Centrum informačních technologií
Služby pro studenty

 • Na co nezapomenout, když začínám studovat...

  • pročíst si podrobně následující body a postupně podle potřeby ostatní informace v celé této sekci
  • změnit si primární heslo pro IS MU
  • změnit nebo zřídit si sekundární heslo
  • seznámit se s pravidly užívání sítě (nepodceňujte je, jejich nedodržování vede k vážným postihům!)
  • nechat se vyfotografovat pro IS MU
  • upřesnit v IS MU své osobní údaje a uživatelsky se s IS MU seznámit
  • pro poštu mail.muni.cz si zvolit vhodnou přezdívku
  • vyzkoušet si přístup do fakultní a Celouniverzitní počítačové studovny
  • vyzkoušet si připojení notebooku
  • seznámit se s knihovními katalogyelektronickými informačními zdroji nabízenými na MU
  • pokud se připojujete k fakultní (univerzitní) síti ze soukromého notebooku, dbejte o jeho pravidelnou aktualizaci (operační systém, antivir/antimalware atp., aplikace), abyste nebyli ohroženi sami, ale ani neohrožovali jiné

   

 • Kam jít, když mám problém s IT?

  FF nabízí studentům několik služeb z oblasti IT. Pokud nepomůže nic z níže popsaných postupů, vždy je ještě možnost stavit se za námi osobně. Sídlíme ve 3. nadzemním podlaží budovy B1 v areálu Arna Nováka 1.

   

 • Jak na IS MU

  Žádný student MU se neobejde bez ISu – Informačního systému, kde najdete většinu důležitých informací týkajících se studia, známkování, podrobnosti o zkouškách, registrace předmětů a mnoho dalšího. Přestože se ale říká „IS není složitý, je jen hodně obsáhlý“, může i tady nastat problém, se kterým si nebudete vědět rady. Pokud k tomu dojde, můžete nahlédnout do nápovědy nebo kontaktovat IS-technika:

  Heslo do IS MU

  U zápisu jste dostali lístek s primárním heslem pro vstup do Osobní administrativy IS MU a s tzv. sekundárním heslem, které slouží k přístupu k dalším službám, např. do počítačů ve studovnách/knihovně, do fakultního e-learningového systému apod. Obě hesla si v IS MU co nejdříve změňte a nikomu je nesdělujte.
  Hesla na FF MU přiděluje studijní oddělení.

  Změnit heslo do IS MU

  Zapomněli jste heslo?

  Heslo si můžete nechat vygenerovat nové u našich techniků. Podrobnosti o tom, jak v takovém případě postupovat najdete v popisu služby na následujícím odkaze:

  Více o primárním a sekundárním hesle

  IS technička

  Na FF působí IS-technička. Její hlavní pracovní náplní je sice podpora IS MU na straně administrativy a vyučujících. Se svými problémy s IS MU se na ni však můžete obrátit i vy. Nejdříve se ale pokuste vyřešit je s pomocí nápovědy či kolegů.

   

 • Kde si vyzvednu e-maily?

  Na FF MU se setkáte především s těmito e-mailovými schránkami:

  Schránka mail.muni.cz

  Každému studentovi i pracovníkovi MU je automaticky zřízena „povinná“ adresa ve tvaru UČO@mail.muni.cz. Tu také najde ten, kdo si vás vyhledá prostřednictvím IS MU (UČO je univerzitní číslo osoby, které jste obdrželi a které je vhodné si zapamatovat). Tato poštovní schránka je oficiálním komunikačním prostředkem v rámci MU, proto ji doporučujeme pravidelně číst, aby Vám nic důležitého neuniklo.

  Místo UČO může být v univerzitní adrese použita přezdívka, kterou si můžete nastavit zde (budete požádáni o přístupové heslo do IS MU).

  Zapomněli jste heslo?

  Jestliže jste zapomněli heslo, můžete si jej změnit nebo pokud nemáte k účtu již žádný přístup, je nutné kontaktovat správce CIT.

  Více o službě Více o obnově přístupu

  Schránka muni.cz

  Univerzitní schránka ve službě Office 365 – tuto schránku doporučujeme nastavit a používat jako výchozí, protože služby a nástroje Office 365 (zkráceně „O365“) budete během studia aktivně používat. 

  Také schránka v O365 je Vám zřízena automaticky, adresa má základní tvar UČO@muni.cz. Ve výchozím nastavení je tato schránka považována za sekundární, nastavení priority schránek ovšem můžete z pozice uživatele změnit.

  Schránka v O365 má kapacitu 100 GB a základním prostředkem pro přístup k ní je aplikace Outlook na PC, v mobilu nebo na webu. Pošta je uložena na serverech firmy Microsoft v EU na základě smlouvy mezi MU a Microsoftem.

  Doporučení: Poštu ze schránky mail.muni.cz si přesměrujte do schránky muni.cz – budete tak mít veškerou univerzitní poštu na jednom místě, pohodlně dostupnou z libovolného zařízení. Detaily nastavení získáte po kliknutí na tlačítko níže.

  @phil.muni.cz

  V odůvodněných případech si mohou studenti FF MU požádat o zřízení schránky @phil.muni.cz, podobně jako ji mají zaměstnanci fakulty.

  Identifikovatelnost: Počítejte s tím, že pro oficiální komunikaci s fakultou (s děkanátem, a podle uvážení ústavů a učitelů i s nimi) je třeba užívat identifikovatelnou adresu (mail.muni.cz nebo muni.cz); z jiných adres se může vaším jménem ozývat kdokoliv.

  Více o e-mailových službách na MU

   

 • Zásady kyberbezpečnosti

  Virtuální prostředí je plné nástrah v podobě počítačových virů a útočníků, kteří chtějí obvykle ukrást osobní data nebo od Vás získat peníze. Z tohoto důvodu je důležité, abyste měli alespoň základní znalosti v oblasti kyberbezpečnosti, kterými Vás provede například online kurz Kyberkompas, navržený odborníky z CSIRT-MU, a který je dostupný zdarma. Důrazně doporučujeme tento kurz absolvovat, abyste v budoucnu předešli veškerým rizikům, s nimiž se můžete při studiu setkat. Vysoká rizika se totiž vyskytují i při běžné rutinní činnosti jako je čtení e-mailů.

  Přejít do kyberkompasu

 • O e-learningu na FF

  E-learning, neboli elektronická podpora výuky je využívána na různých katedrách a ústavech. V některých předmětech je využíván pro sdílení studijních materiálů, odevzdávání úkolů nebo vyplňování testů. Dále na fakultě máme předměty, které jsou plně v elektronické formě. Na FF MU používáme primárně dva sytémy:

  Fakultní systém ELF

  Vznikl historicky dříve. Je založen na mezinárodně rozšířeném systému Moodle a k přístupu do něj slouží jednotné přihlášení MU (primární heslo do IS MU).

  Přejít do ELFu

  Univerzitní systém LMS IS

  Oficiální systém MU, vyvíjený jako integrální součást IS MU. K jednotlivým e-learningovým aktivitám se dostanete po kliknutí na Student, najdete je v sekci Výuka.

  Systém ELF má na starost Kancelář e-learningu CIT, která poskytuje mimo jiné technickou podporu tohoto systému a další služby.

  Více o Kanceláři E-learningu

   

 • Nástroje pro online výuku

  Některé předměty na fakultě mohou být vyučovány distanční formou. V takovém případě vyučující předem informuje studenty, jaké nástroje budou pro komunikaci využívat. Nejčastěji používaným nástrojem je MS Teams.

  MS Teams

  Základním nástrojem pro online výuku na MU je program Microsoft Teams, který má každý student a zaměstnanec fakulty přístupný zdarma v rámci balíku programů Office 365. Přestože lze aplikaci používat i v online režimu, při pravidelném používání doporučujeme do počítače nainstalovat desktopovou verzi. Návod k její instalaci naleznete v katalogu IT služeb. 

  Více o instalaci MS Teams

  Více informací o online výuce shrnujeme na samostatné stránce, kde obsah průběžně aktualizujeme.

  Více o online výuce

 • Jaké jsou weby fakulty a univerzity?

  Pro vaši orientaci jsou důležité stránky univerzityfakulty a stránky ústavů, kateder a seminářů, na kterých studujete.

  POZOR: Pro podrobnosti o vašich oborech (tj. informace o státnicích, aktuality z ústavu aj.) je lepší sledovat weby konkrétního ústavu nebo katedry, zatímco obecnější informace o dění na fakultě se dozvíte na fakultním webu.

  Provoz webů v systému Umbraco zajišťuje Ústav výpočetní techniky MU. Technickou podporu a případné školení v práci s tímto systémem poskytuje CIT.

  Podrobnosti o IT na univerzitě najdete na it.muni.cz.

   

 • Přístup k počítačům a k síti

  Studenti FF MU mohou bezplatně používat počítače v Ústřední knihovně FF MU. K přihlášení k počítači je nutné zadat své UČO a sekundární heslo.

  Ústřední knihovna FF MU: je vybavena 73 ks počítačů. Většina poskytuje plný přístup k internetu, 4 jsou vyhrazeny k prohlížení katalogu knihovny.

  Celouniverzitní počítačová studovna: budova na Komenského nám. 2 (přes 100 počítačů, non-stop provoz). 

  Více o PC studovnách

  Další možnosti přístupu k počítačům:

  • na některých ústavech/katedrách počítače v ústavních studovnách apod.
  • na kolejích je možnost připojení vlastního počítače
  • možnost připojení vlastního notebooku do univerzitní sítě – viz další bod.

   

 • Jak připojit vlastní notebook

  Bezdrátová síť EDUROAM

  Eduroam je společný projekt evropských univerzit, které si navzájem „vyměňují“ přihlašovací služby. Student nebo zaměstnanec kterékoli univerzity se tak může připojit k bezdrátové síti na jiné univerzitě (ale také například v knihovnách apod, viz MZK), aniž by musel podnikat jakékoli administrativní nebo technické kroky.

  Bezdrátová síť MUNI

  Doporučujeme používat přednostně progresivní řešení Eduroam (viz výše).

  Síť MUNI slouží pouze pro připojení v případě, že Eduroam selže. Po připojení budete vyzváni k zadání UČO a sekundárního hesla. Po určité době se ovšem počítač z této sítě odpojí.

  Více o připojení k bezdrátové síti

    

 • Jak a kdy používat VPN

  Virtuální síť Masarykovy univerzity umožňuje „uznat“ libovolný počítač oprávněné osoby (notebook, domácí PC) za součást sítě MU. Hlavní využití tedy má při připojování z domácího počítače.

  Co získám připojením přes VPN?

  • přístup k informačním zdrojům, které má MU předplacené (databáze textů, odborných článků apod.)
  • možnost připojování disků
  • správnou funkci některých aplikací a služeb omezených jen na MU nebo FF MU
  • zvýšení bezpečnosti vašeho síťového provozu

  VPN je třeba na počítač nejprve nainstalovat. Při dalších užitích ji pak už jen spustíte poklepáním na ikonu OpenVPN, která se po nainstalování programu objeví vpravo dole na liště Windows. Na ikonu kliknete pravým tlačítkem myši, zvolíte „Connect“ a zadáte své UČO a sekundární heslo. Tím je počítač plnohodnotně připojen jako počítač sítě MU. Odpojit jej lze opět přes ikonu na liště.

  Více o VPN + návod na připojení

   

 • Aktualizace OS a aplikací

  Ve vlastních počítačích je nezbytné pravidelně kontrolovat a provádět aktualizace odstraňující bezpečnostní i jiné chyby používaných operačních systémů a aplikací.

  Pro produkty firmy Microsoft je nejlépe použít nástroj „Windows Update“. Aplikace jiných dodavatelů často používají podobné systémy kontroly a instalace aktualizací. V případě problémů či nejasností se obraťte na CIT FF.

  U fakultních počítačů provádí tato nastavení jejich správci a CIT FF.

  Více o softwaru v učebnách FF

   

 • Kde můžu tisknout, skenovat a kopírovat?

  Stránky se k vytištění odesílají do společné tiskové fronty a vytisknout si je můžete na kterékoliv veřejné tiskárně přiložením své karty ISIC. Platba se prostřednictvím této karty odečítá ze SUPO účtu, na kterém musíte mít uloženou určitou částku. Podobným způsobem funguje kopírování a skenování, avšak v případě skenování neplatíte nic.

  Přehledný návod na vlastní tisk, kopírování a skenování je vyvěšen u jednotlivých tiskáren.

  Více o tisku na MU

   

 • O přístupech do učeben a budov

  Učebny mají přístup omezen přístupovým systémem. Přístupy se ověřují přiložením karty ISIC, ITIC nebo zaměstnanecké karty ke snímači. V některých budovách se půjčují klíče od učeben na vrátnici (především pro zaměstnance).

  Přístupy do týmových studoven také využívají zabezpečení pomocí karet ISIC/ITIC.

   

  Více o přístupech

 • O dalších službách CIT

  Služeb spojených s informačními technologiemi stále přibývá a dochází k jejich rychlým změnám. Uvítáme upozornění na případy, kdy naše návody zůstávají pozadu nebo jsou nesprávné, i informace o vašich potřebách.
  Mezi další naše služby patří například:

   • Digitální knihovna FF MU – projekt zpřístupňující studentům, zaměstnancům, ale i širší veřejnosti publikace, které vyšly na FF MU.
   • Humanitní vědy dokořán je platforma, poskytující zdarma online kurzy z oblasti humanitních a společenských věd. Využívat je mohou jak studenti MU tak studenti středních škol a jiná veřejnost.
   • Nahrávací studio – Videostudio CIT FF MU provozuje studio určené pro pořízení audio a video záznamů. Studio je vybavené moderní nahrávací technikou a softwarem pro profesionální zpracování materiálů.

    Studentům je studio k dispozici výhradně pro studijní nebo výzkumné projekty, na kterých se podílejí na Masarykově univerzitě. V případě potřeby využití studia je nutné, aby o to zažádal vyučující nebo jiný zaměstnanec fakulty zapojený do daného projektu.

    Více o podmínkách využití studia zde. Pro rezervaci studia a/nebo v případě dotazů kontaktujte zaměstnance Videostudia CIT FF.

 • Pravidla a připomínky

  Pravidla

  Užívání výpočetní techniky a provoz na síti se řídí směrnicemi o používání informačních technologií, schválených rektorem MU. Dokumenty k těmto směrnicím najdete v sekci dokumenty.

  Zobrazit směrnice k používání IT

  Za oblast IT zodpovídá na FF MU proděkan pro IT, na úrovni MU je mu nadřízen prorektor pro IT.

  Připomínky

  Budeme rádi, když nás upozorníte na jakékoli nedostatky, nebo nám sdělíte náměty na další vylepšení našich služeb, nejlépe prostřednictvím formuláře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.