovat. Na univerzitních počítačích, který spravujeme centrálně, je nainstalovaný program Windows Defender, který pravidelně aktualizujeme.
 • Připojení notebooku k síti

  Připojení kabelem

  Na FF je možnost připojit počítač k síti Eduroam kabelem. Tato možnost je obvykle v kancelářích, kde je zásuvka pro připojení Ethernet kabelu. Defaultně zásuvky nejsou aktivní, pro jejich aktivaci kontaktujte CIT

  Jakmile je zásuvka aktivní, je nutné ve svém počítači provést několik nastavení. Jejich podrobný popis je k dispozici v našem návodu.

  Bezdrátový Eduroam (přes Wi-Fi)

  Eduroam je společný projekt evropských univerzit, které si navzájem „vyměňují“ přihlašovací služby. Student nebo zaměstnanec kterékoli univerzity se tak může připojit k bezdrátové síti na jiné univerzitě (ale také například v knihovnách apod, viz MZK), aniž by musel podnikat jakékoli administrativní nebo technické kroky.

  Více o připojení k síti Eduroam

  Bezdrátová síť MUNI

  Doporučujeme používat přednostně progresivní řešení Eduroam (viz výše).

  Síť MUNI slouží pouze pro připojení v případě, že Eduroam selže. Po připojení budete vyzváni k zadání UČO a sekundárního hesla. Po určité době se ovšem počítač z této sítě odpojí.

  Připojení pro hosty

  Pro hosty z akademické sféry je ideálním řešením Eduroam. Pokud jej využívají na domovské instituci, není třeba podnikat další kroky a měli by u nás mít přístup k internetu zajištěn. V praxi je však vhodné se těchto hostů předem zeptat a ujistit se, že Eduroam skutečně používají a mají jej na svém notebooku nastaven.

  Čekáte-li hosty z jiných typů institucí, je třeba se předem spojit s CIT a vyžádat si zřízení časově omezených hostovských účtů a hesel. Těmi se pak hosté budou hlásit k síti Eduroam (svoje GuestID vloží místo UČO).

  Více o sítích na MU

 • Jak a kdy používat VPN

  Virtuální síť Masarykovy univerzity umožňuje „uznat“ libovolný počítač oprávněné osoby (notebook, domácí PC) za součást sítě MU. Hlavní využití tedy má při připojování z domácího počítače.

  Co získám připojením přes VPN?

  • přístup k informačním zdrojům, které má MU předplacené (databáze textů, odborných článků apod.)
  • možnost připojování disků
  • správnou funkci některých aplikací a služeb omezených jen na MU nebo FF MU
  • zvýšení bezpečnosti vašeho síťového provozu

  Více o VPN + návod na připojení

 • Tisk na FF

  Tisk, kopírování a skenování si obvykle zajišťují ústavy na vlastních zařízeních a hradí jejich spotřební materiál. Kromě toho je v provozu systém fakultních kopírek určených zaměstnancům, informace mají sekretářky pracovišť. Obvykle se nachází jedna tato multifunkční tiskárna na pracovišti (budovy A, B, C a D). Přístup má vždy zaměstnanec pracoviště k tiskárně, která je jeho pracovišti přiřazena. Tyto přístupy uděluje CIT FF.

  Více o tisku pro zaměstnance

 • Přístup do budov a učeben

  Učebny mají přístup omezen přístupovým systémem. Přístupy se ověřují přiložením karty ISIC, ITIC nebo zaměstnanecké karty ke snímači. V některých budovách se půjčují klíče od učeben na vrátnici (především pro zaměstnance).

  Přístupy do týmových studoven také využívají zabezpečení pomocí karet ISIC/ITIC.

  Více o přístupech

 • Nákupy techniky (hardwaru)

  Síťovou infrastrukturu, rozsáhlejší celky (učebny) a náročnější specializované technologie zajišťuje ze svého rozpočtu nebo z grantů fakulta nebo přímo MU. Pokud vznikne potřeba nové technologie nebo speciálního zařízení na některém ústavu, je vhodné se poradit s CIT.

  Více o konzultaci techniky

 • Nákupy softwaru a SW řešení

  Operační systém

  Při nákupu počítače se automaticky nakupuje také operační systém Windows, takže jeho cena je součástí ceny PC.

  • Lze však provozovat i operační systém Linux, a bude-li na daném počítači užíván výhradně, lze od nákupu Windows upustit. Pro potřeby kontroly legálnosti SW je vhodné si tyto případy výslovně evidovat. U jiných OS než Windows je ovšem nutné počítat s tím, že CIT neposkytuje jeho podporu a uživatelé si jej tedy musí spravovat sami.
  • V případě, že na stávajícím počítači provádíme upgrade (přechod na vyšší verzi Windows, obvykle z bezpečnostních důvodů), řeší se úhrada za upgrade v rámci smlouvy Select, viz další bod.

  Ostatní produkty Microsoft

  MU má s firmou uzavřenu smlouvu Select, která je založena na souhrnné platbě za počet licencí podle počtu nainstalovaných programů/součástí. SW vám tedy mohou nainstalovat pracovníci CIT a současně provedou záznam o „odběru“ daného programu (např. MS Word, celého MS Office apod.). Při pravidelném zúčtování je pak příslušný díl přeúčtován k pracovišti. Upozorňujeme, že v případě smlouvy Select nejde o hromadnou „site licence“, která by se vztahovala na neomezený počet instalací.

  Antivirové programy

  Podmínkou pro užívání univerzitní sítě je nainstalovaný antivirový software. Na počítačích a noteboocích v centrální správě fakulty v tuto chvíli používáme Windows Defender.

  Pokud se k univerzitní síti připojujete i z osobních notebooků, je nainstalovaný antivirový software taktéž podmínkou!

  Jiné programy

  FF MU má zakoupeny hromadné licence na některé produkty, proto je před nákupem SW třeba se poradit s CIT. Ostatní SW nakupují pracoviště sama, CIT k tomu opět nabízí konzultace nebo možnost zprostředkování. Zodpovědnost za to, že na počítačích na pracovišti není provozován nelegální software, je na uživatelích jednotlivých PC a na vedoucích pracovišť (s tím, že pro nejběžnější programy firmy Microsoft nemusí pracoviště řešit jeho evidenci, pokud všechny instalace provádějí prostřednictvím CIT).

  Instalace dalšího softwaru

  Každý zaměstnanec FF MU má na stolním počítači nebo centrálně spravovaném notebooku tzv. Centrum softwaru (ikonka by měla být dostupná na ploše). V tomto rozhraní máte možnost doinstalovat některé programy, které na počítači nejsou defaultně nainstalovány, ale patří mezi nabídku běžně používaných programů. Tyto je možné instalovat bez nutnosti zásahu technika CIT. Teprve v momentě, kdy potřebujete doinstalovat software, který se v nabídce nenachází, je nutné CIT kontaktovat.

  Návod k instalaci přes Centrum softwaru

  Více o softwaru na FF

 • Natáčení přednášek a vzdělávacích videí

  Fakulta má k dispozici nahrávací studio určené primárně k natáčení vzdělávacích videí. Dále jsou v mnoha učebnách k dispozici záznamová zařízení, která lze využít k natočení přednášky, která se následně uloží do systému Medial. Služby spojené s natáčením má na starost Videostudio CIT FF.

  Více o službách videostudia

 • Ediční činnost

  Fakulta vydává monografie v edici Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a řadu odborných časopisů. CIT zajišťuje přípravu a realizaci edičního plánu, administraci vydávání a sazbu publikací.

  Více o ediční činnosti na FF

 • Zálohování dat

  Pracovníci CIT dokáží vyřešit mnoho problémů, se ztracenými daty je však vždy velká potíž. Nezapomínejte proto svá data pravidelně zálohovat, ať už používáte počítač v kanceláři nebo pracovní notebook. Pokud ještě k zálohování dat žádné úložiště nepoužíváte, doporučujeme k tomuto účelu využít službu OneDrive pro firmy (součást Microsoft Office 365). Jestliže potřebujete na pracovišti společná data, konzultujte možnosti s CIT.

 • Pravidla a připomínky

  Pravidla

  Užívání výpočetní techniky a provoz na síti se řídí směrnicemi o používání informačních technologií, schválených rektorem MU. Dokumenty k těmto směrnicím najdete v sekci dokumenty.

  Zobrazit směrnice k používání IT

  Za oblast IT zodpovídá na FF MU proděkan pro IT, na úrovni MU je mu nadřízen prorektor pro IT.

  Připomínky

  Budeme rádi, když nás upozorníte na jakékoli nedostatky, nebo nám sdělíte náměty na další vylepšení našich služeb, nejlépe prostřednictvím formuláře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.