Centrum informačních technologií FF 
Kontakty

Sekretariát

Tel.: (+420) 549 497 185
E-mail: cit@phil.muni.cz

 

Adresa

Filozofická fakulta
Arna Nováka 1, 602 00 Brno

Ukázat na mapě

 

Servisní linka

Tel.: (+420) 549 491 542

 

Naši zaměstnanci

Filtrovat výpis zaměstnanců:

Agenda

 • vedení pracoviště

Petra Boráková

organizační referentka

telefon: 549 49 7185
e‑mail:

Agenda

 • administrativní a ekonomické činnosti
 • mobilní telefonie – zřizování a změny služeb podle rámcové smlouvy

Petr Čučka, DiS.

správa a uživatelská podpora pokročilých AV technologií

telefon: 549 49 7174
e‑mail:

Agenda

 • správa a uživatelská podpora pokročilých AV technologií v učebnách FF MU (videokonference, kamery, záznamová a streamovací technika)
 • technická podpora videostudia

Agenda

 • konzultace a podpora v oblasti MS Windows, MS Office, MS Office 365, AV programů a uživatelských aplikací
 • technická péče o audiovizuální techniku
 • podpora uživatelů

Bc. Lucia Helmeciová

programátorka Moodle

e‑mail:

Agenda

 • správa fakultní instalace Moodle (vývoj, pravidelné upgrady, bezpečnostní záplaty, dokumentace)
 • testování návrhů technických úprav na systémech Moodle

Mgr. Ludmila Horáková

koordinátorka e-learningu

telefon: 549 49 5223
e‑mail:

Agenda

Koordinace týmu podpory e-learningu a vzdělávacích technologií na FF MU v těchto oblastech:

 • administrace a vývoj fakultního e-learningoveho systému ELF,  knihovny médií Medial, systému pro otevřené kurzy Open edX
 • Komplexní uživatelská podpora (včetně metodiky) pro fakultní e-learningový systém ELF
 • Administrace a rozvoj Stipendijního programu rozvoje e-learningu na FF MU
 • Podpora mobilních technologií v akademické praxi 

Mgr. Vendula Hromádková

zástupkyně vedoucího

telefon: 549 49 6262
e‑mail:

Agenda

 • administrace vydávání publikací v edici Spisy FF MU
 • koordinace a řízení činností a projektů v gesci CIT FF MU

Bc. Martin Ingr

kamera, střih

telefon: 771 279 715
e‑mail:

Mgr. Jakub Jarina

odborný pracovník

telefon: 549 49 5482
e‑mail:

Agenda

 • koordinace sekce uživatelské podpory v týmu podpory e-learningu a vzdělávacích technologií na FF MU
 • technická a metodická podpora uživatelům e-learningových systémů FF MU (fakultní e-learningový systém ELF, knihovna médií Medial, TechSmith Relay)
 • tvorba a údržba dokumentace a návodů pro uživatele e-learningových systémů a technického vybavení učeben FF MU

Agenda

 • koordinace a řízení projektu LINDAT/CLARIAH-CZ na FF MU

Mgr. Vlastimil Krejčíř

odborný pracovník

telefon: 549 49 3872
e‑mail:

Agenda

 • systémový administrátor Digitální knihovny FF MU
 • lídr programátorského týmu pro projekt LINDAT/CLARIAH-CZ

Ing. Zdeněk Kubík

odborný pracovník

telefon: 549 49 4475
e‑mail:

Agenda

 • podpora Informačního systému MU (IS MU)
 • konzultace a podpora v oblasti MS Windows, MS Office, AV programů a uživatelských aplikací
 • podpora uživatelů
 • správa kamerových systémů CCTV, zabezpečovacích (EZS) a přístupových (EKV) systémů

Mgr. Zdeňka Mácková

odborný pracovník

telefon: 549 49 4791
e‑mail:

Agenda

 • administrace vydávání odborných časopisů FF MU
 • metadatový popis digitalizovaných dokumentů v Digitální knihovně FF MU

Mgr. Irina Matusevič

režisérka a kameramanka

telefon: 549 49 6050
e‑mail:

Agenda

 • tvorba výukových a populárně-vzdělávacích videí
 • spolupráce se zadavatelskými pracovišti na metodice pro výrobu výukových a propagačních videomateriálů
 • koordinace a školení (studentské) pomocných sil zajišťující pořízení videozáznamů a jejich zpracování

Mgr. et Mgr. Ondřej Mrázek, Ph.D.

odborný pracovník

telefon: 549 49 5891
e‑mail:

Agenda

 • zodpovídá za chod fakultních systémů Moodle, Medial, Urkund, Open edX, TechSmith Relay:
  • zajišťuje běžnou údržbu systémů;
  • zjišťuje a odstraňuje chyby ve spravovaných systémech;
  • řídí pravidelné upgrady a instalaci bezpečnostních záplat systémů;
  • sleduje vývoj systémů s ohledem na požadavky uživatelů;
  • podílí se na dlouhodobém plánu rozvoje spravovaných systémů na FF MU;
  • vede a udržuje technickou dokumentaci návodů a postupů.
 • koordinuje činnost sekce administrátorů v týmu podpory e-learningu a vzdělávacích technologií na FF MU

Agenda

 • technická a uživatelská podpora pro CMS Umbraco
 • školení nových editorů v práci se systémem Umbraco
 • konzultace možnosti nastavení webů a práce se systémem Umbraco

Agenda

 • konzultace a podpora v oblasti MS Windows, MS Office, AV programů a uživatelských aplikací
 • technická péče o audiovizuální techniku
 • agenda centrální správy PC, programu MS Select, antivirová ochrana
 • podpora uživatelů 

Agenda

 • správa a údržba linuxových serverů, virtualizační platformy, diskového pole FF MU
 • správa a údržba fakultní datové sítě
 • podpora uživatelů

Mgr. Michal Racyn, Ph.D.

technik ICT

telefon: 549 49 6932
e‑mail:

Agenda

 • zavádění O365 a podpora uživatelů

Agenda

 • konzultace a podpora v oblasti MS Windows, MS Office, MS Office 365, AV programů a uživatelských aplikací
 • technická péče o audiovizuální techniku
 • podpora uživatelů
 • fakultní správce pevné telefonní sítě

Mgr. Marie Sedláková

Specialistka pro e-learning

e‑mail:

Agenda

 • poskytuje konzultace vyučujícím FF MU k didaktickým a metodickým otázkám zapojování ICT do výuky; 
 • zjišťuje potřeby pedagogů v oblasti výuky s využitím technologií; 
 • připravuje metodické materiály a workshopy pro vyučující FF MU; 
 • poskytuje podporu vyučujícím při tvorbě výukových videí – ve spolupráci s týmem Videostudia CIT FF MU; 
 • spolupracuje s týmy Kanceláře e-learningu CIT FF MU; 
 • sleduje trendy a novinky v zapojování ICT do výuky, vybrané pilotně ověřuje a zavádí do praxe; 
 • podílí se na propagaci služeb a technologií směrem k uživatelům; 
 • podílí se na aktualizaci a správě obsahu webu Online výuka. 

Mgr. Denisa Spurná

Ediční referentka

telefon: 549 49 7275
e‑mail:

Agenda

 • administrace vydávání časopisů FF MU zahrnutých v Edičním plánu FF MU
 • administrace a realizace zakázek digitalizačních služeb CIT FF MU

Mgr. Josef Schwarz

digitální kurátor projektu LINDAT/CLARIAH-CZ

e‑mail:

Agenda

 • digitální kurátor v projektu LINDAT/CLARIAH-CZ na FF MU
 • nastavuje parametry pro infrastrukturu Digitalia MUNI ARTS

Martin Svora

odborný pracovník

telefon: 549 49 6227
e‑mail:

Agenda

 • technické zajištění digitalizace publikací na FF MU
 • správa a rozvoj Digitální knihovny FF MU
 • předávání dat z publikační činnosti do mezinárodních databází

Mgr. Alžbeta Strakošová

programátorka

e‑mail:

Agenda

 • Podílí se na technické realizaci projektu LINDAT/CLARIAH-CZ.

Agenda

 • technická příprava tisku fakultních publikací – odborných časopisů a monografií zařazených do ediční řady Spisy FF MU

Mgr. Jan Štěpánek

administrátor

telefon: 549 49 3152
e‑mail:

Agenda

 • testování e-learningových systémů FF MU (fakultní e learningový systém ELF, knihovna médií Medial, TechSmith Relay, Urkund ad.)

Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Štěrbová

koordinátorka stipendijního programu

telefon: 549 49 7405
e‑mail:

Agenda

 • koordinace týmu stipendijního programu na podporu využití technologií ve výuce (součást týmu podpory e-learningu a vzdělávacích technologií na FF MU)
 • konzultace a realizace tematických workshopů k administrativě stipendijního programu a k využití technologií ve výuce
 • technická a metodická podpora uživatelům e-learningových systémů FF MU (fakultní e-learningový systém ELF, knihovna médií Medial, TechSmith Relay, Urkund, příp. další) a pokročilé AV techniky
 • tvorba a údržba dokumentace a návodů pro uživatele e-learningových systémů a technického vybavení učeben FF MU
 • školení uživatelů e-learningových systémů a technického vybavení učeben FF MU

Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora

zástupce vedoucího

telefon: 549 49 8187
e‑mail:

Agenda

 • koordinace a vedení projektů v gesci Centra informačních technologií FF MU

Dlouhodobě mimo výkon práce

Mgr. Hana Kubelková

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Agenda

 • koordinace a řízení projektu LINDAT/CLARIAH-CZ na FF MU
 • administrace a realizace zakázek digitalizačních služeb CIT FF MU 

Externí pracovníci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.