Tiskové služby pro zaměstnance

Pro zaměstnance na MU nejsou aktuálně nasazená řešení tiskových služeb jednotná. Většina fakult a pracovišť má řešení vlastní – pro bližší informace proto prosím kontaktujte svou IT podporu. U některých pracovišť je provozováno centrální řešení tisků SafeQ pro zaměstnance.

Centrální řešení SafeQ pro zaměstnance

Řešení přináší mnoho výhod nejen pracovištím, kterým dramaticky snižuje náklady na správu a provoz tisku, ale i koncovým uživatelům. Jaké jsou konkrétní funkce a výhody?

  • odesílaní tiskových úloh odkudkoli e-mailem
  • samotný tisk vykonaný pomocí přiložení karty, čipu nebo vlastním heslem/PINem
  • možnost výtisku takto odeslané úlohy na kterékoli tiskárně ze sítě tiskáren
  • multiplatformové řešení – jsou podporovány všechny známé operační systémy (Windows, Linux, iOS)
  • monitorování a řízení nákladů na tisk na fakultě, oddělení nebo u projektů; stejně tak u výtisků
  • reporting – na faktech založené audity využití tisku, kopírování a skenování, předdefinované nebo uživatelské reporty
  • print roaming – poskytuje uživatelům bezpečný přístup k tištěným dokumentům z jakékoliv povolené tiskárny v celém tiskovém prostředí – dokumenty tak doslova následují uživatele a jsou k dispozici vždy tam, kde je uživatel potřebuje a kdy je potřebuje

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.