Centrum informačních technologií
Služby pro studenty

 • Na co nezapomenout, když začínám studovat...

  • pročíst si podrobně následující body a postupně podle potřeby ostatní informace v celé této sekci
  • změnit si primární heslo pro IS MU
  • změnit nebo zřídit si sekundární heslo
  • seznámit se s pravidly užívání sítě (nepodceňujte je, jejich nedodržování vede k vážným postihům!)
  • nechat se vyfotografovat pro IS MU
  • upřesnit v IS MU své osobní údaje a uživatelsky se s IS MU seznámit
  • pro poštu mail.muni.cz si zvolit vhodnou přezdívku
  • vyzkoušet si přístup do fakultní a Celouniverzitní počítačové studovny
  • vyzkoušet si připojení notebooku
  • seznámit se s knihovními katalogyelektronickými informačními zdroji nabízenými na MU
  • pokud se připojujete k fakultní (univerzitní) síti ze soukromého notebooku, dbejte o jeho pravidelnou aktualizaci (operační systém, antivir/antimalware atp., aplikace), abyste nebyli ohroženi sami, ale ani neohrožovali jiné

   

 • Kam jít, když mám problém s IT?

  FF nabízí studentům několik služeb z oblasti IT. Pokud nepomůže nic z níže popsaných postupů, vždy je ještě možnost stavit se za námi osobně. Sídlíme ve 3. nadzemním podlaží budovy B1 v areálu Arna Nováka 1.

   

 • Jak na IS MU

  Žádný student MU se neobejde bez ISu – Informačního systému, kde najdete většinu důležitých informací týkajících se studia, známkování, podrobnosti o zkouškách, registrace předmětů a mnoho dalšího. Přestože se ale říká „IS není složitý, je jen hodně obsáhlý“, může i tady nastat problém, se kterým si nebudete vědět rady. Pokud k tomu dojde, můžete nahlédnout do nápovědy nebo kontaktovat IS-technika:

  Heslo do IS MU

  U zápisu jste dostali lístek s primárním heslem pro vstup do Osobní administrativy IS MU a s tzv. sekundárním heslem, které slouží k přístupu k dalším službám, např. do počítačů ve všech veřejných pracovnách, do fakultního e-learningového systému apod. Obě hesla si v IS MU co nejdříve změňte a nikomu je nesdělujte.
  Správcem práv pro FF, který vám může přidělit heslo do IS MU je Ing. Zdeněk Kubík.

  IS technička

  Na FF působí IS-technička. Její hlavní pracovní náplní je sice podpora IS MU na straně administrativy a vyučujících. Se svými problémy s IS MU se na ni však můžete obrátit i vy. Nejdříve se ale pokuste vyřešit je s pomocí nápovědy či kolegů.

   

 • Kde si vyzvednu e-maily?

  Schránka mail.muni.cz

  Každému studentovi i pracovníkovi MU je automaticky zřízena „povinná“ adresa ve tvaru UČO@mail.muni.cz. Tu také najde ten, kdo si vás vyhledá prostřednictvím IS MU (UČO je univerzitní číslo osoby, které jste obdrželi a které je vhodné si zapamatovat).

  Více o službě

  Schránka phil.muni.cz

  Jako hlavní schránku lze zvolit schránku na libovolném poštovním serveru, anebo schránku (poštovní účet) na fakultním serveru mail.phil.muni.cz (vaše adresa pak bude login@phil.muni.cz), kterou vám na požádání zřídí CIT FF. Stačí napsat do požadavkového formuláře, kde v ideálním případě zadejte univerzitní email (tzn. UČO@mail.muni.cz), kvůli snažší identifikovatelnosti.

  Více o službě

  Pošta v O365

  Jednou ze služeb Microsoft Office 365 (dále jen O365), které mohou zaměstnanci FF bezplatně využít, je správa elektronické pošty. Výchozí, automaticky vytvořená adresa pro e-mailovou schránku uživatele v O365 je UČO@muni.cz.

  Poštovní zprávy v této schránce jsou uloženy v tzv. cloudu, tj. ve vzdáleném úložišti poskytovatele služby. Základním nástrojem pro práci s e-mailovou schránkou v O365 je program Outlook, který má vedle klasické aplikace pro PC také podobu klienta spouštěného ve webovém prohlížeči.

  E-mailovou schránku v O365 lze také použít ke kompletní správě fakultní schránky jmeno@phil.muni.cz – v tom případě je namísto výchozí adresy (uco@muni.cz) pro příjem i odesílání pošty automaticky používána fakultní adresa (jmeno@phil.muni.cz), pošta je však fyzicky uložena v prostředí O365. Pokud máte o tuto službu zájem, napište nám – vaši dosavadní poštu přesuneme z fakultního serveru do O365 a provedeme potřebná nastavení.

  Mezi výhody pošty v O365 patří možnost nastavit si automatickou odpověď v době nepřítomnosti sám/sama bez nutnosti psát správcům poštovního serveru.

  Můžete samozřejmě užívat paralelně více adres. V každém případě dbejte, abyste tu, kterou budete používat pro školní účely, pravidelně četli a aby byla funkční a nepřeplněná.
  Identifikovatelnost: Počítejte s tím, že při oficiální komunikaci s fakultou (s děkanátem, a podle uvážení ústavů a učitelů i s nimi) je třeba užívat identifikovatelnou adresu (mail.muni.cz nebo phil.muni.cz); z jiných adres se může vaším jménem ozývat kdokoliv.
  Adresu na svoji hlavní poštovní schránku je také vhodné uvést mezi svými kontaktními údaji v IS MU.

   

 • O e-learningu na FF

  E-learning, neboli elektronická podpora výuky je využívána na různých katedrách a ústavech. V některých předmětech je využíván pro sdílení studijních materiálů, odevzdávání úkolů nebo vyplňování testů. Dále na fakultě máme předměty, které jsou plně v elektronické formě. Na FF MU používáme primárně dva sytémy:

  Fakultní systém ELF

  Vznikl historicky dříve. Je založen na mezinárodně rozšířeném systému Moodle a k přístupu do něj slouží sekundární heslo z IS MU. 

  Více o ELFu

  Univerzitní systém LMS IS

  Oficiální systém MU, vyvíjený jako integrální součást IS MU. K jednotlivým e-learningovým aktivitám se dostanete po kliknutí na Student, najdete je v sekci Výuka.

  Systém ELF má na starost Kancelář e-learningu CIT, která poskytuje mimo jiné technickou podporu tohoto systému a další služby.

  Více o Kanceláři E-learningu

   

 • Jaké jsou weby fakulty a univerzity?

  Pro vaši orientaci jsou důležité stránky univerzityfakulty a stránky ústavů, kateder a seminářů, na kterých studujete.

  POZOR: Pro podrobnosti o vašich oborech (tj. informace o státnicích, aktuality z ústavu aj.) je lepší sledovat weby konkrétního ústavu nebo katedry, zatímco obecnější informace o dění na fakultě se dozvíte na fakultním webu.

  Provoz webů v systému Umbraco zajišťuje Ústav výpočetní techniky MU. Technickou podporu a případné školení v práci s tímto systémem poskytuje CIT.

  Podrobnosti o IT na univerzitě najdete na it.muni.cz.

   

 • Přístup k počítačům a k síti

  Studenti FF MU mohou bezplatně používat počítače v Ústřední knihovně FF MU. K přihlášení k počítači je nutné zadat své UČO a sekundární heslo.

  Ústřední knihovna FF MU: je vybavena 73 ks počítačů. Většina poskytuje plný přístup k internetu, 4 jsou vyhrazeny k prohlížení katalogu knihovny.

  Celouniverzitní počítačová studovna: budova na Komenského nám. 2 (přes 100 počítačů, non-stop provoz). 

  Více o PC studovnách

  Další možnosti přístupu k počítačům:

  • na některých ústavech/katedrách počítače v ústavních studovnách apod.
  • na kolejích je možnost připojení vlastního počítače
  • možnost připojení vlastního notebooku do univerzitní sítě – viz další bod.

   

 • Jak připojit vlastní notebook

  Bezdrátová síť EDUROAM

  Eduroam je společný projekt evropských univerzit, které si navzájem „vyměňují“ přihlašovací služby. Student nebo zaměstnanec kterékoli univerzity se tak může připojit k bezdrátové síti na jiné univerzitě (ale také například v knihovnách apod, viz MZK), aniž by musel podnikat jakékoli administrativní nebo technické kroky.

  Bezdrátová síť MUNI

  Doporučujeme používat přednostně progresivní řešení Eduroam (viz výše).

  Síť MUNI slouží pouze pro připojení v případě, že Eduroam selže. Po připojení budete vyzváni k zadání UČO a sekundárního hesla. Po určité době se ovšem počítač z této sítě odpojí.

  Více o připojení k bezdrátové síti

    

 • Jak a kdy používat VPN

  Virtuální síť Masarykovy univerzity umožňuje „uznat“ libovolný počítač oprávněné osoby (notebook, domácí PC) za součást sítě MU. Hlavní využití tedy má při připojování z domácího počítače.

  Co získám připojením přes VPN?

  • přístup k informačním zdrojům, které má MU předplacené (databáze textů, odborných článků apod.)
  • možnost připojování disků
  • správnou funkci některých aplikací a služeb omezených jen na MU nebo FF MU
  • zvýšení bezpečnosti vašeho síťového provozu

  VPN je třeba na počítač nejprve nainstalovat. Při dalších užitích ji pak už jen spustíte poklepáním na ikonu OpenVPN, která se po nainstalování programu objeví vpravo dole na liště Windows. Na ikonu kliknete pravým tlačítkem myši, zvolíte „Connect“ a zadáte své UČO a sekundární heslo. Tím je počítač plnohodnotně připojen jako počítač sítě MU. Odpojit jej lze opět přes ikonu na liště.

  Více o VPN + návod na připojení

   

 • Aktualizace OS a aplikací

  Ve vlastních počítačích je nezbytné pravidelně kontrolovat a provádět aktualizace odstraňující bezpečnostní i jiné chyby používaných operačních systémů a aplikací.

  Pro produkty firmy Microsoft je nejlépe použít nástroj „Windows Update“. Aplikace jiných dodavatelů často používají podobné systémy kontroly a instalace aktualizací. V případě problémů či nejasností se obraťte na CIT FF.

  U fakultních počítačů provádí tato nastavení jejich správci a CIT FF.

  Více o softwaru v učebnách FF

   

 • Kde můžu tisknout, skenovat a kopírovat?

  Stránky se k vytištění odesílají do společné tiskové fronty a vytisknout si je můžete na kterékoliv veřejné tiskárně přiložením své karty ISIC. Platba se prostřednictvím této karty odečítá ze SUPO účtu, na kterém musíte mít uloženou určitou částku. Podobným způsobem funguje kopírování a skenování, avšak v případě skenování neplatíte nic.

  Přehledný návod na vlastní tisk, kopírování a skenování je vyvěšen u jednotlivých tiskáren.

  Více o tisku na MU

   

 • O přístupech do učeben a budov

  Učebny mají přístup omezen přístupovým systémem. Přístupy se ověřují přiložením karty ISIC, ITIC nebo zaměstnanecké karty ke snímači. V některých budovách se půjčují klíče od učeben na vrátnici (především pro zaměstnance).

  Přístupy do týmových studoven také využívají zabezpečení pomocí karet ISIC/ITIC.

   

  Více o přístupech

 • O dalších službách CIT

  Služeb spojených s informačními technologiemi stále přibývá a dochází k jejich rychlým změnám. Uvítáme upozornění na případy, kdy naše návody zůstávají pozadu nebo jsou nesprávné, i informace o vašich potřebách.
  Mezi další naše služby patří například:

   • Digitální knihovna FF MU – projekt zpřístupňující studentům, zaměstnancům, ale i širší veřejnosti publikace, které vyšly na FF MU.
   • Humanitní vědy dokořán je platforma, poskytující zdarma online kurzy z oblasti humanitních a společenských věd. Využívat je mohou jak studenti MU tak studenti středních škol a jiná veřejnost.
   • Nahrávací studio – Audiovizuální centrum CIT FF MU provozuje studio určené pro pořízení audio a video záznamů. Studio je vybavené moderní nahrávací technikou a softwarem pro profesionální zpracování materiálů.

    Studentům je studio k dispozici výhradně pro studijní nebo výzkumné projekty, na kterých se podílejí na Masarykově univerzitě. V případě potřeby využití studia je nutné, aby o to zažádal vyučující nebo jiný zaměstnanec fakulty zapojený do daného projektu.

    Více o podmínkách využití studia zde. Pro rezervaci studia a/nebo v případě dotazů kontaktujte zaměstnance Audiovizuálního centra.

 • Pravidla a připomínky

  Pravidla

  Užívání výpočetní techniky a provoz na síti se řídí směrnicemi rektora. Dokumenty k těmto směrnicím najdete v sekci dokumenty.

  Za oblast IT zodpovídá na FF MU proděkan pro IT, na úrovni MU je mu nadřízen prorektor pro IT.

  Připomínky

  Budeme rádi, když nás upozorníte na jakékoli nedostatky, nebo nám sdělíte náměty na další vylepšení našich služeb, nejlépe prostřednictvím formuláře.