Centrum informačních technologií
Filozofické fakulty

Sekretariát

Tel.: (+420) 549 497 185
E-mail: cit@phil.muni.cz

 

Adresa

Filozofická fakulta
Arna Nováka 1, 602 00 Brno

Ukázat na mapě

 

Servisní linka

Tel.: (+420) 549 491 542

 

Naši zaměstnanci

Mgr. Daniel Mikšík

vedoucí centra – Centrum informačních technologií

telefon: 549 49 1507, 777 111 651
e‑mail:

Agenda

 • vedení pracoviště

Petra Boráková

Administrativa

telefon: 549 49 7185
e‑mail:

Agenda

 • Administrativní činnosti
 • Mobilní telefonie – zřizování a změny služeb podle rámcové smlouvy
 • Technická příprava tisku publikací 

Petr Čučka, DiS.

Správa a uživatelská podpora pokročilých AV technologií

telefon: 549 49 7174, 777 364 127
e‑mail:

Agenda

 • Správa a uživatelská podpora pokročilých AV technologií - učebny v budovách A, B1, B2 

Josef Habrovec

Technik ICT

telefon: 549 49 3723, 777 356 059
e‑mail:

Agenda

 • Konzultace a podpora v oblasti MS Windows, MS Office, AV programů a uživatelských aplikací
 • Technická péče o audiovizuální techniku
 • Telefonie – zřizování, změny, zapojení telefonních klapek
 • Podpora uživatelů
 • Mobilní telefonie – zástupce 

Mgr. Ludmila Horáková

Koordinátor e-learningu

telefon: 549 49 5223, 776 719 337
e‑mail:

Agenda

Koordinace týmu podpory e-learningu a vzdělávacích technologií na FF MU v těchto oblastech:

 1. Administrace a vývoj fakultního e-learningoveho systému ELF
 2. Komplexní uživatelská podpora (včetně metodiky) pro fakultní e-learningovýsystém ELF
 3. Administrace a rozvoj Stipendijního programu rozvoje e-learningu na FF MU
 4. Podpora mobilních technologií v akademické praxi 

Mgr. Vendula Hromádková

Odborný pracovník

telefon: 549 49 6262, 731 517 021
e‑mail:

Agenda

 • Administrace vydávání publikací v edici Spisy FF MU
 • Konzultace k nakladatelským smlouvám při vydávání publikací mimo Nakladatelství MU
 • Zástupce pro agendy RIV a RUV (primárně v gesci VaV)
 • Metodické zajištění a kordinace digitalizačních prací a tvorby digitální knihovny

Mgr. Jakub Jarina

Odborný pracovník

telefon: 549 49 5482, 770 170 955
e‑mail:

Agenda

 • Koordinace sekce uživatelské podpory v týmu podpory e-learningu a vzdělávacích technologií na FF MU.
 • Technická a metodická podpora uživatelům e-learningových systémů FF MU (fakultní e learningový systém ELF, knihovna médií Medial).
 • Tvorba a údržbu dokumentace a návodů pro uživatele e-learningových systémů a technického vybavení učeben FF MU.

Mgr. Vlastimil Krejčíř

Odborný pracovník

telefon: 549 49 3872
e‑mail:

Agenda

Ing. Zdeněk Kubík

Odborný pracovník

telefon: 549 49 4475, 777 356 057
e‑mail:

Agenda

 • Podpora IS MU
 • Konzultace a podpora v oblasti MS Windows, MS Office, AV programů a uživatelských aplikací
 • Podpora uživatelů
 • Správa kamerových systémů CCTV, zabezpečovacích (EZS) a přístupových (EKV) systémů

Mgr. Zdeňka Mácková

Odborný pracovník

telefon: 549 49 4791
e‑mail:

Agenda

Mgr. Irina Matusevich

Režisérka a kameramanka

telefon: 549 49 6050, 778 769 645
e‑mail:

Agenda

 • Tvoří výuková a populárně-vzdělávací videa.
 • Spolupracuje se zadavatelskými pracovišti na metodice pro výrobu výukových a propagačních videomateriálů.
 • Koordinuje a školí (studentské) pomocné síly zajišťující pořízení videozáznamů a jejich zpracování.
 • Úzce spolupracuje s instruktážním designerem. 

Mgr. et Mgr. Ondřej Mrázek

Odborný pracovník

telefon: 549 49 5891
e‑mail:

Agenda

 • Zodpovídá za chod fakultních systémů Moodle, Medial, Urkund, Open edX, TechSmith Relay:
  • zajišťuje běžnou údržbu systémů;
  • zjišťuje a odstraňuje chyby ve spravovaných systémech;
  • řídí pravidelné upgrady a instalaci bezpečnostních záplat systémů;
  • sleduje vývoj systémů s ohledem na požadavky uživatelů;
  • podílí se na dlouhodobém plánu rozvoje spravovaných systémů na FF MU;
  • vede a udržuje technickou dokumentaci návodů a postupů.
 • Koordinuje činnost sekce administrátorů v týmu podpory e-learningu a vzdělávacích technologií na FF MU.

Bc. Ondřej Myšák

Správce webových prezentací

telefon: 549 49 5075, 770 110 749
e‑mail:

Agenda

Tomáš Najbert

Technik ICT

telefon: 549 49 5649, 777 356 056
e‑mail:

Agenda

Mgr. Lukáš Navrátil

Správce ICT

telefon: 549 49 6044, 731 519 369
e‑mail:

Agenda

 • Správa a údržba serverů (*nix)
 • Správa a údržba sítě (aktivních síťových prvků)
 • Podpora uživatelů

Mgr. Veronika Něničková

Instruktážní designerka

telefon: 549 49 5194, 778 769 657
e‑mail:

Agenda

 • Populárně-vzdělávací a výuková videa – metodická podpora uživatelů k využití videí pro výuku, spolupráce na tvorbě videí (scénář, organizace produkčních prací).
 • Veřejné online kurzy – metodické vedení a podpora lektorů, organizace prací
 • Úzce spolupracuje s režisérem a kameramanem nahrávacího studia. 

Mgr. Zdeněk Pytela

Správce ICT

telefon: 549 49 5301, 731 541 667
e‑mail:

Agenda

 • Správa a údržba serverů (*nix)
 • Správa a údržba sítě (aktivních síťových prvků) 

David Řikovský, DiS.

Technik ICT

telefon: 549 49 4248, 777 356 058
e‑mail:

Agenda

Martin Svora

Odborný pracovník

telefon: 549 49 6227
e‑mail:

Agenda

Dan Šlosar

Ediční referent

telefon: 549 49 7053
e‑mail:

Agenda

Mgr. Jan Štěpánek

Stipendijní program

telefon: 549 49 3152
e‑mail:

Agenda

 • Stipendijní program na podporu e-learningu

Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora

Koordinátor interních projektů

telefon: 549 49 8187, 733 670 305
e‑mail:

Agenda

 • Koordinace a vedení projektů v gesci Centra informačních technologií FF MU

Dlouhodobě mimo výkon práce

Mgr. et Mgr. Petra Funioková

Koordinátor e-learningu

telefon: 549 49 4763
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Agenda

Koordinace týmu podpory e-learningu a vzdělávacích technologií na FF MU v těchto oblastech:

 1. Administrace a vývoj fakultního e-learningoveho systému ELF
 2. Komplexní uživatelská podpora (včetně metodiky) pro fakultní e-learningovýsystém ELF
 3. Administrace a rozvoj Stipendijního programu rozvoje e-learningu na FF MU
 4. Podpora mobilních technologií v akademické praxi 

Externí pracovníci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.