FF Tiskové služby pro zaměstnance

Na některých pracovištích FF mají zaměstnanci možnost využít centrální tiskárny. Oproti malým stolním tiskárnám přináší výhodu především v nižších nákladech za tisk.

Centrální tiskárny 

Kromě malých stolních tiskáren mají některá pracoviště FF i jednu centrální multifunkční tiskárnu. Tyto tiskárny používají systém SafeQ a jsou k dispozici na pracovištích v budovách A, B, C, D (jedna taková tiskárna se nachází i v budově G). Tisknout z těchto tiskáren mohou vždy pouze zaměstnanci daného pracoviště.

Náklady za tisk 

Náklady na tisk si hradí vždy samotné pracoviště. Pro výměnu toneru je nutné kontaktovat dodavatele. Informace o dodavateli včetně kontaktů jsou k dispozici ve smlouvě s dodavatelem pro budovy A, B1 a B2 a pro budovy C a D. 

Tisk na velkých tiskárnách doporučujeme především z důvodu nižších nákladů. Cena za stranu je dle našich průzkumů z budov A, B1, B2 nebo C a D výrazně levnější.

Srovnání nákladů za tisk

  Cena za černobílý tisk (Kč/str)  Cena za barevný tisk (Kč/str)
 Velká tiskárna

0,16 (budova A, B1, B2)
0,14 (budova C, D)

0,73 (budova A, B1, B2)
0,55 (budova C, D)

 Malá tiskárna 0,75 (průměr) 3,54

* Data v tabulce vychází z výše zmíněných průzkumů, kde jsou ceny rozepsány dle tiskáren podrobně. Cena černobílého tisku u malých tiskáren v tabulce je průměrná cena vycházející ze všech cen na malých tiskárnách.

Tisk z domova

Na velkých tiskárnách lze tisknout i z domova. V takovém případě se dokument odešle do tiskové fronty a vytiskne až ve chvíli, kdy k ní přijdete a přiložíte svoji zaměstnaneckou/ITIC nebo ISIC kartu.

Pro tisk z domova je nutné splňovat podmínky:

  1. mít nainstalován klient SafeQ (viz návod připojení k tiskárně FF z domova)
  2. být připojeni k síti přes VPN

Návody

Podmínky poskytnutí služby 

Musíte být zaměstnancem pracoviště, na němž se multifunkční tiskárna nachází.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.