Tiskové služby pro zaměstnance


Pro zaměstnance na MU nejsou aktuálně nasazená řešení tiskových služeb jednotná. Většina fakult a pracovišť má řešení vlastní – pro bližší informace prosím kontaktujte svou IT podporu.

U některých pracovišť je provozováno centrální řešení tisků SafeQ pro zaměstnance.

Centrální řešení SafeQ pro zaměstnance

Řešení přináší mnoho výhod z pohledu daného pracoviště i koncového uživatele. Konkrétní funkce jsou závislé na způsobu nasazení, patří mezi ně kupříkladu:

  • odesílaní tiskových úloh odkudkoli e-mailem
  • samotný tisk vykonán po přiložení kartou, čipem nebo vlastním heslem / PINem
  • možnost výtisku takto odeslané úlohy na kterékoli tiskárně ze sítě tiskáren
  • řešení je multiplatformové - jsou plně podporovány všechny známé operační systémy (Windows, Linux, iOS)

 


Popis celého řešení pro zájemce o jeho nasazení

Centrální tiskové řešení umožňuje monitorovat a řídit náklady na tisk na fakultě, oddělení nebo u projektů. Je možné využít univerzitní identity – uživatelé se mohou ověřit ISIC kartou a mohou využít tisk z mobilního zařízení nebo odeslat dokument k tisku přes e-mail.

Další funkce řešení:

  • Centralizované tiskové řešení = nižší náklady na správu.
  • Velké množství konfigurovatelných reportů, kde můžete sledovat například, kolik bylo protištěno peněz dle vlastních ceníků, nebo kolik ČB nebo barevných stran.
  • Možnost sledování výtisků za uživatele, skupiny (projekty) nebo tiskárny.
  • Print Roaming – modul YSoft SafeQ Print Roaming poskytuje uživatelům bezpečný přístup k tištěným dokumentům z jakékoliv povolené tiskárny v celém tiskovém prostředí. Dokumenty tak doslova následují uživatele a jsou k dispozici vždy tam, kde je uživatel potřebuje a kdy je potřebuje, ať už se jedná o pohyb v rámci jedné budovy nebo mezi fakultami.
  • Tisk na základě pravidel – předdefinovaná knihovna obvyklých pravidel řízení tisku, jako je zákaz barevného tisku či tisk na jednu nebo obě strany papíru. Efektivní snižování nákladů na tisk.
  • Reporting – na faktech založené audity využití tisku, kopírování a skenování. Předdefinované nebo uživatelské reporty. Ekologické výkazy „green reports“ dodávají data pro ekologické iniciativy.

 

Kontaktovat lokální IT podporu Nasadit centrální řešení na mé pracoviště

Určeno pro
zaměstnanec, IT expert

 


Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
+420 549 49 7722
helpdesk@ics.muni.cz


Našli jste chybné/neúplné informace?
Pomozte nám zlepšit kvalitu obsahu

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.