Centrum informačních technologií FF 
Kontakty

Sekretariát

Tel.: (+420) 549 497 185
E-mail: cit@phil.muni.cz

 

Adresa

Filozofická fakulta
Arna Nováka 1, 602 00 Brno

Ukázat na mapě

 

Servisní linka

Tel.: (+420) 549 491 542

 

Naši zaměstnanci

Filtrovat výpis zaměstnanců:

Mgr. Daniel Mikšík

vedoucí pracoviště

telefon: 549 49 1507, 777 111 651
e‑mail:

Agenda

 • vedení pracoviště

Petra Boráková

organizační referentka

telefon: 549 49 7185, 773 741 825
e‑mail:

Agenda

 • administrativní a ekonomické činnosti
 • mobilní telefonie – zřizování a změny služeb podle rámcové smlouvy

Petr Čučka, DiS.

správa a uživatelská podpora pokročilých AV technologií

telefon: 549 49 7174, 777 364 127
e‑mail:

Agenda

 • správa a uživatelská podpora pokročilých AV technologií v učebnách FF MU (videokonference, kamery, záznamová a streamovací technika)
 • technická podpora videostudia

Mgr. Michael Franěk

technik ICT

telefon: 549 49 5040, 777 356 059
e‑mail:

Agenda

 • konzultace a podpora v oblasti MS Windows, MS Office, MS Office 365, AV programů a uživatelských aplikací
 • technická péče o audiovizuální techniku
 • podpora uživatelů

Ing. Tomáš Habarta

správce ICT

telefon: 549 49 5938, 771 127 791
e‑mail:

Agenda

 • správa linuxových serverů a datové sítě

Mgr. Ludmila Horáková

koordinátorka e-learningu

telefon: 549 49 5223, 775 898 042
e‑mail:

Agenda

Koordinace týmu podpory e-learningu a vzdělávacích technologií na FF MU v těchto oblastech:

 • administrace a vývoj fakultního e-learningoveho systému ELF,  knihovny médií Medial, systému pro otevřené kurzy Open edX
 • Komplexní uživatelská podpora (včetně metodiky) pro fakultní e-learningový systém ELF
 • Administrace a rozvoj Stipendijního programu rozvoje e-learningu na FF MU
 • Podpora mobilních technologií v akademické praxi 

Mgr. Vendula Hromádková

zástupkyně vedoucího

telefon: 549 49 6262, 731 517 021
e‑mail:

Agenda

 • administrace vydávání publikací v edici Spisy FF MU
 • koordinace a řízení činností a projektů v gesci CIT FF MU

Mgr. Jakub Jarina

odborný pracovník

telefon: 549 49 5482, 770 170 955
e‑mail:

Agenda

 • koordinace sekce uživatelské podpory v týmu podpory e-learningu a vzdělávacích technologií na FF MU
 • technická a metodická podpora uživatelům e-learningových systémů FF MU (fakultní e-learningový systém ELF, knihovna médií Medial, TechSmith Relay)
 • tvorba a údržba dokumentace a návodů pro uživatele e-learningových systémů a technického vybavení učeben FF MU

Mgr. Vlastimil Krejčíř

odborný pracovník

telefon: 549 49 3872
e‑mail:

Agenda

 • systémový administrátor Digitální knihovny FF MU
 • lídr programátorského týmu pro projekt LINDAT/CLARIAH-CZ

Mgr. Hana Kubelková

manažerka projektu LINDAT/CLARIAH-CZ

telefon: 549 49 5658, 777 493 691
e‑mail:

Agenda

 • koordinace a řízení projektu LINDAT/CLARIAH-CZ na FF MU
 • administrace a realizace zakázek digitalizačních služeb CIT FF MU 

Ing. Zdeněk Kubík

odborný pracovník

telefon: 549 49 4475, 777 356 057
e‑mail:

Agenda

 • podpora Informačního systému MU (IS MU)
 • konzultace a podpora v oblasti MS Windows, MS Office, AV programů a uživatelských aplikací
 • podpora uživatelů
 • správa kamerových systémů CCTV, zabezpečovacích (EZS) a přístupových (EKV) systémů

Mgr. Zdeňka Mácková

odborný pracovník

telefon: 549 49 4791
e‑mail:

Agenda

 • administrace vydávání odborných časopisů FF MU
 • metadatový popis digitalizovaných dokumentů v Digitální knihovně FF MU

Mgr. Pavla Martinková

správkyně metadat projektu LINDAT/CLARIAH-CZ

telefon: 549 49 4399, 778 113 367
e‑mail:

Agenda

 • správce metadat v projektu LINDAT/CLARIAH-CZ na FF MU
 • zpracování koncepce a metodický dohled na budování technického řešení projektu

Mgr. Irina Matusevich

režisérka a kameramanka

telefon: 549 49 6050, 778 769 645
e‑mail:

Agenda

 • tvorba výukových a populárně-vzdělávacích videí
 • spolupráce se zadavatelskými pracovišti na metodice pro výrobu výukových a propagačních videomateriálů
 • koordinace a školení (studentské) pomocných sil zajišťující pořízení videozáznamů a jejich zpracování

Mgr. et Mgr. Ondřej Mrázek

odborný pracovník

telefon: 549 49 5891, 770 179 091
e‑mail:

Agenda

 • zodpovídá za chod fakultních systémů Moodle, Medial, Urkund, Open edX, TechSmith Relay:
  • zajišťuje běžnou údržbu systémů;
  • zjišťuje a odstraňuje chyby ve spravovaných systémech;
  • řídí pravidelné upgrady a instalaci bezpečnostních záplat systémů;
  • sleduje vývoj systémů s ohledem na požadavky uživatelů;
  • podílí se na dlouhodobém plánu rozvoje spravovaných systémů na FF MU;
  • vede a udržuje technickou dokumentaci návodů a postupů.
 • koordinuje činnost sekce administrátorů v týmu podpory e-learningu a vzdělávacích technologií na FF MU

Mgr. Vojtěch Mrkývka

správce ICT

e‑mail:

Agenda

 • správa fakultní instalace Moodle (vývoj, pravidelné upgrady, bezpečnostní záplaty, dokumentace)
 • testování návrhů technických úprav na systémech Moodle

Mgr. Ondřej Myšák

správce webových prezentací

telefon: 549 49 5075, 770 110 749
e‑mail:

Agenda

 • technická a uživatelská podpora pro CMS Umbraco
 • školení nových editorů v práci se systémem Umbraco
 • konzultace možnosti nastavení webů a práce se systémem Umbraco

Tomáš Najbert

technik ICT

telefon: 549 49 5649, 777 356 056
e‑mail:

Agenda

 • konzultace a podpora v oblasti MS Windows, MS Office, AV programů a uživatelských aplikací
 • technická péče o audiovizuální techniku
 • agenda centrální správy PC, programu MS Select, antivirová ochrana
 • podpora uživatelů 

Mgr. Lukáš Navrátil

správce ICT

telefon: 549 49 6044, 731 519 369
e‑mail:

Agenda

 • správa a údržba linuxových serverů, virtualizační platformy, diskového pole FF MU
 • správa a údržba fakultní datové sítě
 • podpora uživatelů

Mgr. Michal Racyn

technik ICT

telefon: 549 49 6932, 771 121 074
e‑mail:

Agenda

 • zavádění O365 a podpora uživatelů

David Řikovský, DiS.

technik ICT

telefon: 549 49 4248, 777 356 058
e‑mail:

Agenda

 • konzultace a podpora v oblasti MS Windows, MS Office, MS Office 365, AV programů a uživatelských aplikací
 • technická péče o audiovizuální techniku
 • podpora uživatelů
 • fakultní správce pevné telefonní sítě

Martin Svora

odborný pracovník

telefon: 549 49 6227
e‑mail:

Agenda

 • technické zajištění digitalizace publikací na FF MU
 • správa a rozvoj Digitální knihovny FF MU
 • předávání dat z publikační činnosti do mezinárodních databází

Dan Šlosar

ediční referent

telefon: 549 49 7053
e‑mail:

Agenda

 • technická příprava tisku fakultních publikací – odborných časopisů a monografií zařazených do ediční řady Spisy FF MU

Mgr. Jan Štěpánek

administrátor

telefon: 549 49 3152
e‑mail:

Agenda

 • testování e-learningových systémů FF MU (fakultní e learningový systém ELF, knihovna médií Medial, TechSmith Relay, Urkund ad.)

Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Štěrbová

koordinátorka stipendijního programu

telefon: 549 49 7405
e‑mail:

Agenda

 • koordinace týmu stipendijního programu na podporu využití technologií ve výuce (součást týmu podpory e-learningu a vzdělávacích technologií na FF MU)
 • konzultace a realizace tematických workshopů k administrativě stipendijního programu a k využití technologií ve výuce
 • technická a metodická podpora uživatelům e-learningových systémů FF MU (fakultní e-learningový systém ELF, knihovna médií Medial, TechSmith Relay, Urkund, příp. další) a pokročilé AV techniky
 • tvorba a údržba dokumentace a návodů pro uživatele e-learningových systémů a technického vybavení učeben FF MU
 • školení uživatelů e-learningových systémů a technického vybavení učeben FF MU

Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora

zástupce vedoucího

telefon: 549 49 8187, 733 670 305
e‑mail:

Agenda

 • koordinace a vedení projektů v gesci Centra informačních technologií FF MU

Dlouhodobě mimo výkon práce

Mgr. et Mgr. Petra Funioková

koordinátor e-learningu

telefon: 549 49 4763
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Agenda

koordinace týmu podpory e-learningu a vzdělávacích technologií na FF MU v těchto oblastech:

 • administrace a vývoj fakultního e-learningoveho systému ELF,  knihovny médií Medial, systému pro otevřené kurzy Open edX
 • komplexní uživatelská podpora (včetně metodiky) pro fakultní e-learningový systém ELF
 • administrace a rozvoj Stipendijního programu rozvoje e-learningu na FF MU
 • podpora mobilních technologií v akademické praxi 

Externí pracovníci